Pankkien digikehitys kiihtyy

Artikkeli

Pankkien digitaalinen kehitys kiihtyy - Suomi vauhdissa mukana

EMEA Digital Banking Maturity 2018

Pankkitoimiala on suuren digitaalisen murroksen keskellä. Asiakaskäyttäytymisen muutos, regulaatiomuutokset sekä koveneva kilpailutilanne markkinoilla painostavat pankkeja digitaalisessa kehityksessä. Deloitten tutkimuksen mukaan EMEA-alueen pankkien digitaalinen kypsyys on vahvasti hajautunut. Aiemmin perää pitäneet maat kuten Puola, Turkki ja Venäjä ovat ottaneet suuria harppauksia ja ovat nyt digitaalisesti eturintamassa.

Tutkimuksessa EMEA-alueen pankkien digitaalisiksi edelläkävijöiksi tunnistettiin Espanja, Puola, Sveitsi, Turkki ja Venäjä. Näissä maissa pankkien digitaalisissa kanavissa tarjoamat palvelut ovat edistyksellisiä, asiakaskokemukseltaan vaikuttavia sekä asiakkaille merkityksellisiä. Edelläkävijämaiden kehitys on ollut rajua viime vuosina. Myös Suomessa ollaan edelleen vahvasti digitaalisen kehityksen vauhdissa. Suomalaiset pankit sijoittuivat vertailussa toiseksi vahvimpaan segmenttiin jättäen taakseen muun muassa muut pohjoismaat Norjaa lukuun ottamatta.

”Suomalaisilla pankeilla on vahva digiperimä ja olemme panostaneet digitaalisuuteen jo vuosikymmeniä. Vaikka Suomessa pankkien digitaalisuus on varsin hyvällä tasolla, on meillä kuitenkin edelleen tiettyjä kipupisteitä. Esimerkiksi asiakkuuden ja tilin avaaminen digitaalisesti on Suomessa vielä vaikeaa. Muualla EMEA-alueella siinä ollaan jo paljon pidemmällä”, kertoo Deloitten pankkisektorin johtaja Johanna Andersén.

Kilpailutilanne kehittyy

Asiakkaiden kasvavat odotukset ja vaatimukset sekä monimuotoistuvan markkinan kautta syntyvä kiihtyvä kilpailu ajaa pankit kehittämään digitaalisia palveluitaan. Asiakkaat odottavat pankeilta yhä enemmän digitaalisia ja monikanavaisia palveluita, joissa asiakaskokemus on huolella hiottu. Lisäksi esimerkiksi fintech-toimijat vauhdittavat kilpailutilannetta, jolloin erottautuminen markkinoilla on yhä vaikeampaa. Tutkimuksen mukaan juuri asiakkaiden ja kilpailijoiden luoma paine synnyttää digitaalisia edelläkävijöitä.

”Suomessa pankkien digikehitys on ollut jonkin aikaa hitaampaa muun muassa euron ja SEPAn vuoksi, mutta nyt olemme jälleen nousukiidossa. Pankit ovat nyt heränneet huomaamaan, että digikehityksen tulee olla jatkuvaa. Lisäksi tällä hetkellä nousua vauhdittaa erityisesti fintech-yhteistyöt”, sanoo Deloitten finanssialan toimialajohtaja Ilkka Huikko.

Mitä tulevaisuuden menestyjiltä vaaditaan?

Digitaalisten pankkipalveluiden kehittämisen lisäksi pankkien täytyy ajatella toimintaansa yhä laajemmin. Tulevaisuuden menestyjät osaavat hyödyntää esimerkiksi open banking- ja beyond banking –konsepteja. Tämä tarkoittaa laajentamista perinteisten pankkipalveluiden yli ja vaatii uudenlaista yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa. Uudistuvilla pankkimarkkinoilla alan toimijoiden on määritettävä millaisen roolin he haluavat ottaa.

”Pankkialan tulevaisuus näyttää erityisen mielenkiintoiselta. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat nyt nopeasti. Pankkipalveluilta vaaditaan yhä enemmän ja niiltä vaadittaviin ominaisuuksiin vaikuttaa myös muiden digipalveluiden kehitys. Palveluiden laatu, nopeus ja asiakaskokemus tulee olla huipussaan”, tiivistää Andersén. 

Deloitten EMEA Digital Banking Maturity 2018 –tutkimuksessa tutkittiin 248 pankkialan toimijaa 38 maasta EMEA-alueella. Tutkimuksessa vertailtiin EMEA-alueen pankkien digitaalisissa kanavissa, sekä verkossa että mobiilissa, tarjoamia palveluita ja toiminnallisuutta.

"Vaikka Suomessa pankkien digitaalisuus on varsin hyvällä tasolla, on meillä kuitenkin edelleen tiettyjä kipupisteitä. Esimerkiksi asiakkuuden ja tilin avaaminen digitaalisesti on Suomessa vielä vaikeaa. Muualla EMEA-alueella siinä ollaan jo paljon pidemmällä."

- Johanna Andersén

Oliko tieto hyödyllistä?