väärinkäytösten selvittäminen

Palvelut

Väärinkäytösten selvittäminen

Autamme organisaatioita taloudellisten väärinkäytösten, toimintataparikkomusten, korruption, tietoverkkoon liittyvien väärinkäytösten ja muun epäeettisen toiminnan ennalta estämisessä, selvittämisessä ja vahinkojen rajoittamisessa.

Onko yrityksessäsi tapahtunut väärinkäytös tai ilmennyt muuta epäeettistä toimintaa tai epäiletkö tätä?

Autamme organisaatioita taloudellisten väärinkäytösten, toimintataparikkomusten, korruption, tietoverkkoon liittyvien väärinkäytösten ja muun epäeettisen toiminnan selvittämisessä ja niiden aiheuttamien vahinkojen rajoittamisessa. Ennen jokaisen selvitystyön aloittamista luonnostelemme työsuunnitelman ja suunnittelemme kunkin tapauksen kannalta riittävät ja luotettavat selvityskeinot.

Jokaiseen selvitystyöhömme kuuluu kiinteänä osana myös mahdollisten korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano. Suosittelemme toimenpiteitä ja avustamme tarpeen vaatiessa niiden käyttöönotossa.
Asiantuntijatiimimme koostuu rikostutkinnan, tarkastuksen, juridiikan, digitaalisen forensiikan, data-analytiikan ja riskienhallinnan ammattilaisista, joilla on runsaasti kokemusta lukuisilta eri toimialoilta.

Globaali asiantuntijaverkosto

Laaja kansainvälinen verkostomme mahdollistaa ympäri maailmaa paikallisen sääntelyn ja liiketoimintatapojen ymmärtämisen ja mahdollistaa siten asiakkaillemme parhaat valmiudet oikean ratkaisun löytämiseen maineen, brändin ja varallisuuden suojelemiseksi.

Missä asioissa tuemme?

Tuemme asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa väärinkäytöstilanteissa. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa:

  • Petos, kavallus ja muu epärehellisyys
  • Lahjonta ja korruptio
  • Muu varojen väärinkäyttö
  • Tietoverkkoon liittyvät väärinkäytökset
  • Rahanpesu
  • Taloudellisen informaation vääristely
  • Pakotteisiin liittyvät rikkomukset
  • Arvopaperimarkkinarikokset
  • Rikoshyödyn kätkeminen
  • Muut toimintataparikkomukset

Ota yhteyttä

Leea Uusi-Hautamaa

Leea Uusi-Hautamaa

Director

Leea Uusi-Hautamaa johtaa Deloitten Forensic-palveluita. Leea on ammatiltaan lakimies ja varatuomari. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus rikosoikeudellisista asioista, väärinkäytösten ja muun ep... Lisää