Suomalaiset hakevat HR-teknologiasta kilpailuetua

Artikkeli

Suomalaiset hakevat HR-teknologiasta kilpailuetua

Teknologia on nykyään keskeisessä roolissa lähes kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, mukaan lukien henkilöstöhallinto.

Suomessa yritykset ovat erityisen kiinnostuneita HR-pilvipalveluista, ja toisin kuin useimmissa muissa maissa Suomessa HR-teknologiat luokitellaankin yhdeksi henkilöstöhallinnon tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Deloitten Human Capital Trends 2015 -tutkimuksessa jopa 74 % suomalaisista vastaajista koki HR-teknologian tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.

”Yrityksissä on huomattu, että lähes kaikkien muiden toimintojen ollessa jo tehokkaimmillaan tärkein todellista kilpailuetua tuova tekijä on oma henkilöstö. Jokainen yritys haluaa varmistaa, että heillä on kriittisissä tehtävissä alan parhaimmat johtajat ja osaajat. Toisaalta koko yrityksen henkilöstöresurssit on oltava linjassa niin, että jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla on oikeanlaisia osaajia tekemässä oikeita asioita”, toteaa Deloitten HR-teknologiapalveluista vastaava johtaja Eva Tuominen.

Tuomisen mukaan nykyaikaisien HR-järjestelmien täytyy pystyä tukemaan henkilöstöjohtamista samalla tavalla kuin tuotannonohjausjärjestelmä tukee tuotannon optimointia. ”HR-järjestelmä on toki vain työkalu, mutta ilman kunnollisia työkaluja esimiesten työaika valuu helposti turhaan hallinnolliseen työhön. Samalla johdon päätöksenteko hankaloituu reaaliaikaisen tiedon puuttuessa.”

HR-järjestelmä -käsite herättää monissa mielikuvan kankeasta henkilöstörekisteristä tai turhauttavasta kehityskeskustelutyökalusta. Uudenaikaiset HR-teknologiat on suunniteltu hyvin käyttäjälähtöisiksi ja koko yrityksen hyödynnettäväksi – niin työntekijöiden, esimiesten, johdon kuin HR-ammattilaisten. Teknologian odotetaan konkreettisesti helpottavan työn tekemistä ja tukevan yrityskulttuurin rakentamista. Kuitenkin vain harvoissa yrityksissä toimintatapojen ja työkalujen kehitys on pystytty tekemään aidosti yrityksen strategiaa tukevalla tavalla.

”Suomalaisten yritysten tietohallintojohtajat ovat yhtäkkiä ennennäkemättömän kiinnostuneita henkilöstöasioista. Digitalisaatio, pilvipalvelut, läpinäkyvyys, kognitiivinen teknologia, SOME-data, ennustava analytiikka – useimmat IT-alan kuumat trendit ovatkin HR-teknologiassa jo todellisuutta”, huomauttaa Tuominen.

Suomessa isot yritykset ottivat 2000-luvun alkupuolella laajasti käyttöön ERP-pohjaisia HR-järjestelmiä, ja projektit olivat usein pitkiä ja hyödyt liiketoiminnan kannalta vaatimattomia. ”Tuhannen taalan kysymys onkin se, pystyvätkö yritykset ja IT-toimittajat tällä kertaa tekemään asiat paremmin, yksinkertaisemmin, nopeammin ja ennen kaikkea tuottaen todellista lisäarvoa loppukäyttäjille ja liiketoiminnalle”, summaa Tuominen.

Lue koko Global Human Capital Trends 2015 -tutkimus. 

Oliko tieto hyödyllistä?