Artikkeli

Sarjaostajille kilpailuetua integraatio-osaamisesta?

Sarjayritysjärjestelyt tuovat yritykselle haasteita, mutta avaavat myös uudenlaisia mahdollisuuksia, selviää Deloitten ja St. Gallenin yliopiston tutkimuksesta.

Integraatio vaatii panostusta

Yritykset ostavat toisia yrityksiä tai niiden liiketoimintoja nopeassa tahdissa vahvistaakseen asemaansa pirstaloituneilla markkinoilla, laajentaakseen toimintaansa uusille alueille tai täydentääkseen omaa tarjontaansa. Sarjaostajayritysten haasteena on, että yrityskaupat ja integraatiot vievät paljon aikaa ja resursseja. Sarjassa tehtävät yrityskaupat kuormittavat myös yritysjohtoa, lisäävät koordinoinnin tarvetta ja vaativat joskus jopa perusteellista organisaation uudelleen järjestelyä, jotta pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa. Toisaalta sarjaostajilla on mahdollisuus kehittyä yrityskauppojen ja integraation erityisosaajiksi, mikä voi tuoda heille merkittävää kilpailuetua.

”Kansainvälinen tutkimus sarjaostajista on mielenkiintoinen, sillä toistuvasti yrityskauppoja tekeviä yrityksiä on tutkittu vasta vähän omana otoksena. Tässä Sveitsissä toteutetussa tutkimuksessa korostuvat yleismaailmalliset teemat, jotka pätevät myös Suomessa. Monet asiakkaamme ovat panostaneet viime vuosina integraatio-osaamiseensa kehittämällä integraatioprosesseja ja -työkaluja sekä systemaattisesti seuraamalla integraatioiden edistymistä ja niissä onnistumista. Myös integraatioiden resursointiin on alettu panostaa aikaisempaa enemmän. Paljon opittavaa on kuitenkin esimerkiksi siinä, miten yrityksessä olemassa olevaa osaamista pystyttäisiin hyödyntää täysimittaisesti integraatioissa. Lisäksi tutkimuksesta ilmenee, että myös sarjaostajilla on mahdollisuuksia kehittyä taitavammiksi integraatio-osaajiksi”, sanoo Deloitella integraatiopalveluista vastaava Tapio Koivumäki.

Getting your ducks in a row (PDF)

Tie onnistuneeseen integraatioon

1. Nimitä integraatioon keskittyvä tiimi tai projektipäällikkö ja toimi läheisessä yhteistyössä transaktiotiimin kanssa.

2. Kehitä systemaattinen lähestymistapa integraatioon, mutta ole tarkkaavainen ja joustava pystyäksesi ratkaisemaan vastaantulevat haasteet.

3. Käytä strategisia, taloudellisia ja integraatiokriteereitä arvioidessasi ennakolta potentiaalisia ostokohteita.

4. Varmista integraatiotiimin osallistuminen järjestelyyn alusta asti sekä ylimmän johdon tuki.

5. Luo vahva toimintamalli (prosessit, IT) ja hyödynnä sitä sarjaostoissa.

6. Seuraa synergioita ja mittaa integraation onnistumista.

7. Hyödynnä kokemukset aikaisemmista projekteista raporttien, tiedon jakamisen ja koulutuksen avulla.

Tutkimuksen löydökset pohjautuvat 25 suuren yrityksen edustajien haastatteluihin. Nämä yritykset ovat toteuttaneet lukuisia yritysostoja lähivuosina.

 

Tutkimuksen päähavainnot

Oliko tieto hyödyllistä?