Artikkeli

Onnistunut portfolioanalyysi arvonluonnin edellytys

Deloitten aamiaistilaisuus 10.6.2016

Kuulimme Deloitten aamiaistilaisuudessa Hotelli Tornissa 10.6.2016 näkemyksiä ja esimerkkejä siitä, miten teollisten yritysten arvonluontia voidaan ohjata pitkäjänteisesti systemaattisella strategisella työllä ja portfolioanalyysillä. Tilaisuuden puhuivat Deloitten EMEA Consulting M&A-vetäjä Mirko Dier sekä Cargotecin strategiajohtaja Mikael Laine.

Hyvin mietitty divestointi- ja M&A-prosessi 

Viimeaikaiset voimakkaat muutokset markkinaolosuhteissa ovat heikentäneet yritysten näkyvyyttä, mutta myös avanneet uusia mahdollisuuksia yrityksille, joilla on kyky tehokkaasti analysoida portfolionsa ja muuntautua markkinaolosuhteisiin. Muutosten onnistunut toteuttaminen vaatii myös hyvin mietityn ja toimivan divestointi- ja M&A-prosessin. Kuulemme aiheesta kaksi kiinnostavaa puheenvuoroa.

Portfolioanalyysi jatkuvana arvonluonnin välineenä

Mikael Laine, strategiajohtaja, Cargotec

Mikael on ollut Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 lähtien. Hänellä on pitkä kokemus teollisuudesta ja strategisesta kehittämisestä. Mikaelilla on myös laajaa ja monipuolista rahoitusalan osaamista. Hänen vahva teknologinen taustansa toimii hyvänä pohjana teollisuuden digitalisaatiossa.

Portfolio realignment in action – case Philips

Mirko Dier, EMEA M&A Conculting, Deloitte

Mirko on partneri ja johtaa Münchenissä olevaa Deloitte Saksan EMEA M&A-yksikköä. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kansainvälinen kokemus yrityjärjestelyistä kuten carve-outeista, yritysoston jälkeisistä integraatioista ja yritysten uudelleen järjestelyistä. Mirko on neuvonut yritysjohtoa erilaisissa strategisissa kysymyksissä kuten suurten konglomerttien ja holding-yhtiöiden uudelleen organisoinneissa. Hän on johtanut useita erilaisia kansainvälisiä asiakastoimeksiantoja kuten pre-merger ja carve out -suunnitelmia, “ensimmäiset 100 päivää” -suunnitelmia sekä yksityiskohtaisia synergialaskelmia.

 

Oliko tieto hyödyllistä?