FATF julkaisi raporttinsa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisystä Suomessa: valvontaa tehostettava

Artikkeli

FATF julkaisi raporttinsa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisystä Suomessa: valvontaa tehostettava

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen kansainvälinen työryhmä FATF (Financial Action Task Force) on huhtikuun puolivälissä julkaissut raporttinsa Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen tilasta. Kaksivuotisen maa-arvioprosessin päätteeksi julkaistu raportti antaa tunnustusta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi tehdyille toimille, mutta korostaa erityisesti tarvetta riskiperusteisen valvonnan tehostamiselle ja sanktioiden herkemmälle käytölle.

Mikä FATF-raportti?

FATF on OECD:n alainen hallitusten välinen toimintaryhmä, joka kehittää suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeviksi toimintamalleiksi. Osana toimintaansa FATF myös suorittaa maa-arvioita, joissa kartoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen tilannetta kulloinkin tarkastelun kohteena olevassa maassa.

FATF suoritti maatarkastuksen Suomessa viime vuonna alkukesästä ja kuuli osana arviointiprosessiaan myös eri sidosryhmiä. Nyt julkaistussa raportissa Suomen erityiseksi vahvuudeksi arvioidaan kansainvälinen yhteistyö, ja lisäksi kiitosta annetaan myös kansalliselle riskiarvioinnille ja koordinoinnille sekä tiedustelu- ja muun selvittelytiedon keräämiselle ja käytölle. Keskeisenä heikkoutena sen sijaan raportissa nousee valvontatoiminnan riittämätön riskiperusteisuus. Syyksi tähän tiivistetään valvojien rajallinen riskituntemus valvottavista aloista yhdistettynä huomattavaan resurssien alimitoitukseen vastuisiin ja työmäärään nähden.

Suomi ei ole yksin

Vastaavat maa-arviot on tehty viime vuosina myös muissa pohjoismaissa, suurilta linjoiltaan samantapaisin tuloksin. Kuten Suomen raportti, myös Ruotsin ja Tanskan raportit vuodelta 2017 nostivat esiin valvontaviranomaisten rajallisen ymmärryksen valvottavia sektoreita koskevista rahanpesu- ja terrorisminrahoitusriskeistä. Tästä johtuen valvontatoiminnan riskiperusteisuuden ei katsottu olevan riittävällä tasolla kummassakaan maassa. Ruotsi ja Tanska ovat kylläkin sittemmin parantaneet tilanteitaan, joten Suomellakin lienee mahdollisuus pikaisiin parannusaskeliin.

Mitä tästä seuraa?

Raportin julkaisupäivänä antamassaan lehdistötiedotteessa Finanssivalvonta (FIVA) tiedotti ottavansa FATF:n suositukset vakavasti ja tehostavansa riskiperusteista valvontaa sekä aiempaa herkempää sanktioiden käyttöä. FIVA katsoi suositusten merkitsevän tarvetta henkilöstöresurssien huomattavalle kasvattamiselle ja Sisäministeriön tiedotteen mukaan niin FIVA kuin Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI tulevat käytännössä kaksinkertaistamaan valvontaresurssinsa. Myös Rahanpesun selvittelykeskus ilmoitti viime vuoden vuosikertomuksessaan kasvattavansa resurssejaan ja avanneensa viisi uutta virkaa vuodelle 2019.

Vaikka raportin keskeiset suositukset kohdistuvat pitkälti viranomaisiin, on perusteltua odottaa tehostuvan valvontatoiminnan vaikutusten näkyvän ennen pitkää myös valvottavien toiminnassa. Nyt on siis hyvä aika päivittää organisaatioiden riskiarvioinnit ja suunnitella toimintaperiaatteiden ja käytänteiden kehittämistä. Jos asia mietityttää, ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme!

Oliko tieto hyödyllistä?