Artikkeli

Portfolioajattelua yrityksiin – erottele jyvät akanoista  

Yrityksen eri liiketoimintoja voidaan tarkastella portfoliona, ja näin määrittää tarkasti, lisäävätkö vai vähentävätkö nämä yksittäiset osa-alueet yrityksen arvoa.

Jokaiselle yritykselle on tärkeää ymmärtää, miten eri liiketoiminnot sopivat yrityksen strategiaan, millä markkinoilla halutaan toimia ja miten pääoma tuottaa liiketoiminnoissa.

”Liiketoimintaportfolion jatkuva tarkastelu on välttämätön osa vastuullista liikkeenjohtoa. Yrityksen toimialueista valtaosa voi menestyä hienosti, kun taas osa kuluttaa suhteettomasti yrityksen varoja ja tuottaa vain vähän tai ei lainkaan hyötyä. Portfolion muuttaminen vaatii yhtiöltä kykyä divestoida ja ostaa liiketoimintaa hallitusti ja tehokkaasti. Osaaminen yritysjärjestelyissä antaa yhtiölle etulyöntiaseman menestyvän portfolion luomisessa”, sanoo Deloitella divestointipalveluita vetävä Ville Haaramo.

Lataa PDF ja lue lisää portfolioajattelusta Deloitten tutkimuksesta.

(PDF)

Millainen on menestyvä portfolio?

  1. Tukee yrityksen strategiaa: painottaa yrityksen kilpailuetua, lisää synergiähyötyjä, sopiva suhde innovaatiossa ja perusliiketoiminnassa.
  2. Kasvattaa arvoa: maksimoi yrityksen luontaisen arvon ja ottaa huomioon pääomamarkkinoiden arvostuskriteerit.
  3. Vastustuskykyinen: luo mahdollisuuksia ja on kestävä erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa.

Näin luodaan menestyvä portfolio:

  1. Analysoi portfolion liiketoiminnot ja niiden arvonluontikyky erillisinä toimintoina. Määritä arvoa luovat ja tuhoavat liiketoiminnot ja erottele strategian ulkopuoliset tai arvoa tuhoavat liiketoiminnot portfoliosta.
  2. Kehitä jatkuvia liiketoimintoja strategisen roolin mukaisesti (esim. kasvumoottori tai tasainen tulovirta).
  3. Kasvata uutta liiketoimintaa orgaanisesti tai ostamalla, varmistaaksesi portfolion uudistumiskyky ja elinvoimaisuus pitkällä aikavälilillä.
  4. Jatka portfolio-ajattelua; jatkuva strategian mukainen portfolion uudelleenarviointi.
Oliko tieto hyödyllistä?