PSD2 on sekä uhka että mahdollisuus

Näkökulmia

Pankit myrskyn silmässä: PSD2 on sekä uhka että mahdollisuus

PSD2 eli Revised Payment Services Directive käynnistää tornadon muuttamalla pankkien toimintamalleja enemmän kuin mikään tähänastisista muutoksista.

PSD2:n myötä asiakkaat voivat antaa mille tahansa maksupalveluita tarjoavalle yritykselle luvan hakea tilitietojaan tai käynnistää maksuja tileiltään. Tämä tehdään pakottamalla pankit avaamaan omia ohjelmistorajapintojaan.

Toiveena on, että PSD2:n tuo mukanaan sekä paremmin räätälöityjä palveluita mm. taloudenhallintaan että niin sanottuja kontekstuaalisia palveluita, joissa maksutapahtuma on tehty näkymättömäksi varsinaisen ostotapahtuman sisään. Parhaimmillaan PSD2:n myös luo palveluita eri pankkiryhmien välillä, sillä Pohjoismaissakaan asiakkaat eivät yleensä ole vain yhden pankin asiakkaita.

PSD2:n mahdollisuuskenttä on synnyttänyt finanssitoimialalle paljon uusia toimijoita. Näitä toimijoita yhdistää nähdäkseni kolme asiaa: niillä ei ole menneisyyden taakkaa, ne osaavat kehittää helppokäyttöisiä palveluita ja niillä on kevyemmät pääomavaatimukset kuin talletuspankeilla. Moni pankkikin on tarttunut uusiin mahdollisuuksiin ja myös globaalien teknologiajättien uskotaan tuovan markkinoille vastustamattoman hienoja palveluita, esimerkkinä Apple Pay uusilla herkuilla. Lisäksi miltei kaikki suuret kauppaketjut ovat liikenteessä: valtaosa nyt näkyvillä olevista innovaatioista on luotu helpottamaan kuluttajan arkea, mutta kauppiaille raha- ja tavaraliikenteen kokonaisuuden pitää sujua saumattomasti, nopeasti ja edullisesti.  

On selvää, että PSD2 synnyttää pankeissa runsaasti muutostarpeita. Järjestelmämuutosten lisäksi mm.  sopimuksiin, prosesseihin, raportointiin, riskienhallintaan, tunnistamis- ja turvaratkaisuihin sekä velvoitteisiin tulee muutoksia. Näiden lisäksi pankit joutuvat pohtimaan tulevaisuuden toimintamalliaan. Alan ulkopuolisten toimijoiden uhkaan voi vastata joko kieltämällä tai sopeutumalla.  Pankit voivat myös itse ottaa käyttöön laajentumiseen pyrkiviä toimintamalleja.

PSD2:n avaamassa toimintaympäristössä pankeilla on valittavissaan neljä vaihtoehtoa:

  1. Keskity vaatimustenmukaisuuteen ja avaa rajapinnat maksutileihin ja -tapahtumiin ainoastaan minimivaatimusten mukaisesti.
  2. Lisää ansaintamahdollisuuksia avaamalla rajapintoja yli minimivaatimusten esimerkiksi lainoihin, asiakastietoihin, agregoituun dataan ja yritysten palveluihin ja/tai tarjoamalla näitä mahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.  
  3. Tarjoa asiakkaillesi uusia palveluja, joissa käytetään myös muiden pankkien tilitietoja ja mahdollisesti avautuvia muita palveluita.
  4. Luo ekosysteemi tarjoamalla omia ja yhteistyössä muiden kanssa kehitettyjä palveluja asiakkaillesi laajasti, myös finanssialan ulkopuolelta.

Oliko tieto hyödyllistä?