Artikkeli

Talouden syklit näkyvät työoikeudellisten palveluiden sisällössä

Susanna Tiihonen – työoikeuden syväosaaja

Taloustilanteen muutokset kulkevat usein käsi kädessä työoikeusjuristin työnkuvan kanssa. Taloudellisesti hyvinä aikoina korostuvat rekrytointeihin ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvät teemat, kun taas taloudellisesti heikompina aikoina keskiöön nousevat muun muassa yhteistoimintaneuvottelut ja työoikeudelliset riidat.

25.11.2019

Pitkään työhistoriaani on mahtunut useampiakin taloudellisia syklejä, joilla kaikilla on ollut vaikutusta myös omaan työnkuvaani. Valmistuttuani Helsingin yliopistosta, pääsin töihin Suomen suurimpaan asianajotoimistoon lamasta huolimatta. Nuorena juristina sain mahdollisuuden olla mukana erilaisissa mielenkiintoisissa ja opettavaisissa projekteissa.

Liike-elämän kansainvälistymisen ja sääntelyn monimutkaistumisen myötä työoikeuden syväosaajien tarve kasvoi. Vähitellen työoikeuden osaamisen arvostus nousi myös yritysten sisäisessä toiminnassa. Tämän seurauksena itselleni avautui huikea mahdollisuus hypätä asianajajan työstä yritysjuristin rooliin ja pääsin luomaan kansainvälistä työoikeustoimintoa kansainväliseen yritykseen. Yrityksen sisäisenä juristina pystyin hyödyntämään ulkopuolisen asiantuntijan roolissa kartuttamaani osaamista liiketoimintalähtöisesti.

Kolmisen vuotta sitten minulle tarjoutui mahdollisuus hypätä nykyiseen tehtävääni Deloittelle. Oli selvää, että tähänastisen urani aikana keräämät kokemukseni ja osaamiseni olivat kuin luotuja tätä tehtävää varten. Nyt voin saumattomasti yhdistää ulkopuolisen asiantuntijan ja sisäisen juristin roolit, ja sitä kautta hyödyntää aiemmat kokemukseni asiakkaidemme hyväksi.

Tukea yritysten muutosprosesseihin juridisesta näkökulmasta
Olen havainnut, että haastavina taloudellisina aikoina uudelleenjärjestelyihin liittyvät asiat nousevat erityisen tärkeiksi teemoiksi. Yritykset tarvitsevat kokonaisvaltaista ja liiketoimintalähtöistä neuvonantoa uudelleenjärjestelyissä. Erilaisissa henkilöstöä koskevissa neuvotteluprosesseissa korostuu juridisen osaamisen merkitys, mutta aiempaa suuremmassa roolissa ovat samanaikaisesti inhimillisyys, eettisyys ja työntekijäkokemus.

Tämän hetkinen maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne sekä niiden lisäksi myös meneillään oleva digitalisoituminen, eli robotiikan, automatiikan ja teknologian vahva tunkeutuminen työelämään, aiheuttavat muutospaineita yrityksille. Tulevaisuuden työelämässä tiettyjä työtehtäviä häviää kokonaan, työnkuvat muuttuvat ja myös kokonaan uusia työnkuvia syntyy. Tämä puolestaan johtaa uudenlaisen sääntelyn tarpeeseen. Uutta sääntelyä ja sen ymmärrystä sekä soveltamista tarvitaan yhä enemmän, koska aiempi sääntely ei välttämättä enää sovellu nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Näin ollen tarve työoikeuden syväosaajille ja ulkopuolisille palveluille kasvaa.

Me Deloittella tuemme erilaisten muutosprosessien läpiviemisessä ja organisaatiorakenteiden uudelleenjärjestämisessä niin juridisesta kuin strategisesta ja operatiivisestakin näkökulmasta. Suunnittelemme tarvittavat toimet kokonaisvaltaisesti yhdessä yrityksen kanssa ottaen huomioon myös työntekijäkokemuksen. Hyödynnämme projekteissamme eri alojen asiantuntijoita, kuten esimerkiksi juristeja, strategia-, projektinhallinta- ja human capital -konsultteja saavuttaaksemme kullekin asiakkaalle parhaan lopputuloksen. Autamme myös viestintäsuunnitelmien tekemisessä erilaisissa muutostilanteissa – vaikkapa miten työnantaja voi uudella tavalla lähestyä työvoiman vähentämistarvetta koskevia tilanteita ja tukea työntekijöitä näissä haastavissa muutoksissa.

Deloitte apuna muutosprosessissa:

  • Avustamme erilaisten muutosprosessien tarvekartoituksessa ja muutosten läpiviennissä
  • Tuemme vaihtoehtoisten tukimallien luomisessa
  • Tuemme yhteistoimintaneuvotteluprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja tehtyjen päätösten toimeenpanemisessa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla.


Miksi Deloitte?
Deloittella on pitkä ja monipuolinen kokemus asiakkaiden auttamisessa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tuemme kansainvälisiä organisaatioita lakiasioissa ja erilaisten juridista osaamista vaativien prosessien läpiviennissä. Lakipalveluiden asiantuntijamme työskentelevät erittäin läheisessä yhteistyössä muun muassa vero-, konsultointi- ja yritysjärjestelyihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Näin pystymme tarjoamaan merkittäviä synergiaetuja asiakkaille perinteisiin asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin verrattuna. Räätälöimme asiakastarpeiden mukaan projektit tarjoten yksilöllisiä ratkaisuja. Huomioimme muutosprojekteissa kaikkien eri maiden lainsäädännön asettamat vaatimukset ja pystymme hallitsemaan muutosprojekteja tehokkaasti.

Olen vuosien aikana avustanut lukuisia kansainvälisiä yrityksiä erilaisissa työoikeudellisissa projekteissa. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan lähtökohtien sekä tavoitteiden ymmärrys on aina ollut kaiken keskiössä.

Ole rohkeasti yhteydessä minuun niin keskustellaan lisää aiheesta.

Susanna


 

Lisätietoja työoikeuden palveluistamme:

Susanna Tiihonen
susanna.tiihonen@deloitte.fi
+358 (0)40 5487 111

 

Oliko tieto hyödyllistä?