Uutiset

Stressitesteistä selvitty

Pankkien valmistauduttava toimialamurrokseen

Euroopan Keskuspankki julkisti pankkien stressitestien tulokset sunnuntaina. Kuten oli odotettua, suomalaiset pankit läpäisivät testit kirkkaasti. Pankit eivät kuitenkaan saa nyt tuudittautua turvallisuuden tunteeseen, sillä toimialamurros on väistämätön ja vaatii pankeilta toimia.

Sunnuntaina julkistetut stressitestien tulokset kertovat jälleen pankkien vakaudesta. Kaikkia pankkeja koettelee kuitenkin stressitestejä merkittävämpi muutos. ”Finanssikriisin lisäksi pankkien liiketoimintaa haastavat nyt arvopaperimarkkinoiden kasvava suosio rahoituslähteenä, hintakilpailu, sähköisen maksamisen lisääntyminen, teknologian nopea kehitys ja regulaatio, joka yleensä on mielletty alalle tulon esteeksi mutta joka onkin nyt helpottamassa uusien toimijoiden pääsyä rahoitusalalle. Perinteisiä pankkeja tulevat haastamaan täysin uudenlaiset toimijat uusilla malleilla”, sanoo Petri Heinonen, Deloitten rahoitusalan palveluista vastaava osakas. 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä muuttuvilla markkinoilla, Deloitte on tunnistanut useita muutosvoimia, jotka pankkien on otettava huomioon toiminnassaan:

  • Arvopaperimarkkinoiden suosio rahoituslähteenä on kasvanut myös Euroopassa. Yritykset pyrkivät keräämään rahoitusta entistä enemmän pääomamarkkinoiden kautta perinteisen lainarahoituksen sijaan, mikä vähentää pankkitalletuksia – pankeille perinteisesti helppoa tulonlähdettä.
  • Uudet tulokkaat pankkialalla tuovat mukanaan uusia sääntöjä. Perinteiset pankit saavat kilpailijoita uudenlaisista toimijoista, joilla on etunaan innovatiiviset toimintamallit ja uuden teknologian myötä myös halvat aloituskustannukset. Kokeneiden asiantuntijoidensa avulla uudet toimijat voivat tarjota asiakkailleen myös luotettavuutta.
  • Itsenäiset toimijat haastavat hinnoillaan. Yksi esimerkki on Iso-Britanniassa toimiva MoneySuperMarket.com, joka on kertonut tarjoavansa halvimmat tai parhaat tuotteet. Itsenäiset hintavertailupalvelut ja verkossa saatavilla olevat hintatiedot tukevat tämänlaisten toimijoiden toimintaa ja lisääntymistä.
  • Käteisen käyttö vähenee entisestään ja sähköinen maksaminen kehittyy nopeasti. Pankkitoiminnan peruspilari on murroksen kohteena, sillä suurimmat maksamiseen liittyvät innovaatiot tulevat nyt perinteisten pankkien ulkopuolelta. Hyvinä esimerkkeinä toimivat PayPal sekä Google ja Apple, jotka ovat kehittäneet omia sähköisen maksamisen palveluitaan. Nämä palvelut mahdollistavat pääsyn asiakkaiden maksukäyttäytymistietoon ja sen hyödyntämisen arvonluonnissa.
  • Teknologiajätit saattavat lähteä mukaan kilpailuun. Teknologiayritysten tavoitteet rahoitusalalla liittyisivät innovointiin ja sitä kautta oman liiketoiminnan kasvattamiseen eikä niinkään uusien pankkien perustamiseen. Tämä voisi mullistaa perinteisten pankkien liiketoimintamallin. 

”Vaikka suurin osa pankeista selvisikin stressitesteistä kunnialla, on edessä taseenpaikkaamista hankalampi muutosprosessi: kuinka vastata haastajien uusiin halpoihin toimintamalleihin ja asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen sekä vähenevään pankkiuskollisuuteen. Näemme nyt jo suurien pankkien investoivan esimerkiksi teknologiaansa, joten ensimmäisiä muutosaskeleita otetaan jo”, tiivistää Petri Heinonen. 

Oliko tieto hyödyllistä?