Deloitte yrityskauppabarometri Q1 2015

Uutiset

Yrityskauppabarometri Q1 2015

Rakennemuutos tukee terveydenhoitosektoria M&A-rintamalla

Deloitten yrityskauppabarometriin vastanneista yrityksistä 77 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyitä seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Haastavista talousnäkymistä huolimatta suurin osa kyselyyn vastanneista yritysjärjestelyiden ammattilaisista uskoo, että yrityskauppojen määrä tulee pysymään ennallaan.

Rakennemuutos pitää vastaajien mukaan terveydenhoitosektorin aktiivisena, vaikka suurin hype onkin jo takanapäin. Koska monet terveydenhoitoalan yritykset ovat pääomasijoittajien omistuksessa, pysyy yrityskauppa-aktiivisuus todennäköisesti korkeana.

Menestyksellisten esimerkkien uskottiin lisäävän yrityskauppa-aktiviteettia. Ja koska orgaaninen kasvu on edelleen monilla aloilla hidasta, voidaan kasvua hakea yrityskaupoilla.

Suurimmaksi haasteeksi yritysjärjestelyiden toteuttamiselle koettiin kohdeyritysten arvostustasot (39 %) ja pula kiinnostavista yrityksistä (33 %). Pk-yrityksien osalta nähtiin, että yritysjärjestelyt lisääntyvät rahoitushaasteiden johdosta. Alihankintatoimialan tilanne nähtiin myös haastavana, koska isot yritykset leikkaavat kustannuksiaan ja tuotantovolyymiaan vuoden 2015 aikana

Uusia nousevia aloja

Tietoturva-ala nostettiin esiin yhtenä uutena nousevana alana, vaikka kysely tehtiin jo ennen pankkeihin tammikuussa kohdistuneita verkkohyökkäyksiä. Laajat verkkohyökkäykset muistuttavat, miten tärkeää tietoturva on yrityksille.

Muita vastauksissa esille nousseita kiinnostavia aloja olivat muun muassa koneautomaatio ja niin sanottu asioiden internet eli ”Internet of Things”, josta onkin käyty alkuvuonna vilkasta keskustelua mediassa ja muissa foorumeissa.

Deloitten yrityskauppabarometrikysely lähetettiin syyskuussa suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 34 henkilöä. Deloitte Suomi toteuttaa yrityskauppabarometrin neljä kertaa vuodessa.

Lataa yhteenveto tuloksista
Oliko tieto hyödyllistä?