Artikkeli

Finance Outlook 2022 – nämä trendit ohjaavat nyt finanssimaailmaa  

Finance Outlook 2022 -raportti on katsaus pankki-, vakuutus- ja varainhoidon lähitulevaisuuden näkymiin. Avainhavainnoista tiivistelmän tarjoaa finanssitoimialan partneri Mikko Helin.  

Pankkisektorin trendit ja ilmiöt 2022

Kansainvälisesti tarkasteltuna pankkisektori kesti hyvin pandemian pahimman myllerryksen ja katsoo nyt tulevaisuuteen entistä vahvempana. Huomio keskittyy tänä vuonna erityisesti taloudellisiin, digitaalisiin ja vastuullisuuden muutosvoimiin, joiden nähdään toimivan menestyksen kivijalkoina.

 •  Osaamisen johtaminen ja työn tulevaisuus
  Työnteon hybridimallit ovat tulleet jäädäkseen ja myös pankkisektorilla määritetään nyt uudestaan työtapoja. Lisäksi taistelu parhaista digi- ja vastuullisuusosaajista kiihtyy – työntekijän markkinat ovat haaste monelle toimijalle.

 • Digitransformaation potentiaali 
  Digitaalista muutosta ajetaan usein hajanaisesti ja paikallisesti. Lopputuloksena on ”teknologia-ansa”, joka estää pankkeja saamaan sijoituksistaan irti täyttä potentiaalia. Esimerkiksi vastanneista pankeista  ainoastaan 11 % on modernisoinut core-järjestelmänsä siihen pisteeseen, että uusien teknologioiden käyttöönotto on vaivatonta.

 • Riskienhallinnan työkalupakin modernisointi
  Kryptovaluutat ja ilmastoriski ovat verrattain uusia riskejä, mutta myös niiden suhteen täytyy olla pulssilla. Edelläkävijät ovat hereillä jo ennen regulaattorin suunnalta tulevia vaatimuksia.

 • Vastuullisuus, merkityksellisyys  ja brändi 
  Pankkitoimijat eivät ole vielä täysin onnistuneet kääntämään ESG-sitoumuksiaan konkreettisiksi toimiksi. Tulevaisuudessa pyritään erottumaan voimakkaasti myös merkityksen, asiakaskokemuksen ja niiden kautta rakentuvan brändin avulla. 

Lue lisääi: 2022 banking industry outlook | Deloitte Insights  

Vakuutussektorin trendit ja ilmiöt 2022

Vakuutussektori ennakoi nopeaa kasvua vuodelle 2022. Toimijoiden tutkalla ovat erityisesti myös datan käyttöön ja sen läpinäkyvyyteen liittyvät teemat.

 • Nopeaa kasvua digi-investoinneista
  Vakuutusalan toimijat odottavat ensi vuonna nopeaa kasvua muun muassa digi- ja teknologiainvestointien kautta. Töyssyjä kasvumatkalle tuovat pitkittyneen inflaation uhka, kestävän kehityksen mukanaan tuomat haasteet sekä alati muuttuva kuluttajakäyttäytyminen. 
     
 • Työn tulevaisuus ja osaajapula
  Kuten pankki- myös vakuutussektori painii hybridimaailman uusien työtapojen muodostamisen kanssa, samalla kilpaillen parhaasta osaamisesta erityisesti teknologia- ja data-analytiikkapuolella. 

 • Datan käytön muutos 
  Toiminnan tehostamisessa ja kyberturvallisuudessa ollaan yhä enemmän riippuvaisia uusista teknologioista ja datalähteistä. Räätälöity asiakaspalvelu ja prosessien sujuvoittaminen automaation keinoin muodostavat ensi vuonna jännitteisen fokusalueen. 

 • Luottamus tuottavuuden takana  
  Pyrkimykset läpinäkyvyyteen asiakasdatan keruussa ja käytössä sekä aktiivinen osallistuminen isojen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen ovat mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia monelle vakuutussektorin toimijalle.

  Lue lisää: 2022 insurance industry outlook | Deloitte Insights

Varainhoidon trendit ja ilmiöt 2022 

 • Varainhoidon kokonaisnäkymät vaikuttavat yleisesti ottaen vakailta, ja digitaalinen transformaatio voi ottaa kansainvälisesti isojakin harppauksia. Sijoitusjohtajat pitävät silti yhä strategisesti silmällä COVID-19-varianttien ja muiden riskien mahdollisuutta. 

 • Läpinäkyvyys liiketoimintamittareissa
  Liiketoimintamittareiden läpinäkyvyys ja tarkkuus erityisesti monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallistamisen osalta tulee kääntämään vaikutuksen sosiaalisesta hyvinvoinnista taloudelliseksi tuottavuudeksi.  

 • Osaamisen ja merkityksellisyyden korostuminen
  Fuusioiden ja ulkoistamisen jatkuessa, osaamisen kasvattamiseen tähtääviin aloitteisiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sama pätee viestintästrategioiden uudistamiseen ja yrityksen vision ja merkityksen huolellisempaan määrittelyyn.  

 • AI:n kauaskantoiset vaikutukset 
  Suuri enemmistö (85 %) tutkimukseen vastanneista on saanut merkittävää hyötyä tekoälystä investointia edeltävässä vaiheessa ja arvonluonnissa. Tämän puolestaan nähdään jatkossa korreloivan positiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen ja tuottavuuteen.  
    
  Digitaalisuus asiakassuhteissa 
  Menestyvimmät varainhoidon yritykset lisäävät kierroksia digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisessä; näemme yhä älykkäämpiä chatbotteja, virtuaalisia myynti- ja suhteiden rakentamisprosesseja ja personoituja raportteja.

Lue lisää: 2022 investment management industry Outlook | Deloitte Insights

Mitä tapahtuu sääntelyn maailmassa? Katso myös Regulatory Outlook 2022

Vuonna 2022 finanssialaan vaikuttavat regulaation näkökulmasta erityisesti kolme teemaa: luottoriskit, sääntelyn eroavaisuudet ja sääntelyn tulevaisuus. Yritysten huomion kääntyessä globaalien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin, on tarkempaan tarkasteluun otettava myös meneillään olevat sääntelyaloitteet, kuten LIBOR ja kriisinratkaisukyky.  Myös viranomaisraportoinnin merkitys tulee korostumaan.

 Lue lisää: Regulatory Outlook 2022 | Deloitte Insights

Oliko tieto hyödyllistä?