Artikkeli

Terroristit yhä röyhkeämpiä rahoituksen hankinnassa – pysy askel edellä

Blogi: Ilkka Huikko ja Katri Saari

Olemme kaikki seuranneet uutisia viime vuosina kauhulla Eurooppaan kohdistuneista terroristi-iskuista. Harva meistä kuitenkaan on miettinyt, miten nämä iskut on rahoitettu ja miksi näiden iskujen rahoituskanavia ei suljettu ajoissa.

Terrorismin rahoitus on monimutkainen ja -tahoinen ilmiö ja siksi sen estäminen on suuri haaste pankeille. Yhä useampi terrori-isku kyetään toteuttamaan melko kevyin taloudellisin resurssein, joten kysymys on usein pienehköjen ja toistuvien rahasummien siirtämisestä iskujen valmistelijoille ja tekijöille. Terroristijärjestöjen tavoitteena on myös varmistaa oman toimintansa jatkuvuus. Siksi ne pyrkivät tunnistamaan ja hyödyntämään itselleen sopivia sijoitusinstrumentteja usein anonyymisti erilaisten välikäsien kautta.

Terroristijärjestöt luovat jatkuvasti uusia keinoja luoda ja pestä rahaa. Näitä uusia sosiaalista mediaa ja virtuaaliteknologiaa hyödyntäviä rahoitusmuotoja on yhä vaikeampi valvoa ja sulkea.

Terrorismin rahoituksen uusimpia ja vaikeasti havaittavia muotoja ovat esimerkiksi:

 • virtuaalirahan, virtuaaliluottokorttien ja muiden uusien maksutapojen hyödyntäminen vaihtoehtoisessa tai tavallisessa www-verkossa,
 • pikalainojen ja kulutusluottotavaroiden käyttäminen terroristi-iskujen rahoituskeinona,
 • peiteyhtiöiden luominen ja varojen siirto yhtiöstä toiselle tarkoituksena pimittää varojen alkuperä ja jättää verot maksamatta,
 • laittomien hyväntekeväisyyskeräyksien ja -organisaatioiden naamioiminen yleishyödyllisiksi,
 • vero- tai vakuutuspetoksilla rahastaminen ja yksityishenkilöiden höynäyttäminen lähes sääntelemättömässä kuluttajien välisessä kaupassa,
 • kerjääminen ja etuuksien hankkiminen useasta maasta samalle henkilölle laittomin perustein tarkoituksena rahoittaa terroristitoimintaa,
 • sosiaalisen median hyväksikäyttö uhrien valinnassa, varainkeruussa, värväyksessä ja toiminnan koordinoinnissa,
 • kiristäminen, kidnappaus ja lunnaiden vaatiminen sekä ihmiskauppa uudenlaisilla tavoilla,
 • luonnonvarojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja riistäminen,
 • itserahoitetut varainkeruut ja väärennetyt tai varastetut identiteetit konfliktialueille matkustamisen mahdollistamiseksi.
   

Terrorismin rahoituksen estämiseen pätee, kuten talousrikollisuuden estämiseen yleensä, muutama yksinkertainen nyrkkisääntö:

 • pysy mukana terrorismin rahoituksen kehitystrendeissä ja varaudu siihen, että eilisen rikokset tapahtuvat tänään paremmin suunniteltuina,
 • käytä aikaa uuden tiedon oppimiseen ja kerää riittävästi informaatiota, jotta voit ymmärtää paremmin terroristien tarkoitusperiä ja pyrkimyksiä,
 • opi havainnoimaan ja tunnistamaan myös uudet nousevat riskit, jotta voit hallita niitä ennaltaehkäisevästi kohtuullisilla kustannuksilla,
 • varmista ja testaa että järjestelmäsi ovat ajan tasalla ja ne kykenevät havainnoimaan myös uudenlaisia poikkeavuuksia aiempien lisäksi,
 • panosta uusien lainsäädäntövaatimusten sisäistämiseen ja pidä huolta, että niiden mukanaan tuomat vaatimukset tulevat osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa,
 • varmista että henkilöstösi koulutus on ajan tasalla ja he ovat valmiita toimimaan terrorismin rahoituksen estämiseksi tilanteesta riippumatta,
 • pidä huolta että menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät lakien asettamat vaatimukset. Huolehdi myös, että prosesseja ja toimintatapoja valvotaan ja parannetaan säännöllisesti, jotta ne vastaavat lainsäädäntövaatimuksia ja auttavat estämään rikollista luovuutta,
 • pidä mielessä että vaikka joskus on opittava kantapään kautta ja ongelmat on raportoitava eteenpäin, tärkeintä on varmistaa ettei sama poikkeama toistu enää tulevaisuudessa ja
 • osallistu terrorismin rahoituksen estämisverkostoihin ja -seminaareihin saadaksesi uutta tietoa lainsäädäntömuutoksista ja uusia keinoja estää terrorismin rahoitusta.
   

Muista että et ole haasteinesi yksin. Toimiminen yhdessä yhteistyökumppaneiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa kannattaa. Esimerkiksi Deloitten kautta saat tueksesi Pohjoismaiden laajuisen talousrikosasiantuntijaverkoston. Yhtenä rintamana olemme vahvempia tätä alati muuttuvaa uhkaa vastaan.
 

Kirjoittajat:

Ilkka Huikko
Osakas, pankki- ja vakuutussektorin toimialajohtaja
ilkka.huikko@deloitte.fi

Katri Saari
Pankki- ja vakuutussektorin konsultti
katri.saari@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?