Artikkeli

Miltä lohkoketjuteknologia näyttää vuonna 2020? 

2020 Global Blockchain Survey - From promise to reality

Selvitimme globaalisti lähes 1 500 ylimmän johdon näkemyksiä lohkoketjuteknologiasta ja sen nykytilasta omassa organisaatiossaan. Esittelyssä päähavaintomme tämän vuoden tutkimuksestamme.

Lohkoketjut ovat tulleet jäädäkseen

Tutkimuksemme mukaan lohkoketjuteknologiasta on tullut yksi organisaatioiden strategisista painopistealueista. Lohkoketjuista puhuttiin vielä vähän aikaa sitten kokeellisena teknologiana. Nyt yritysjohto ja sen avainhenkilöt uskovat, että lohkoketjuteknologia on todellinen muutoksen tekijä, joka vaikuttaa koko organisaatioon ja sen kehitykseen.

Johtajat eivät enää pidä lohkoketjuteknologiaa uraauurtavana tai pelkästään lupaavana uutena teknologiana − he näkevät sen olevan olennainen osa organisaatioiden tulevaisuutta, jonka kehitykseen varataan nyt merkittäviä resursseja.
 

Lähes 40% vastaajista on jo käyttänyt lohkoketjuteknologiaa ja 66% ennustaa investoivansa lohkoketjuihin merkittäviä summia seuraavan 12 kuukauden aikana.
 

Tämän vuoden tutkimus osoittaa, että lohkoketju on vahvasti juurtunut organisaatioiden strategiseen ajatteluun läpi toimialojen ja sektoreiden.

Tutkimuksemme päälöydökset:

  • 39% vastaajista hyödyntää jo nyt lohkoketjuteknologiaa. Tässä on huomattavaa kasvua viime vuodesta, jolloin vain 23% vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä sitä.

  • 55% vastanneista pitää lohkoketjuja organisaationsa tärkeimpänä strategisena prioriteettina. Vastaava luku viime vuonna oli 53% ja vuonna 2018 43%.

  • Lähes 89% vastaajista uskoo digitaalisen pääoman olevan ”erittäin” tai ”melko” tärkeää liiketoiminnalleen seuraavien kolmen vuoden aikana.

  • 82% vastaajista sanoi palkkaavansa seuraavan 12 kuukauden aikana henkilöstöä, jolla on lohkoketjuasiantuntemusta. Viime vuonna vastaava luku oli 73%.

  • 83% vastaajista ennakoi yrityksensä menettävän kilpailuetua, jos he eivät ota lohkoketjuteknologiaa käyttöön. Viime vuonna vastaava luku oli 77%.

  • 70% pitää lohkoketjuteknologian ja digitaalisen pääoman sääntelymuutosvauhtia ”erittäin” tai “jonkin verran” nopeana.

Laajamittaista lohkoketjujen hyödyntämistä esiintyy jo mm. rahoitusinfrastruktuurin, kuten maailmanlaajuisen rahansiirron sekä kaupan helpottamisessa ja jäljityksessä. Tutkimuksemme mukaan lohkoketjukokeilut ovat  lisääntyneet myös monissa päivittäisissä prosesseissa, kuten esimerkiksi potilastietojen tallennuksessa ja haussa sekä tehokkaampien äänestystapojen löytämisessä tai ruokahankintaketjujen jäljityksessä.

Lohkoketjujen hyödyntämisessä maantieteelliset eroavaisuudet ovat suurehkoja, niihin voit tutustua aluekohtaisesti tarkemmin englanninkielisellä tutkimussivullamme.

Oliko tieto hyödyllistä?