Artikkeli

Innovaatioilla tuottavaa kasvua

Innovatiivisilla ja rohkeilla yrityksillä on paremmat edellytykset kuin koskaan nopeaan kasvuun. Digitalisaatio, uudet teknologiat ja asiakaskäyttäytymisen muutokset tarjoavat mahdollisuuden uudenlaisiin liiketoimintamalleihin ja globaaliin liiketoimintaan jo yrityksen kasvun alkuvaiheissa.

Blogi: Tuuli Kirkkomäki / Deloitte ja Päivi Jääskeläinen / OP

Kasvuyritys on monessa mielessä suuryritystä ketterämpi peluri ja pystyy realisoimaan innovatiivisuuden hyödyt nopeammin. Sillä ei ole taakkanaan organisaation pitkää historiaa ja syvälle juurtunutta toimintamallia, jolloin uuden innovointi on luontaista ja toimiminen uudella tavoin arvoketjussa on joustavaa. Kasvuyrityksellä on usein myös herkempi nenä asiakastarpeille. Tuotteita ja palveluita luodaan enemmän tämän päivän sykkeessä ja kuluttajatrendejä katsotaan rohkeasti asiakkaan silmin.

Innovoinnin ohella yritys tarvitsee näkemystä ansaintamallista ja kasvun ajureista. Muuttuva toimintaympäristö suosii innovatiivisia yrityksiä, koska menneisyys ei enää ennusta tulevaa. Kasvu ei kuitenkaan saa olla itse tarkoitus – vain kannattava kasvu luo arvoa. Kaikki lähtee kasvustrategiasta: omistajien ja johdon näkemyksestä siitä, mitä kasvulla tavoitellaan ja miten se saavutetaan.

Haluamme antaa kokemuksemme pohjalta kasvuyrityksille kolme evästä menestyksekkääseen kasvuun:

1. Punnitse kasvunälkäsi

Kasvuyritys on ylittänyt ensimmäisen tärkeän kynnyksen – sillä on vahva tahto kasvaa ja kehittyä parhaaksi siinä, mitä tekee. Tämä kasvunälkä on tärkeää, siitä on pidettävä kynsin hampain kiinni!

Tutkimusten mukaan yllättävän harva yritys hakee voimakasta kasvua. Kasvun tavoittelussa vaaditaankin kykyä ajatella rohkeasti uudella tavalla ja sietää epävarmuutta.

2. Fiksaa puitteet kuntoon hyvissä ajoin

Kasvuvaiheessa yrityksen fokus on myynnissä, asiakaskokemuksessa ja kyvykkyydessä toimittaa tuotteet tai palvelut sovitusti. Viisas yritys valmistautuu kasvuun luomalla myös taloudelliset ja riskienhallinnalliset valmiudet kasvuun etukäteen.

Valpas omistaja rakentaa kasvupolkua hyvissä ajoin. Kun suunta on selvä, kasvupolun alkuvaiheessa kannattaa rakentaa taloudelliset valmiudet sekä miettiä, minkälaisella riskiprofiililla kasvua ajetaan ja miten riskeiltä suojaudutaan. Globaalissa maailmassa myös informaation merkitys korostuu. Asiakkaiden, toimittajien ja sidosryhmien luottamus rakentuu oikea-aikaisen ja riittävän informaation päälle.

Kasvu sitoo pääomia ja rahoitusta tarvitaan yleensä ennen kuin kassavirrat tulevat sisään. Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja on tarjolla enemmän kuin koskaan ja vaihtoehtoja etsiessä kannattaa olla innovatiivinen. Perinteisen pankkirahoituksen lisäksi voi hyödyntää saatavia sekä erilaisia kansainvälisen kaupan rahoitusratkaisuja, joilla luottoriskiä voidaan siirtää pankkiriskiksi. Investointien rahoituksen lisäksi ja ehkä vielä tärkeämpää on suunnitella käyttöpääoman ja kassavirtojen optimointia.

Ennalta mietityt ratkaisut antavat aikaa keskittyä liiketoimintaan silloin, kun se on tärkeintä. Maksuvalmius kaikissa olosuhteissa on paras vakuutus liiketoiminnan kasvulle ja luo luottamusta sekä asiakkaisiin että toimittajiin.

3. Tee innovoinnista prosessi

Innovointi liittyy edellä mainittuun tärkeään kasvunälkään. Kun kovaa kasvua haetaan usein nykyisen ydinliiketoiminnan ulkopuoleltakin, kannattaa innovaatiotoiminnalle asettaa selkeä tavoite ja luoda sille prosessi ja varmistaa että yritys antaa tarvittavat mahdollisuudet uutta luovalle toiminnalle.

Kasvustrategian onnistuminen monen tekijän summa, niin on innovaatiokin. Ei riitä, että yrityksellä on maailmanluokan tuote tunnistettuun asiakastarpeeseen, vaan oma liiketoimintamalli ja asiakaskokemus on myös nähtävä innovoinnin alueina. Vasta monen innovaation summa on todellinen innovaatio.

Tesla on yhtiönä hyvä esimerkki usean eri innovaatiotyypin varaan rakentuvasta liiketoiminnasta, joka poikkeaa perinteisen autoteollisuuden ”lainalaisuuksista”. Sillä on hyvin spesifin tuotteen ja teknologian lisäksi erilainen jakelu- ja ansaintamalli kuin muilla autovalmistajilla.

Laaja-alainen innovointi läpi koko liiketoiminnan voi olla kasvuyritykselle hyvin arvokas prosessi. Se ohjaa ottamaan huomioon organisaation sekä sen taloudelliset ja riskienhallinnalliset valmiudet innovaatioiden kaupallistamiseen ja kasvuun. Lisäksi sen avulla yritys voi osallistaa eri alueiden osaajat yhdessä innovoimaan tulevan kasvun lähteitä ja keinoja.

Summa summarum – kasvun reseptiin tarvitaan nälkää, hyvin luodut taloudelliset puitteet ja hallittu innovaatioprosessi. Kasvuun voi ja pitää valmistautua luomalla pohja maksuvalmiudelle ja investointien rahoittamiselle. Talous on muutakin kuin rahoitusta – fokus kannattaa pitää käyttöpääoman hallinnassa ja kassavirtojen tehostamisessa. Innovointi tuottaa arvoa ja on ovi kasvulle, mutta sillä on oltava kirkkaat tavoitteet ja selkeä prosessi.

Kirjoittajat:

Päivi Jääskeläinen, johtaja
Yritys- ja pääomamarkkinarahoitus, OP

Tuuli Kirkkomäki, johtava konsultti
Consulting, Deloitte

 

Oliko tieto hyödyllistä?