Digitaalisuus pirstaloi finanssisektoria

Lehdistötiedotteet

Digitalisaatio pirstaloi finanssisektoria

Uudet teknologiat muovaavat dramaattisesti pankki- ja finanssisektoria. Toimialamurros on väistämätön, kun perinteiset pankit ja vakuutusyritykset yrittävät reagoida uusien toimijoiden ja muuttuneiden asiakastarpeiden luomiin paineisiin.

Digitalisaatio pirstaloi finanssisektoria

Deloitte ja World Economic Forum tutkivat, miten digitaalisuus ravistelee finanssitoimialaa tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistui yli 40 yritysjohtajaa maailman johtavista finanssitaloista ja yli 100 alan innovatiivista uutta toimijaa ja toimialaeksperttiä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että vuosikymmeniä pankki- ja vakuutuslaitoksia palvelleet tuottoisat liiketoimintamallit alkavat vanhentua. Finanssisektorin digitalisaatio muuttaa radikaalisti perinteistä liiketoimintaympäristöä pakottaen alan toimijat uusiutumaan asiakkaiden mukana. Digitalisaatiossa ei ole kyse vain perinteisten palveluiden kehittämisestä. Siinä on kyse yritysten, ihmisten ja kuluttajakäyttäytymisen syvemmästä muutoksesta.

Todisteena nopeasta kehityksestä ovat finanssitoimialan teknologiainvestoinnit, jotka vuonna 2014 kolminkertaistuivat edellisvuoteen nähden yltäen maailmanlaajuisesti yli 12 miljardiin dollariin. ”Finanssitoimialan digimurros ei ole kertaluontoinen tapahtuma. Erityisesti uudet toimijat luovat painetta muutokselle, sillä ne vievät yhä suuremman osan globaalista finanssisektorin 6,6 biljoonan dollarin vähittäisrahoituspalveluiden markkinasta”, toteaa Deloitten osakas, pankki- ja vakuutussektorin toimialajohtaja Ilkka Huikko.

”Suomessa osaamme jo hyvin hyödyntää digitalisaatiota toiminnan tehostamisessa, esimerkiksi verkkomaksamisessa, mutta todellisten digi-innovaatioiden hyödyntäminen on meillä vasta aluillaan. Suomessa muutamat toimijat valmistautuvat jo muutokseen, mutta iso osa on vasta lähtöruudussa. Digitalisaatio ei ole uhka tai pakkopulla, vaan mahdollisuus uudistaa liiketoimintaa ja vahvistaa kilpailukykyä”, Huikko jatkaa.

Pankkisektorilla asiakastietojen hallinta vaikeutuu

Digitaalisuus muuttaa pankkien perinteisiä palvelumalleja. Tulevaisuudessa esimerkiksi rahoitusta on saatavilla yhä useammin myös perinteisten rahoituslähteiden ulkopuolelta. Voimistuessaan tämä trendi heikentää pankkien ottolainausta ja vaikeuttaa asiakkaiden luottokelpoisuuden ennustamista.

Lisäksi käteisen rahan merkitys vähenee entisestään, sillä älypuhelimien kasvavan suosion myötä mobiilimaksaminen lisääntyy räjähdysmäisesti. Ennusteiden mukaan vuonna 2015 älypuhelimella maksaminen myymälöissä nousee yli 1 000 % viime vuodesta (TMT Predictions, Deloitte). 

”Uusien toimijoiden myötä kilpailu finanssisektorilla lisääntyy, mikä pakottaa pankit arvioimaan uudelleen liiketoimintamalliaan. Samalla perinteinen pankkiasiakassuhde muuttuu ja asiakasuskollisuus vähenee. Asiakastieto jakautuu usean toimijan kesken - selviytyminen edellyttää verkottumista ja kumppanuutta asiakastiedon omistajien kesken,” Huikko huomauttaa.

Vakuutustoimiala suurimman muutoksen edessä

Vaikka digitalisaatio iskee ensin pankkisektorille, sen vaikutus on todennäköisesti voimakkain vakuutussektorilla. Vakuutustoimialalla muutos ei vaikuta ainoastaan asiointikanaviin tai palveluihin, vaan myös toimialan ydinliiketoimintaan, eli vakuutettaviin riskeihin.

”Digitalisuuden myötä monet vakuutusyhtiöiden tuoteratkaisut tulevat uudistumaan vastatakseen muuttuneeseen asiakastarpeeseen. Esimerkkinä vaikkapa se, miten vastuu Airbnb:n kautta vuokratussa yksityisasunnossa sattuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan matkavakuutuksen, omistajan kotivakuutuksen ja palvelun välittäjän vastuuvakuutuksen välillä. Vakuutustoimijoilta vaaditaan nopeasti muuttuvassa maailmassa täysin uudentyyppistä vakuutussuojaa ja joustavia tuotteita”, huomauttaa Deloitten vakuutussektorin johtava konsultti Juha Hyttinen

Deloitten ja World Economic Forumin työryhmä tunnisti yksitoista innovaatiokeskittymää, jotka luovat painetta finanssialan perinteisille toimintamalleille. Tutkimustietoa kerättiin yli 15 kuukauden ajan, kuudessa globaalissa työpajassa. Työpajoihin osallistui yli 300 toimialan johtajaa, alan pioneeria ja asiantuntijaa sekä lainsäätäjää. Keskustelemme mielellämme trendeistä ja niiden vaikutuksista tarkemmin.


Lisätietoja:

Ilkka Huikko
Osakas, pankki- ja vakuutussektorin toimialajohtaja
ilkka.huikko@deloitte.fi

Juha Hyttinen
Senior Manager, vakuutussektori
juha.hyttinen@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?