Teollisuus ja työntekijäkokemus

Artikkeli

Teollisuus ja työntekijäkokemus: Miten houkutella ja sitouttaa osaajat?

Miten varmistaa, että teollisuudessa on motivoituneita ja taitavia osaajia myös jatkossa? Deloitten Human Capital Trends -tutkimuksen mukaan työntekijät haluavat vaikuttaa entistä vahvemmin omaan työuraansa. Työntekijäkokemuksen rakentamisessa yritysten on huomioitava vastuunsa työntekijää ja koko yhteiskuntaa kohtaan.

Kilpailu osaajista teollisuuden nopeassa digimurroksessa on kovaa. Teolliset yritykset ovat tuotantolaitosten lisäksi oppimiskokemuksen tarjoajia: henkilöstö motivoituu jatkuvasta oppimisesta ja omien alan verkostojen kehittämisestä. Onnistunut työntekijäkokemus vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja sitouttaa osaajat.

Deloitten vuosittaiseen globaaliin Human Capital Trends 2018 -tutkimukseen vastasi tänä vuonna yli 11 000 liiketoiminnan ja HR:n edustajaa. Erityisesti seuraavat tutkimuksessa esille nousseet teemat haastavat kokemuksemme mukaan vahvasti myös teollisuuden henkilöstötyötä:

Yksilöiden vaikutusvalta työelämässä kasvaa ja työurat uudistuvat

Yksilöt haluavat vaikuttaa siihen, millainen heidän työuransa on. Työelämän tarjoamat kokemukset, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä yrityksen yhteensopivuus työntekijän arvoihin ovat esimerkkejä tekijöistä, joiden merkitys korostuu. Työntekijöiden sitouttaminen on nähtävä huomattavasti perinteisiä työtyytyväisyyskyselyjä laajempana kokonaisuutena, aina urasuunnittelusta kokonaispalkitsemiseen.

  • Onko yrityksen henkilöstö sitoutunut yritykseen?
  • Mitä voisimme huomioida avainhenkilöiden tarpeita paremmin? 
Työhyvinvointi ja yritysten vastuullisuus korostuvat

Työhyvinvointi on tutkimuksen tärkeimmäksi nostettu teema Suomessa ja sen vaikutus tuottavuuteen tunistetaan laajasti. Yli 90 % tutkimukseen vastanneista näkee, että työhyvinvoinnilla on vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. Silti vain alle 5 % teollisuuden yrityksistä kertoo tarjoavansa työntekijöilleen perinteistä työterveyshuoltoa laajempaan työhyvinvointietua.

Yrityksen yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu on teemana yhä enemmän myös HR-ammattilaisten pöydällä.

  • Olemmeko vastuullinen työnantaja?
  • Houkutteleeko tapamme toimia oikeita osaajia organisaatioomme?

Meillä Deloittella teollisuustoimiala- sekä Human Capital -asiantuntijat tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden haasteiden ratkaisemiseksi. Osaamistamme täydentää lisäksi myös muun muassa Sustainability Services -tiimimme osaajat.

Olethan yhteyksissä, jos kiinnostuit kuulemaan lisää tutkimuksemme tuloksista tai meidän kokemuksista näiden teemojen kehittämiseksi!

Mika Järvensivu ja Kirsi Kemi (yhteystiedot alla)

Mika Järvensivu, Industrial Products and Services, Deloitte
Kirsi Kemi
Kirsi Kemi, Human Capital, Deloitte
Oliko tieto hyödyllistä?