Artikkeli

Sijoittamisen verokohteluun odotettavissa muutoksia

Sijoitusmuotojen verokohteluun on odotettavissa muutoksia jo nykyisen hallituksen aikana. Yritysten kannattaa valmistautua muutoksiin jo nyt. Tarjoamme asiakkaidemme tueksi tiiviin, kolmen työpajan konseptin, jonka tavoitteena on saavuttaa laaja-alainen ymmärrys muutoksien vaikutuksista sekä valmius toteuttaa oikeat toimenpiteet.

Sijoittamisen verokohtelun periaatteet ovat säilyneet lähes muuttumattomina kolme vuosikymmentä. Sijoitusvarallisuuden kasvu, toiminnan kansainvälistyminen ja sääntelyn kehittyminen ovat lisänneet poliittista kiinnostusta sijoittamisen verokohtelun muuttamiseen.

Eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioivan työryhmän selvityksen (Valtiovarainministeriön julkaisu 14/2018) perusteella finanssitoimialan toimintaympäristöön on odotettavissa merkittäviä muutoksia. Poliittisia päätöksiä sijoitusmuotojen verokohtelun muuttamisesta on odotettavissa jo nykyisen hallituksen aikana. 

Muuttuva lainsäädäntö johtaa tarpeeseen uudistaa palveluntarjoajien ansainta- ja toimintamalleja, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä. Suomalaisten sijoitusinstrumenttien ollessa muutoksen edessä, tarjoutuu sijoittamisen ja finanssialan toimijoille suuri mahdollisuus. 

Yritysten on syytä valmistautua muutoksiin jo nyt. Tarjoamme asiakkaidemme tueksi tiiviin, kolmen työpajan konseptin, jonka tavoitteena on saavuttaa laaja-alainen ymmärrys muutoksen vaikutuksista sekä valmius toteuttaa oikeat toimenpiteet.

Työpajojen kautta tarjoamme:

  • Syvällisen asiantuntemuksen työryhmän esittämiin muutoksiin sekä verotuksen vaikuttamiseen
  • Selkeän viitekehyksen ja käytännöllisen lähestymistavan muutosten vaikutusten arviointiin sekä tarvittavien muutosten tunnistamiseen
  • Finanssitoimialaan keskittyvän erittäin kokeneen asiantuntijatiimin, joka toimii työpajoissa sparraajana.

Painotamme työssämme kokemusta, käytännönläheisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kansan-kapitalismia edistämään – eri sijoitusmuodot samalle viivalle

Blogi: Virpi Pasanen

open in new window Lue lisää
Oliko tieto hyödyllistä?