Kuka sanoo, että vakuuttaminen on tylsää?

Artikkeli

Kuka sanoo, että vakuuttaminen on tylsää?

Vakuutustoimiala on nähty perinteisesti hieman tylsähkönä ja pysähtyneenä alana, jossa ei koskaan tapahdu mitään, mutta nyt toimiala todella on muutoksessa ja vastaa aivan uusiin haasteisiin.

Kuka sanoo, että vakuuttaminen on tylsää?

Miten riskienhallinta muuttuu koneiden ja laitteiden digitalisoitumisen myötä? Miten AirBnB:n kautta asuntonsa vuokraava varustautuu vahingon sattumiseen? Miten ajoneuvovakuutuksien on kehityttävä, kun autoa ei ajakaan enää ihminen vaan robotti? Ostetaanko vakuutus tulevaisuudessa vakuutusyhtiöltä vai jaetaanko riski vahingosta oman verkkoyhteisön kesken?

Digitaalisen maailman liiketoimintamallit kehittyvät vauhdilla, kun tieto, tavara ja omaisuus eivät olekaan enää henkilökohtaisessa omistuksessa, vaan ne hankitaan yhä useammin palveluna. Toisaalta perinteistä omaan käyttöön hankittua omaisuutta jaetaan ilmaiseksi tai korvausta vastaan maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Digiaika lisää ihmisten taloudellista toimeliaisuutta ja samalla sivutoimista yrittäjyyttä. Harva kun ajaa Uber-kyytejä täyspäiväisesti tai vuokraa päätoimisesti kotiaan majoitukseen. Sivutoiminen yrittäjä saattaa kuitenkin tällä hetkellä vahingon sattuessa löytää itsensä päätoimisena korvaajana henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön hankittuine vakuutuksineen.

Markkinoiden uudet toimijat pistävät jo alan pelisääntöjä uusiksi. Ne tuovat vakuutusalalle läpinäkyvyyttä tuotteisiin, vaativat uudenlaisia vakuutusratkaisuja riskien kattamiseksi ja toisaalta tarjoavat täysin erilaisia ratkaisuja perinteisten vakuutusten rinnalle. Uusi teknologia (esim. sensorit ja IoT) avaa mahdollisuuden saada valtavan määrän tietoa autojen, kotien, laitteiden ja ihmisten toiminnasta sekä käyttäytymisestä. Nykypäivän työkaluilla tämä tieto on mahdollista analysoida ja valjastaa tulokset hyvin räätälöidyiksi ratkaisuiksi eri asiakkaille. Kuitenkin tiedon omistajina voivat olla uudet - vakuutusyhtiöiden ulkopuoliset – tahot kuten autoyhtiöt, tehdasjärjestelmien toimittajat tai vaikkapa sosiaalisen median toimijat. Miten vakuutusyhtiöt sitten voivat varustautua tähän muutokseen?

Vakuutusyhtiöillä on nyt oiva mahdollisuus harjoitella verkottumista uudenlaisten kumppaneiden kanssa ja etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta. Tiedon määrän lisääntyminen mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden uudentyyppisen segmentoinnin, vaikkapa terveellisten elintapojen tai ajotavan mukaan, koska vakuutusyhtiöiden kyky mallintaa eri asiakkaiden riskejä tarkentuu. Tärkeintä on ymmärtää markkinoiden muutoksia, valmistautua strategisesti ja teknologisesti uusiin mahdollisuuksiin sekä keksiä uudenlaisia joustavia vakuutustuotteita, jotka sopeutuvat uusiin riskeihin.

Olemme jo siirtyneet verkottuneeseen digitaalisuuden ja jakamistalouden aikakauteen, jonka vauhti vain kiihtyy. Vakuutussektorin toimijoista osa on jo varautunut ja varautumassa liiketoimintamallien muuttumiseen tietointensiivisiksi ja digitalisaation toimintaympäristöä pirstaloivaan vaikutukseen. Vakuutusyhtiötuotteiden onkin uudistuttava vauhdilla joustavimmiksi, jos ne mielivät pysyä kilpailussa mukana, koska muutosvauhti on kova ja ketterimmät saavat suurimmat hyödyt. Nyt ei todellakaan ole tylsää työskennellä vakuutustoimialalla – kehittämistä ja pohdittavaa riittää kaikille!

Oliko tieto hyödyllistä?