Millennial Survey 2017

Analyysit

Suomalainen milleniaali sitoutuu yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työnantaja

Tutkimus

Suomalaisia milleniaaleja huolettaa tällä hetkellä ilmastonmuutos ja terrorismi. He näkevät, että monikansalliset yhtiöt ja valtiot voisivat tehdä paljon enemmän yhteiskunnan kehityksen eteen. He myös odottavat työnantajiltaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen työnsä kautta.

Suomalainen milleniaali sitoutuu yhteiskunnallisesti vaikuttavaan työnantajaan

Kaksi kolmesta suomalaisesta 1982 vuoden jälkeen syntyneestä, eli milleniaalista kokee, että yritykset ajattelevat lähes yksinomaan omaa agendaansa yhteisen hyvän sijaan. Vain joka neljäs uskoo, että yhtiöiden johtajat ovat sitoutuneet ratkaisemaan yhteiskunnallisesti merkityksellisiä ongelmia. Tuloksista käy ilmi, että milleniaalit ovat erittäin pettyneitä siihen, miten monikansalliset yhtiöt ovat hyödyntäneet mahdollisuuttaan vaikuttaa yhteiskuntien, jopa kansakuntien suurien ongelmien ratkaisemiseen.

”Milleniaaleista 71 prosenttia toivoo, että erityisesti monikansalliset yhtiöt, joiden vaikutusmahdollisuudet ovat tänä päivänä usein suuremmat kuin monien valtioiden, miettisivät laajemmin miten voivat toiminnallaan edistää hyvinvointia tai ratkaista jopa koko ihmiskunnan kannalta tärkeitä ongelmia, eivätkä vain optimoisi kuluvan vuosineljänneksen tulosta,” sanoo Suomen Deloitten Human Capital -alueen johtaja Eva Tuominen.

Yritysten on helppo argumentoida, että laajempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu ei kuulu niille, vaan niiden tehtävänä on vain tuottaa voittoa. Tuominen haastaa tämän ajattelutavan. ”On muistettava, että yritykset joiden aito missio on jotain muuta kuin pelkkä voiton tavoittelu ja jotka ovat onnistuneet sitouttamaan henkilöstönsä asiansa taakse, ovat tutkimusten mukaan kannattavampia ja kasvavat nopeammin.”

Suomi erottuu globaaleista tuloksista siinä, että täällä vain 35 prosentille milleniaaleista annetaan mahdollisuus tehdä merkityksellistä hyväntekeväisyystyötä tai muuta työtä hyvän asian puolesta työpaikallaan. Kansainvälisesti tämä mahdollisuus on 54 prosentilla. Tämä on merkittävä seikka, sillä globaalien tulosten mukaan ne milleniaalit, joille tarjotaan mahdollisuus hyväntekeväisyystyöhön, ovat uskollisempia työnantajilleen, optimistisempia omasta sosiaalisesta tilanteestaan, ja tuntevat vaikuttavansa konkreettisesti yhteiskuntaan.

”Henkilöstöstämme yli puolet on milleniaaleja ja on selvää, että yrityksemme tulevaisuuden johtajina heidän näkemyksensä ja odotuksensa ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Sen lisäksi, että positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeistä kaikessa mitä teemme päivittäisen työmme kautta, kannustamme henkilöstöämme käyttämään aikaansa yhteiskunnan hyväksi asioissa, joilla on paitsi yhteiskunnalle myös heille itselleen merkitystä. Meillä itsellämme asiat ovat hyvin ja se antaa meille sekä mahdollisuuden että velvollisuuden auttaa heitä, joilla näin ei ole. Meillä on esimerkiksi käynnissä ohjelma, joka kannustaa henkilöstöämme työajallaan, ja toivottavasti hieman omallakin ajallaan, tukemaan suomalaisia hankalassa elämäntilanteessa tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Käytännössä teemme esimerkiksi kouluvierailuja ja etämentorointia,” Suomen Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen kertoo.

Oliko tieto hyödyllistä?