Analyysit

Suomalainen Fintech maailmankartalle

Suomen Fintech-kentässä tapahtuu paljon positiivista, ja Suomella on mahdollisuudet lähivuosina nousta globaalisti tunnetuksi Fintech-keskukseksi. Tämän saavuttaminen vaatii yritysten toimintaedellytysten vahvistamista ja entistäkin syvempää yhteistyötä toimijoiden välillä.

Helsinki Fintech Guide –julkistustilaisuus, Nordea Campus, 10.6.2019

Toteutimme toukokuussa verkkokyselyn suomalaisille Fintech-yrityksille tavoitteena ymmärtää yritysten kasvutavoitteita ja toimintaympäristön kehityshaasteita. Kyselyyn vastasi 56 Fintech-yritystä eri sektoreilta. Kysely on osa alkusyksyllä 2019 julkaistavaa laajempaa Fintech-toimialan analyysia, joka toteutetaan yhteistyössä Fintech Finlandin, Helsinki Business Hubin ja Helsinki Fintech Farmin kanssa.

”Suomen Fintech-kentässä on paljon hyvää osaamista ja positiivinen tekemisen meininki. Monet yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaansa merkittävästi ja yhä useampi tähtää tosissaan kansainvälisille markkinoille. Mielestäni Suomella on lähivuosina edellytykset nousta globaalisti tunnistetuksi Fintech-keskukseksi”, kertoo tutkimuksesta ja Deloittella Strategy & Commercial Due Diligence –palveluista vastaava Hans Rosendahl.

Fintech-yritysten kasvu ja globaaliksi Fintech-keskukseksi nousu edellyttää vahvaa ekosysteemiä, joka koostuu kysynnän lisäksi neljästä peruspilarista:

  1. Kasvurahoituksen saatavuus
  2. Osaaminen saatavuus
  3. Regulaatio
  4. Toimiva yhteistyö Fintech-yritysten ja sidosryhmien välillä

Lisäksi on ymmärrettävä suomalaisten yritysten vahvuudet kansainvälisessä kilpailussa ja löydettävä oma paikka suhteessa muihin Fintech-keskuksiin.

Suomalaiset Fintech-yritykset hakevat kasvua ja uusia yhteistyömahdollisuuksia

Tutkimuksen mukaan suomalaiset Fintech-yritykset ovat kasvuhakuisia ja noin kaksi kolmasosaa yrityksistä tavoittelee kasvua Euroopassa lähivuosina. Muiden maanosien kasvutavoitteet olivat selkeästi maltillisemmat johtuen esimerkiksi rajallisista resursseista ja erilaisista regulaatioympäristöistä, jotka edellyttävät tarjoaman ja toimintamallien sopeuttamista.

Rahoituksen saatavuus on tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla. Yritystoiminnan alkuvaiheen rahoitusta on hyvin saatavilla yksityisistä ja julkisista lähteistä. ”Rahoituksen saatavuus saattaa muodostua haasteeksi kun liiketoimintaa halutaan skaalata ja kansainvälistää, jolloin rahoitustarve voi kasvaa merkittävästi. Vastaus rahoitustarpeeseen saattaa löytyä entistä tiiviimmästä yhteistyöstä kotimaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien välillä”, Rosendahl arvioi.

Fintech-yritykset hakevat aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan erityisesti näkemystä markkinoista ja tukea strategisiin valintoihin sekä ratkaisujen kaupallistamiseen ja liiketoiminnan skaalaamiseen. Yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta puolestaan haetaan tukea T&K-toimintaan ja osaamisen kehittämiseen. Yhteistyön keskeisiksi haasteiksi koettiin resurssien riittämättömyys, yhteistyön hallinnolliset vaatimukset ja kaupalliset reunaehdot.

”Me Deloittella pyrimme osaltamme tukemaan suomalaisten Fintech-yritysten kasvua ja vahvistamaan niiden toimintaedellytyksiä. Olemme jo muutaman vuoden ajan järjestäneet Fintech Community –tapaamisia, joissa yritykset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada asiantuntijoiltamme tukea. Toiminnallamme haluamme kannustaa toimijoita yhä vahvempaan yhteistyöhön - esimerkkiä voi ottaa vaikkapa suomalaisesta peliteollisuudesta”, kertoo Rosendahl.

Lataa Helsinki Fintech Farmin julkaisema Helsinki Fintech Guide -opas

Oliko tieto hyödyllistä?