Lahjonnan ja korruption torjunta

Ratkaisut

Lahjonnan ja korruption torjunta

Anti-Bribery and Anti-Corruption - ABAC

Autamme organisaatioita taloudellisten väärinkäytösten, toimintataparikkomusten, korruption, tietoverkkoon liittyvien väärinkäytösten ja muun epäeettisen toiminnan ennalta estämisessä, selvittämisessä ja vahinkojen rajoittamisessa.

Autamme asiakkaitamme ennalta estämään ja hallitsemaan lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskejä ja haasteita nopeasti muuttuvassa globaalissa liiketoiminta- ja sääntely-ympäristössä. Teemme monipuolisia ennalta estäviä toimeksiantokokonaisuuksia näiden riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Samalla autamme asiakkaitamme rakentamaan luottamusta organisaatioiden ja markkinoiden välillä sekä kehittämään organisaatioiden luotettavuutta.

Autamme asiakkaitamme tyypillisesti esimerkiksi:

  • Suorittamaan lahjontaan ja korruptioon liittyviä kypsyys- ja valmiusarviointeja
  • Suunnittelemaan toiminta- ja hallinnointimenettelymallit sekä sisäiset ohjeistukset ja politiikat
  • Suoritamme lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskien arviointia, gap-analyyseja sekä tuemme riskienhallintakehyksen toteuttamisessa
  • Suoritamme lahjontaan ja korruptioon keskittyviä kolmansien osapuolten tarkastuksia
  • Teemme lahjontaan ja korruptioon liittyviä selvityksiä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Koulutamme monipuolisesti lahjonnan ja korruption ennalta estämisestä sekä tuemme organisaatioiden sisäisten ohjeistuksien ja politiikkojen käyttöönotossa

Ota yhteyttä

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Director

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää