Artikkeli

Miljardien synergialupaus yrityskaupoissa

Yrityskaupoissa on kiinni ennätyksellisen paljon rahaa – yritysten ylimmän johdon ja hallitusten, sijoittajien sekä eläkerahastojen panokset ovat korkeat.

Synergiahyödyt kiinnostavat

1.2.2016 – Vuosi 2015 oli aktiivisin maailmanlaajuisella yritysjärjestelymarkkinalla sitten vuoden 2007. Järjestelyvilkkaus vaikuttaa merkittävästi erityisesti kansainvälisesti toimivien yritysten toimintaympäristöön.

”Deloitten tutkimuksen mukaan analyytikot odottavat yrityksiltä nykyistä tarkempaa raportointia kaupan jälkeen saavutetuista synergiahyödyistä. Synergioiden tarkkaan raportointiin liittyy kuitenkin usein haasteita, muun muassa silloin, kun ostettu liiketoiminta sulautetaan nopeasti olemassa oleviin toimintoihin ja raportointiin”, sanoo Deloitella integraatiopalveluista vastaava Tapio Koivumäki.

Deloitten M&A Index -raportti kattaa vuoden 2015 aikana tehdyt yritysjärjestelyt ja pohjautuu julkistuksissa annettuihin tietoihin odotetuista synergiahyödyistä sekä tiettyihin oletuksiin.

Lue lisää M&A Index 2016 -raportista yritysjärjestelyiden trendeistä ja vilkkaudesta maantiede- ja sektorikohtaisesti.

Tapio Koivumäki määrittelee avaintekijöitä synergioiden toteutumisen seuraamiseksi:

 • Yksittäisten synergiahyötyjen linkittäminen tuloslaskelman ja taseen eriin tulee tehdä tarvittavalla tarkkuustasolla, ja seurannan piiriin voidaan valita esimerkiksi vain rajatut tulosyksiköt ja kustannuspaikat.
 • Todentamisessa on hyvä suosia mahdollisimman yksinkertaisia laskutapoja, jotka ovat helposti ymmärrettäviä ja läpinäkyviä.
 • Raportoinnin tarkkuudessa on myös huomioitava itse kaupan koko ja synergioiden merkittävyys.
 • Ensisijaista on kuitenkin synergioiden toteutussuunnitelmien laatu ja seurattavuus. Tämä koskee sekä kustannus- että kasvusynergioita, ja näin varmistetaan hyötyjen toteutuminen.
 • 2-3 vuotta on tyypillisesti sopivan pituinen seurantajakso synergioiden seurantaan.

Tutkimuksen päälöydökset

 • Yritysjärjestelymarkkina on ollut maailmalaajuisesti vilkas vuoden 2014 jälkeen ja yritykset ovat käyttäneet globaalisti 4900 miljardia dollaria yritysjärjestelyihin.
 • Näiden järjestelyiden arvioidaan tuottavan 150-200 miljardin dollarin vuotuiset kustannussynergiat (keskimäärin 3-4 % järjestelyn arvosta) ja yhteensä 1500-1900 miljardin dollarin kustannushyödyn.
 • Integraatioiden kustannus on keskimäärin 4-5 % järjestelyn arvosta eli arviolta 200-250 miljardia dollaria tullaan käyttämään synergioiden toteuttamiseen.
 • Valmistusteollisuus, kuluttajatuote- ja teknologiasektorit ovat sitoutuneet muita sektoreita korkeampiin synergiatavoitteisiin.
 • Amerikkalaisten yritysten osuus arvioidusta vuotuisista synergioista on merkittävin – 61 miljardia dollaria.
 • Yritysten ylimmän johdon ja hallitusten, sijoittajien sekä eläkerahastojen panokset ovat siis merkittävät

”Odotetuista synergiahyödyistä annetaan tietoa vaihtelevasti, ja tyypillisesti julkistuksen yhteydessä kerrotaan vain odotetuista kustannushyödyistä, jotka ovat helpommin ennustettavia ja nopeammin toteutettavia. Näin ollen tutkimuksen arviota synergioista, pohjautuen 3-4 prosenttiin kaupan arvosta, voi pitää varovaisena,” katsoo Koivumäki.

 

Oliko tieto hyödyllistä?