Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Suomessa ei osata vielä rakentaa työntekijäkokemusta

Koska osaavaa työvoimaa on yhä vaikeampi löytää, sitoutunut henkilöstö on yhä kallisarvoisempi voimavara työnantajille. Yhä lisääntyvä joustavan työvoiman käyttö, keinoäly ja robotiikka tehostavat työtä, mutta samalla aiheuttavat hämmennystä ja lisäävät osaamisen vaatimuksia. Työnantajat käyttävätkin yhä enemmän aikaa organisaation rakenteiden, prosessien, palkitsemismallien ja johtamisen uudelleenmuotoiluun, jotta työntekijät voisivat keskittyä aitoa asiakaslisäarvoa tuottavaan työhön. Suomessa ollaan tässä kehityksessä vasta alkumetreillä.

Deloitten tämän vuotisen Human Capital Trends -tutkimuksen mukaan useimmat organisaatiot globaalisti tunnistavat työntekijäkokemuksen positiivisen vaikutuksen asiakaskokemukseen, laatuun ja innovaatiokykyyn.

  • Suomalaisista vastaajista vain 6 % hyödyntää työntekijäkokemusta laajasti huippuosaajien houkuttelemisessa.
  • Globaalisti 25 % ja muissa Pohjoismaissa 12 % vastaajista houkuttelevat osaajia työntekijäkokemuksellaan.
  • 80 % globaaleista johtajista näkee työntekijäkokemuksen joko tärkeänä tai hyvin tärkeänä.
  • 22 % johtajista sanoo organisaationsa onnistuneen erottavan työntekijäkokemuksen rakentamisessa.
  • Työntekijäkokemuksen rakentaminen trendinä nousi Suomessa seitsemänneltä sijalta kolmanneksi viime vuodesta.

”Yritysten ylin johto on nyt laajemmin herännyt siihen, että osaava ja sitoutunut henkilöstö on verkottuneessa toimintaympäristössä koko liiketoiminnan menestyksen ehto. Etenkin niillä aloilla, joissa asiakaspalvelu ja innovaatiokyky ovat keskeisessä asemassa, on viimein tunnustettu, että hyvä työntekijäkokemus tuo hyvää asiakaskokemusta, ja omistajan lisäarvo syntyy vasta näiden lopputuloksena. Työntekijäkokemuksen investoinneissa on siis kyse kilpailukyvyn edistämisestä, ei niinkään yhteiskuntavastuun kulueristä”, kiteyttää Suomen Deloitten Human Capital -alueen johtaja Eva Tuominen.

Työntekijäkokemuksen johtaminen vaatii organisaatioilta suurta ajattelun muutosta

Johtavissa organisaatioissa ei tutkimuksen mukaan enää keskitytä kapeasti työntekijöiden sitouttamiseen ja kulttuuriin, vaan työntekijäkokemukseen kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisille työntekijätyypeille merkityksellisiin tarpeisiin vastataan työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Työntekijöille työ on kokonaisuus, joka vaikuttaa heidän elämäänsä töissä ja kotona, koko fyysiseen, emotionaaliseen, ammatilliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Kun parhaista osaajista kisataan, työnantajien pitää asettua työntekijöidensä arkeen ja tarjota uudenlaisia vaihtoehtoja työsuhteeseen kuten työaikamuotoihin, työympäristöön sekä osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen malleihin.

”Työntekijäkokemus ei ole vain palvelumuotoilua, vaan työntekijän työelämäkokonaisuuden ymmärtämistä. Sen vuoksi henkilöstöhallinto ei voi enää toimia erillisissä siiloissa esimerkiksi osaamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, palkitsemisessa ja henkilöstön tukipalveluissa, vaan jonkun on johdettava työntekijän kokemusta kokonaisuutena. Tässä on keskeistä esimerkiksi sitoutumisen vahvistaminen työnantajaan, uran ja osaamisen kehittäminen ja työssä oppimisen kokemukset. Monet suomalaiset yhtiöt ovatkin isojen uudistusten edessä,” sanoo Suomen Deloitten Organization Transformation & Talent -palveluista vastaava Kirsi Kemi.

Globaalit yhtiöt tutkivat paraikaa huolella työntekijöidensä kokemuksia ja toiveita työstä. Tarkoituksena on luoda työpaikoista yhä joustavampia, yhteisöllisempiä ja innovatiivisempia ympäristöjä. ”Työn ja vapaa-ajan rajat näyttävät sekoittuvan iloisesti. Esimerkiksi Facebookilla on uusi kaunis ja persoonallinen kampus, jossa työntekijät voivat syödä, toimia, urheilla ja työskennellä yhdessä”, Kemi jatkaa. ”Suomessakin tähän trendiin on jo herätty, ja esimerkiksi UPM on investoinut uudenlaiseen avoimeen pääkonttoriin ja Keskolle on rakenteilla uusi K-kampus”, Tuominen lisää.

Deloitten Global Human Capital Trends 2017 -tutkimus kokoaa yhteen yli 10 400 liiketoiminta- ja HR-johtajan näkemykset 140 maasta ympäri maailman. Deloitten Global Human Capital Trends -julkaisu on yksi maailman suurimmista osaamis-, johtajuus- ja HR-haasteisiin keskittyvistä tutkimuksista. Suomesta tutkimukseen vastasi yhteensä 182 liiketoiminta- ja HR-johtajaa ja asiantuntijaa.

Oliko tieto hyödyllistä?