TEM-raportti

Artikkeli

Terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö

Asiakkaan valinnanvapaus myötätuulessa

"Koko terveys- ja sosiaalialan toimintaympäristö tulee muuttumaan merkittävästi. Asiakkaan valinnanvapauden kasvaminen avaa uudentyyppisiä markkinoita ja kilpailukeinoja yksityisille toimijoille", sanoo Deloitten Esa Tolonen.

Deloitten keväällä 2015 työ- ja elinkeinoministeriölle tekemä selvitys kartoittaa tulevaisuuden hoito- ja hoivapalvelujen toimintaympäristöä sekä toimialan kehitystä vauhdittavia ja hidastavia tekijöitä.

Deloitten yritysjärjestelyiden johtaja Esa Tolonen katsoo, että seuraavilla selvityksessä esiin nousseilla asioilla on merkittävä vaikutus pääomasijoitustoimintaan ja terveydenhoitoalan yritysjärjestelyihin Suomessa. 

1. Yksityisen sektorin rooli kasvaa. Tehokkuus- ja kustannusajattelu on saatava osaksi terveydenhuoltoa, jotta tulevaisuuden kustannuspaineista selvitään. Yksityistä sektoria toivotaan julkisen sektorin rinnalle tuomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen lisää innovaatioita, uusia tapoja toimia sekä tehokkuutta.

2. Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa. Enemmistö kuluttajista ja päättäjistä uskoo, että asiakkaan valinnanvapautta tulee tulevaisuudessa lisätä. Asiakaskunnan arvioidaan myös kehittyvän vaativammaksi ja tietoisemmaksi eri vaihtoehdoista.

3. Hoitopolkumalli hyödyntää yksityistä ja julkista sektoria. Terveydenhuollon ammattilaiset toivovat, että tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmä sekä julkisen ja yksityisen sektorin roolit suunnitellaan hoitopolkulähtöisesti. Tällöin mietitään tilannekohtaisen tarpeen mukaisesti, milloin tulisi käyttää julkisia ja milloin yksityisiä palveluita.

Lue lisää Deloitten tekemästä ”Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät" -tutkimuksesta ja lataa tutkimusraportti kokonaisuudessaan.

Asiakkaan valinnanvapaus avaa uusia markkinoita

”Kiinnostavaa on, miten ylivoimainen enemmistö pitää asiakkaan valinnanvapauden kasvattamista oikeana suuntana. Toisaalta on ristiriitaista, miten hitaasti tämä uudistus on edennyt ja miten ponnekkaasti kriittiset päätöksentekijät vastustavat sitä”, pohtii Esa Tolonen.

Asiakkaan valinnanvapauden kasvaminen tulee avaamaan uudentyyppisiä markkinoita ja kilpailukeinoja yksityisille toimijoille. ”Kuluttajien huomiosta joudutaan tulevaisuudessa kilpailemaan ihan uudella tavalla. Esimerkiksi kun kunta antaa kuluttajalle palvelusetelin, saa kuluttaja asiakkaana päättää keneltä toimijalta palvelun ostaa. Yksityiset yritykset voivat jatkossa pyrkiä vaikuttamaan kuluttajan valintaan muun muassa laatumielikuvalla, sijainnilla, brändillä tai lisäpalveluilla. Tämä muuttaa koko toimialan bisneslogiikan aivan toisenlaiseksi”, Tolonen sanoo.

Yritysten rooli kasvaa palvelutuotannossa

Suomi on haastavassa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia on karsittava ja samaan aikaan väestö ikääntyy ja hoivapalvelujen ja terveydenhuollon menot kasvavat. ”Tutkimuksessa tuli esille vahva yksimielisyys siitä, että terveydenhuoltojärjestelmää on uusittava, jotta palvelujen tuottamisessa ja rahoittamisessa pystytään säilyttämään kestävä pohja”, sanoo Esa Tolonen.

Julkisen sektorin toimijat ovat huolissaan terveydenhuollon kasvavista kustannuksista, ja näkevät että yksityisen sektorin roolia tulee kasvattaa. Kustannustehokkuutta parantaakseen julkinen sektori ulkoistaa toimintojaan ja ohjaa kysyntää yksityiselle sektorille kasvavissa määrin. Yksityisen sektorin uskotaan kasvattavan roolia tulevaisuudessa erityisesti seuraavien palveluiden tuottamisessa:

  • vanhusten ja sosiaalihuollossa
  • koti- ja asumispalveluissa 
  • hammas- ja työterveyshuollossa
  • erikoissairaanhoidossa

”Terveydenhuollon ammattilaiset toivovat, että tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmä ja julkisen sekä yksityisen sektorin roolit suunnitellaan hoitopolkulähtöisesti. Näin yksityinen sektori toimisi osana hoitoketjua. Tämä avaa yksityiselle sektorille uusia markkinoita, pienentää toisia ja muuttaa sekä monimutkaistaa koko kilpailuasetelmaa. Tämä on iso ja tärkeä meneillään oleva muutos”, Tolonen toteaa.

 

Oliko tieto hyödyllistä?