The global framework for fighting financial crime

Artikkeli

Työkalut talousrikollisuuden torjumiseen

The Institute of International Finance & Deloitte -raportti

Vuosittain pestyn rahan määrä on arvioilta 2-5 % maailman bruttokansantuotteesta. Tämä vastaa lähes 1,87 biljoonaa euroa vuodessa. Ongelman laajuus ja sen vaikutukset ovat valtavat.

Finanssialalla investoidaan suuresti talousrikollisuuden torjumiseen. Ongelman laajuus ja sen vaikutukset nousevat valtaviksi, kun jatkuvasti kehittyvä rikollisuus haastaa nykyiset talousrikosten torjumismallit. Tämänhetkinen sääntely-ympäristö ei ole riittävän tehokas, jotta finanssialan toimijat voisivat taistella rikollisten käytössä olevia jatkuvasti kasvavia verkostoja ja kehittyviä työkaluja vastaan.

Deloitten ja Institute of International Financen raporttiin haastateltiin merkittäviä finanssialan toimijoita, lainsäätäjiä, päättäjiä ja sääntelyviranomaisia. Nyt julkaistu raportti tutkii seitsemää keskeistä osa-aluetta talousrikollisuuden torjunnassa:

  1. Maailmanlaajuiset kokonaisparannukset talousrikollisuuden riskienhallintaan
  2. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien edistäminen
  3. Kansainvälisen ja paikallisen tiedonjakamisen kehittäminen
  4. Datan käytön ja laadun parantaminen
  5. Epäilyttävän toiminnan raportoinnin uudistaminen
  6. Talousrikosten torjuntaa koskevien vaatimuksenmukaisuusstandardien ja ohjeistusten epäjohdonmukaisen soveltamisen vähentäminen ja sääntelyn selkeyttäminen
  7. Teknologian käytön kasvattaminen ja kehittäminen laittoman rahoituksen torjumisessa

Raportissa pureudutaan näihin seitsemään osa-alueeseen ja tarjotaan yksityiskohtaisia ja saavutettavia toimenpidesuosituksia pitkän aikavälin systeemistä uudistusta varten. Nämä toimenpidesuositukset yhdistelevät sääntelyuudistuksia ja kansainvälistä yhteistyötä, sekä tietoon perustuvaa lähestymistapaa ja tarjoavat näiden myötä keinon laittomien rahavirtojen vähentämiseksi.

Oliko tieto hyödyllistä?