Lehdistötiedotteet

Pohjoismaisella fintechillä menee lujaa

Finanssiteknologia eli fintech on kasvuyritysten nopeimmin kasvava osa-alue Pohjoismaissa. Koveneva kilpailu ja pankkitoiminnan säätely vauhdittavat pankkien digitalisoitumista. Ruotsi on selkeä fintech-sijoitusten kärkimaa, mutta sijoitusten määrä on nousussa kaikissa Pohjoismaissa. Automatisoitu sijoitusneuvonta lisääntyy nopeasti maailmalla ja yleistyy myös Suomessa.

Deloitten ja Nordic Webin julkaisemasta Fintech in the Nordics -tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti suurin osa viimeisen kolmen vuoden sijoituksista (399,1 M€) on tehty ruotsalaisiin yhtiöihin, erityisesti maksusovellusyhtiöihin Klarnaan ja iZettleen. Näiden kahden yhtiön ansiosta erilaiset maksusovellukset ovat keränneet eniten pääomia pohjoismaisessa fintechissä. ”Ruotsi on ollut edelläkävijä nettikaupassa, jonka ympärille on luontevasti kehitetty erilaisia maksusovelluksia. Tästä lähti liikkeelle myös Klarnan menestystarina”, toteaa Deloittella yritysjärjestelypalveluista vastaava osakas Jan Söderholm.

Kappalemääräisesti eniten sijoituksia ovat keränneet maksusovellukset ja henkilökohtaisen taloudenhallinnan sovellukset. Myös varainhoito ja automatisoitu sijoitusneuvonta eli roboneuvonta sekä vaihtoehtoinen lainaus ovat olleet suosittuja sijoituskohteita Pohjoismaissa. ”Roboneuvonta kasvaa maailmalla nopeasti ja houkuttelee valtavia pääomia. Suomessakin ensimmäinen ainoastaan automatisoitua sijoitusneuvontaa tarjoava yhtiö Evervest sai toimiluvan viime vuonna ja aikoo kasvaa kansainvälisesti”, sanoo Söderholm.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset fintech-yhtiöt ovat keränneet toiseksi eniten sijoituksia (39,6 M€) ja tanskalaiset kolmanneksi eniten (15,9 M€). Kappalemääräisesti Tanskaan on tehty enemmän sijoituksia kuin Suomeen.

Pankit tarvitsevat kipeästi fintechiä kovenevassa kilpailussa

Pohjoismaiset pankit ovat digitalisaation edelläkävijöitä, mikä on luonut hedelmällisen kasvualustan finanssiteknologiayhtiöille. Pankkien menestyksekäs digitalisoituminen luo fintech-mahdollisuuksia pohjoismaisille sijoittajille. Tutkimuksen mukaan pohjoismaisen rahoituksen osuus fintech-sijoituksista on kasvanut kolmessa vuodessa 56 prosenttiyksikköä nykyiseen 80 prosenttiin. Tämä tuo vakautta kriisiaikoina, jolloin ulkomaisen rahoituksen saatavuus vaikeutuu.

”Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva PSD2 EU -maksupalveludirektiivi pakottaa pankit avaamaan ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsyn pankin asiakkaiden tileihin ja maksuihin. Kiristyvä kilpailu ajaa pankit investoimaan digitaalisiin kanaviin ja uusin palveluratkaisuihin. Vastauksena näihin haasteisiin ja sääntelyyn pankit ovat kiinnostuneita fintechistä”, sanoo Deloitten pankki- ja vakuutussektorin toimialajohtaja Ilkka Huikko.

Suurimpien pohjoismaisten fintech-sijoittajien joukkoon kuuluvien ruotsalaisten NFT Venturesin ja SEB Venture Capitalsin taustalta löytyy pankkiomistusta (Collector Bank AB ja SEB). Sijoittamalla ja liittoutumalla fintech-yhtiöiden kanssa pankit hankkivat teknologiaosaamista.

Oliko tieto hyödyllistä?