Human Capital Trends 2021

Artikkeli

Human Capital Trends 2021 

Koronapandemian vaikutus työelämään ja työn muutokseen   

Selvitimme 3 600 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemyksiä koronapandemian vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen ja työelämään. Tässä suppeammin toteutetussa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan syvemmin Human Capital Trends 2020 -tutkimuksen kärkitrendejä.

11.12.2020

Deloitten Global Human Capital Trends 2021 -tutkimuksessa selvitetään, miten organisaatiot ja liiketoimintajohtajat hyödyntävät pandemia-ajan oppeja työn muutoksessa ja uudelleen organisoinnissa. Organisaatioiden on ratkaistava, miten yhdistää ihmisten ja teknologian vahvuudet mietittäessä työnteon tapoja uudella tavalla. Myös virtuaalinen työskentelytapa on tullut jäädäkseen.

Koronan seurauksena yrityspäättäjät ovat havahtuneet työn muutostarpeen kriittisyydelle. Raportissa selvitetään, miten organisaatiot ja johtajat voivat hyödyntää tänä vuonna saatuja kokemuksia miettiessään uudenlaisia työn tekemisen tapoja, ja miten kääntää uudet opit jatkossa menestykseksi.

Tutkimuksen päälöydökset:

  • Poikkeustilanne antaa johtajille mahdollisuuden haastaa pitkäaikaiset käytännöt ja miettiä työn organisointia ja uusia työtapoja. Liiketoimintajohto on herännyt vahvasti työn muutoksen tarpeelle.
  • Ennen pandemiaa liiketoimintajohto käsitti työn muutoksen (work transformation) tehokkuuden parantamiseksi, mutta nyt se tarkoittaa työn uudelleen suunnittelua (re-imagine). Työn muutoksella pyritään saavuttamaan parempia tuloksia uutta teknologiaa ja ihmisten tekemää työtä yhdistämällä.
  • Johtajat keskittyvät työn uudelleen suunnittelussa työntekijöiden kyvykkyyksien hyödyntämiseen. Automaatio ei syrjäytä työntekijöitä, vaan teknologialla tuetaan ihmisten vahvuuksia. Työn muutoksen ydintä on työvoiman kyvykkyyksien vahvistaminen kehittämällä osaamista, uudelleenkouluttamalla ja hyödyntämällä liikkuvuutta.
  • Koronapandemian seurauksena liiketoimintajohtajista johtajista 61 % (Suomessa 62 %) näkee työn muutoksen tärkeäksi, mikä on kaksinkertainen määrä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.
  • Organisaatioiden avainhenkilöistä 72 % sekä globaalisti että Suomessa asettaa työntekijöiden muuntautumiskyvyn, osaamisen kehittämisen ja uusien roolien omaksumisen tärkeysjärjestyksessä kärkeen valmistautumisessa liiketoiminnan poikkeustilanteisiin. Tästä huolimatta vain 17 % (Suomessa 31%) näistä samoista johtajista uskoo, että heidän organisaationsa on hyvin valmistautunut sopeutumaan muutokseen ja uudelleen kouluttamaan henkilöstöään uusiin rooleihin.
  • Ylimmän johdon vastaajista 17 % (Suomessa 20 %) sanoo organisaationsa keskittyvän tulevaisuudessa suunnittelemaan, miten valmistautua odottamattomiin tilanteisiin, vain 6 % (Suomessa 8 %) oli tätä mieltä ennen pandemian puhkeamista. 
  • Liiketoimintajohtajista 73 % (Suomessa jopa 88 %) uskoo, että etätyö on tullut jäädäkseen.
  • Tutkimukseen vastanneista 70 % (Suomessa jopa 80 %) sanoo, että etätyöskentelyllä on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin.
     

Lue lisää tutkimuksesta täältä: Deloitte Insight – Leading the shift from survive to thrive 

Lue lehdistötiedotteemme tutkimuksesta: Tarve työn muutokseen kaksinkertaistunut

***

Deloitten Global Human Capital Trends on henkilöstöjohtamisen ja työn tulevaisuuden laajimpia tutkimuksia maailmassa. Tänä syksynä tutkimus toteutettiin aiempaa suppeampana versiona ja siinä syvennyttään vuoden 2020 tutkimuksesta valittuihin kärkitrendeihin ja koronapandemian vaikutuksiin henkilöstöjohtamisessa. Kyselyyn vastasi yli 3 600 HR- (44 %) ja liiketoimintajohtajaa ja hallituksen jäsentä (56 %) 96 maasta, mikä kertoo henkilöstöpääoman tärkeyden kasvusta organisaatioissa. Suomessa kyselyyn vastasi 32 HR- ja liiketoimintajohtajaa sekä asiantuntijaa eri toimialoilta.

Mitkä olivat  2020 Global Human Capital Trends -kärkitrendit?

Human Capital Trends 2021 toteutettiin aiempaa suppeampana kyselytutkimuksena ja siinä keskitytään tarkastelemaan syvemmin vuoden 2020 henkilöstöjohtamisen kärkitrendejä. 

Oliko tieto hyödyllistä?