Human Capital Trends 2019

Artikkeli

Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen trendit vuonna 2019?

Human Capital Trends 2019: Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus    

Selvitimme lähes 10 000 liiketoiminta- ja HR-johtajan ja –asiantuntijan näkemyksiä henkilöstöjohtamisen ja työn tulevaisuudesta. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen nousi sekä Suomessa että globaalisti tärkeimmäksi trendiksi.

Jo viime vuoden Human Capital Trends -raportissa muodostettiin kuva sosiaalisesta yrityksestä, joka yhdistää voiton tuottamisen ja tarpeen kunnioittaa sekä tukea eri sidosryhmiä, kuten työntekijöitä, asiakkaita ja yhteisöjä. Tänä vuonna paineet sosiaalisen yrityksen johtamiseen ovat yhä ajankohtaisemmat. Merkittävät taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset kysymykset vaativat organisaatioita kiinnittämään yhä enemmän huomiota ihmisiin ja merkityksellisyyteen työpaikoilla.

Raportissa työelämän ja henkilöstöjohtamisen tulevaisuutta tarkastellaan kolmen teeman kautta: työvoiman tulevaisuus, organisaation tulevaisuus ja HR:n tulevaisuus. Näiden teemojen sisällä pureudutaan johtajia tällä hetkellä puhuttaviin kymmeneen trendiin.

Tutustu tutkimukseen

Human Capital Trends 2019

Työvoiman tulevaisuus

Työvoima monipuolistuu ja tulevaisuudessa johtajilta vaaditaan uudenlaisia taitoja. Kuinka työvoima muuttuu ja miten yritykset voivat sopeutua siihen?

Infograafi kappaleesta ”työvoiman tulevaisuus”

Lataa

Organisaation tulevaisuus

Työntekijäkokemus nousee yhä tärkeämpään rooliin, ja tiimipohjainen työskentely yleistyy. Kuinka työntekijöiden muuttuvat vaatimukset muovaavat työelämää?

Infograafi kappaleesta ”organisaation tulevaisuus”

Lataa

HR:n tulevaisuus

Oppiminen ja osaamisen kehittäminen korostuu työelämän muuttuessa, ja investoinnit HR-teknologioihin käyvät kuumana. Miten henkilöstöjohtamisen trendit vaikuttavat organisaatioon ja sen toimintaan?

Infograafi kappaleesta HR:n tulevaisuus

Lataa

Oliko tieto hyödyllistä?