Kilpailu työeläkeyhtiöiden välillä kiihtyy

Artikkeli

Kilpailu työeläkeyhtiöiden välillä kiihtyy

Monimutkaisen asiakashyvitysmallin vuoksi työeläkevakuuttamisessa on aiemmin ollut hankala erottautua hinnalla. 1.6.2022 voimaan astunut lakimuutos tarjoaa mahdollisuuden uudelleenasemoitumiseen hintaan ja läpinäkyvyyteen nojaavan hoitokustannustehokkuuden avulla.

Lue lisää lakimuutoksesta Työntekijän eläkelakia ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiä muutetaan (valtioneuvosto.fi) HE 30/2022 vp (eduskunta.fi)

Strateginen asemointi muuttuvassa toimintaympäristössä on viritettävä uudelleen – kilpaillaanko hinnalla, tehokkuudella, läpinäkyvyydellä vai jollain muulla? 

Eri yhtiöillä on myös erilaiset lähtökohdat kilpailuun lähtemiseen. Joka tapauksessa lakiesitys pakottaa eläkeyhtiön kirkastamaan tahtotilansa – mihin jatkossa panostetaan ja mitä valintoja se edellyttää? 

Oliko tieto hyödyllistä?