Deloitten yrityskauppabarometri Q4 2014

Lehdistötiedotteet

Yrityskauppabarometri Q4 2014

Yritysjärjestelyiden vauhti jatkuu geopoliittisista jännitteistä huolimatta

Deloitten yrityskauppabarometriin vastanneista yrityksistä peräti 82 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yritysjärjestelyaikeet ovat lisääntyneet etenkin valmistavassa teollisuudessa. Synkistä talousnäkymistä huolimatta yli puolet vastaajista uskoo yrityskauppojen määrän yleisesti pysyvän ennallaan.

”Viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat eivät ole suoranaisesti vaikuttaneet yrityskaupparintamaan ainakaan vielä. Osa yrityksistä silti varautuu liiketoiminnassaan kansainvälisen tilanteen kiristymiseen, kuten EU:n talouspakotteisiin, ja seuraa aktiivisesti tilannetta, vaikka niillä ei vielä ole suoraa vaikutusta yrityskauppoihin,” Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava Eija Kuittinen kommentoi.

Yritykset valmistautuvat myös työttömyyden lisääntymiseen ja monella yrityksellä on edessään haastavat ajat. Tämä saattaa avata kuitenkin myös ostomahdollisuuksia yrityskaupoissa. 

Viimeisen puolen vuoden aikana kiinnostus yritysjärjestelyihin on noussut erityisesti valmistavassa teollisuudessa, jossa 82 % vastaajista suunnittelee tekevänsä yrityskauppoja seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kesäkuussa tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa luku oli 70 %, kun taas puoli vuotta sitten kauppoja suunnitteli vain 58 % vastaajista.

Vaikka puolet vastaajista uskoo yrityskauppojen määrän pysyvän yleisesti ennallaan ja odotukset oman yritysjärjestelyaktiivisuuden suhteen ovat positiiviset, epävarmuus näyttää hieman lisääntyneen kesäkuusta. ”Pääomasijoittajista peräti 17 % uskoo nyt, että yrityskaupat yleisesti vähenevät seuraavan kuuden kuukauden aikana ja yhtä suuri joukko on epävarma vastauksestaan. Kohdeyritysten arvotustaso oli viime kerralla pääomasijoittajien mukaan merkittävin haaste yritysjärjestelyjen toteuttamiselle, mutta nyt arvostustasot eivät huolestuta tätä joukkoa juuri lainkaan. Kolmannes pääomasijoittajista näkee rahoituksen saatavuuden ongelmallisena”, pohtii Kuittinen.

Myös Venäjän kiinnostus sijoituskohteena on ainakin tilapäisesti hiipunut: ”Rahoitusmarkkinoiden kiristyminen Venäjällä vaikuttaa investointeihin siellä ja se otetaan vastaajien mukaan tällä hetkellä huomioon myös toiminnan suunnittelussa kotimarkkinoilla”, Eija Kuittinen toteaa. 

Deloitten yrityskauppabarometrikysely lähetettiin syyskuussa suomalaisille yritysjärjestelyjen parissa työskenteleville ammattilaisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 45 henkilöä. Deloitte Suomi toteuttaa yrityskauppabarometrin neljä kertaa vuodessa.

Lataa PDF
Oliko tieto hyödyllistä?