väärinkäytösten selvittäminen

Palvelut

Väärinkäytöstutkinnat ja poikkeamatilanteet 

Autamme organisaatioita nopeasti ja luottamuksellisesti väärinkäytösten tai niiden epäilyn selvittämisessä, sekä vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä huolenaiheissa. Kansainvälisen Deloitte Forensic -verkostomme ansiosta voimme suorittaa vaativia väärinkäytöksiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä selvityspalveluja kaikkialla maailmassa. Onnistuaksemme monimutkaisissa selvityksissä korkeimmalla vaatimustasolla, yhdistämme asiantuntijoidemme vankan ja monipuolisen tutkintaosaamisen uusimpiin teknologiaratkaisuihin.

Miten voimme auttaa?

Asiantuntijatiimillämme on väärinkäytösten ennaltaehkäisystä ja tutkinnasta pitkä kokemus, joka on hankittu niin oikeuslaitoksen, poliisin, kuin yritysmaailman kulisseissa ja kulissien takana. Väärinkäytöksiin liittyvän tutkinnan apuna meillä on myös laaja valikoima teknologiapohjaisia työkaluja, sekä data-analytiikkaosaaminen kokonaisvaltaisten analyysien ja merkityksellisen tutkintatiedon tuottamiseksi.

Olemme toteuttaneet eri laajuisia paikallisia ja kansainvälisiä selvityksiä liittyen väärinkäytöksiin ja niiden epäilyihin, sekä väärinkäytösriskin arviointiin muun muassa seuraavien teemojen ympärillä:

 • väärinkäytöksen tekotavan ja laajuuden selvittäminen
 • taloudelliset väärinkäytökset
 • eettiset väärinkäytökset
 • johtamistapaan liittyvät väärinkäytökset
 • yritystoiminnan prosessien vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • tapahtuma-analyysit
 • tuki kriisitilanteen johtamisessa ja kriisiin vastaamisessa (incident response)

Millaisia haasteita asiakkaillamme on ollut ja miten olemme ne ratkaisseet?

Haaste: Asiakkaamme pyysi Deloitten apua vaativan ja arkaluontoisen sisäisen väärinkäytösepäilyn selvittämisessä. Asiakkaamme oli tullut ilmoituksen kautta tietoiseksi epäillystä eettisestä väärinkäytöksestä, jonka heidän työntekijänsä oli kohdistanut toiseen työntekijään.

Toimenpiteet:

 • Kävimme ilmoituksen, sekä muut tapauksen taustatiedot läpi yhdessä asiakkaan tutkintatyöryhmän kanssa. Tapauksen taustoittamisen yhteydessä suoritimme tiedonhankinnallisia haastatteluja ilmoituksen vastaanottaneille henkilöstön jäsenille.
 • Teimme tutkintasuunnitelman yhdessä asiakkaan tutkintatyöryhmän kanssa ja kävimme läpi strategian asianosaisten haastatteluja varten.
 • Haastattelimme sekä epäiltyä, että epäillyn väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta työntekijää ja näiden haastattelujen perusteella myös muita paikalla olleita henkilöitä, tai henkilöitä, jotka olivat haastattelujen perusteella tulleet tietoiseksi tapauksesta.
 • Teimme tutkinnallisia lisäselvityksiä haastatteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella vahvistaaksemme haastatteluissa esitettyjä väitteitä.
 • Teimme asiakkaalle yksityiskohtaisen raportin tapauksen tutkinnassa esiin nousseista asioista, sekä haastattelujen sisällöistä. Asiakkaalle tarjottiin myös johtopäätöksemme tapauksen kulusta ja henkilöiden osallisuudesta, sekä toimenpide-ehdotuksia. Asiakas ryhtyi sisäisiin toimenpiteisiin tutkinnan valmistuttua.

Ota yhteyttä

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Director

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää