Lehdistötiedotteet

Deloitten yrityskauppabarometri

Kesälomilta palataan vahvaan yritysjärjestelyvireeseen

Lehdistötiedote

Yritysjärjestelyiden osalta vauhdikkaana alkanut vuosi jatkuu asiantuntijoiden mukaan yhä vilkkaana ja suomalaisyritysten kiinnostus yritysjärjestelyitä kohtaan jatkuu. Deloitten yrityskauppabarometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 69 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Suurimmaksi haasteeksi yritysjärjestelyjen toteuttamiselle koetaan kohdeyritysten arvostustasot.

”Vaikka Suomen talousnäkymät ovat yhä melko synkät, yrityskauppamarkkinoilla alkuvuosi on ollut vahva, mikä on näkynyt myös meillä kiireenä vielä alkukesänkin ajan”, Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava Eija Kuittinen kommentoi.

Maaliskuussa 2014 tehtyyn yrityskauppabarometriin verrattuna kiinnostus yritysjärjestelyihin on kasvanut eniten valmistavassa teollisuudessa, jossa 70 % vastaajista suunnittelee tekevänsä yrityskauppoja seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vastaava luku edellisessä tutkimuksessa oli 58 %. Sen sijaan palvelusektoria edustavien vastaajien kiinnostus on laskenut 71 prosentista 50 prosenttiin.

”Ylipäätään näyttää siltä, että yritysjärjestelyt lisääntyvät, sillä vain yksi vastaaja uskoo yrityskauppojen määrän yleisesti vähentyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin tuore Deloitten globaali M&A Index ennustaa. Julkaisun mukaan yritysjärjestelyjen määrä kasvaa myös maailmanlaajuisesti kuluvan kvartaalin aikana”, lisää Kuittinen.

Yritysjärjestelysuunnitelmissa keskeisimmiksi tavoitteiksi nousevat yrityksen tai liiketoiminnan myynti (28 % vastaajista), osto (35 %) ja molemmat 38 %. Palvelusektorin yritykset hakevat muita vastaajia enemmän pelkästään ostokohteita (43 %). Valmistava teollisuus puolestaan suunnittelee vain myyntiä (40 %) muita useammin.

”Palvelusektorin yritykset uskovat muita vastaajia selvästi enemmän, että yrityskauppojen määrää lisääntyy markkinoilla. Jostain syystä he eivät usko toteuttavansa niitä itse, mikä kertoo epäilyksestä arvostustasoja ja rahoituksen saatavuutta kohtaan”, jatkaa Kuittinen.

Kohdeyritysten arvostustasot ovat nousseet suurimmaksi haasteeksi yritysjärjestelyjen toteuttamiselle, kun edellisellä tutkimuskerralla maaliskuussa suurimpana haasteena pidettiin pulaa kiinnostavista kohdeyrityksistä.

”Yritysten hintalaput ovat kasvaneet Suomessa taantumasta huolimatta, ja esimerkiksi Helsingin pörssissä osakekurssit ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana tasaisesti. Ellei taloustilanne pian kohene, herää kysymys, miten kohdeyritysten tulevaisuuden näkymät riittävät vastaamaan erityisesti pääomasijoittajien tuottovaatimuksiin”, pohtii Kuittinen.

Deloitten yrityskauppabarometrikysely lähetettiin kesäkuussa suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 henkilöä, joista 24 % edusti palvelusektoria, 49 % valmistavaa teollisuutta ja 18 % pääomasijoittajia. Loput vastaajista edusti jotain muuta toimialaa. Deloitte Suomi toteuttaa yrityskauppabarometrin neljä kertaa vuodessa. 

Tutustu Deloitten globaaliin M&A Indexiin tämän linkin kautta.

Deloitten yrityskauppabarometri

Oliko tieto hyödyllistä?