Datan tehokas ja turvallinen käyttö finanssialalla

Artikkeli

Datan tehokas ja turvallinen käyttö finanssialalla

Miten hyödyntää dataa liiketoiminnassa ja samalla varmistaa tietosuoja?

Datan määrän kasvaessa siitä tulee yrityksille yhä arvokkaampaa. Erityisesti finanssialalla dataa hyödyntämällä yritykset voivat tarjota asiakkailleen entistä yksilöllisempiä palveluja sekä toisaalta tarttua tehokkaasti liiketoiminnan haasteisiin, kuten petosten tunnistamiseen. Datan käyttö herättää kuitenkin kysymyksiä tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta. Erilaiset yksityisyyttä parantavat tekniikat (Privacy Enhancing Techniques=PETs) voivat vähentää tai poistaa tietoturvaan liittyviä haasteita sekä avata uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen.

World Economic Forumin (WEF) ja Deloitten uusin raportti tarkastelee viittä tekniikkaa, joiden avulla finanssialan toimijat voivat analysoida ja jakaa oivalluksia datasta yksityisyyttä loukkaamatta. Raportissa hahmotetaan, miten kukin tekniikka toimii yleisellä tasolla ja havainnollistetaan esimerkkien avulla, miten löytää tasapaino datan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja samanaikaiseen suojaamisen.

”Esimerkiksi vahinkovakuuttamisessa tiedon jakaminen yksityisyyttä loukkaamatta mahdollistaa malleja, joilla voidaan vähentää vakuutuspetosten riskiä ja siten tuottaa arvoa niin vakuuttajille kuin vakuutusten ottajille. Toinen mielenkiintoinen esimerkki liittyy finanssi-insituutioiden mahdolliseen rooliin luotettuna datan portinvartijana. Pankithan ovat jo portinvartijoita varoille, ja datasta on yhtä lailla muodostumassa tulevaisuuden valuuttaa”, analysoi finanssialan riskienhallintapalveluistamme vastaava Kaarle Pohjavuori.
 

WEF & Deloitte: The Next Generation of Data-Sharing in Financial Services

Lue raportista, miten eri tekniikat voivat auttaa sinua hyödyntämään organisaatiossasi olevaa dataa, samalla sitä suojellen.

Oliko tieto hyödyllistä?