Näkökulmia

Työaikalaki muuttuu

Onhan yrityksessänne jo varauduttu työaikalain muutoksiin?

Uusi työaikalaki tulee voimaan vajaan neljän kuukauden päästä 1. tammikuuta 2020. Koska uusi työaikalaki tuo olennaisia muutoksia nykyisiin säännöksiin, käytännössä kaikki työpaikan työaikaa koskevat ohjeistukset, käytännöt ja sopimukset tulisi käydä läpi ja päivittää tarpeellisilta osin. Tietyt muutokset voivat myös edellyttää asioiden läpikäyntiä yhdessä henkilöstön tai henkilöstön edustajien kanssa yhteistoiminnassa.

Olemme koonneet oheisen muistilistan työnantajille työaikalain keskeisimpiin muutoksiin varautumista varten.

CHECK-LISTA TYÖNANTAJALLE

  • Käy läpi voimassa olevat työaikaohjeistukset/politiikat, työaikakäytännöt, työsopimusmallit ja paikalliset sopimukset tms. ja kartoita niiden muutostarpeet
  • Määritä työaikalain piiriin kuuluva henkilöstö vs. työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät henkilöt kuten esim. johtajat tai vastaavassa asemassa olevat työntekijät (muista työaikalain uusi työaika-autonomian käsite)
  • Huomioi muutokset liukuvan työajan sääntöihin ja mahdollisuus ns. lakisääteisen työaikapankin käyttöön ottamiselle
  • Kartoita tarpeet uuden joustotyösopimuksen käyttämiselle esimerkiksi itsenäisissä asiantuntijatehtävissä
  • Huomioi etätyöskentelyn siirtyminen työaikalain piiriin
  • Selvitä tarvittavat muutokset työajan seurantajärjestelmiin ja työaikakirjanpitoon (mm. muutokset koskien etätyötä, joustotyösopimusta sekä enimmäistyöaikojen seuraamista)
  • Varmista sovellettavan työehtosopimuksen työaikaa koskevat määräykset ja sopimiskäytännöt muutoksia tehtäessä
  • Huomioi henkilöstö ja henkilöstön edustajat suunnittelutyössä

 

Haluatko kuulla lisää?

Deloitten työoikeusasiantuntijat ovat mielellään apunasi muutosten suunnittelussa. Ota yhteyttä työoikeusasiantuntijoihimme Susanna Tiihoseen tai Annamaria Mattilaan.
 

Ota yhteyttä:

Susanna Tiihonen
susanna.tiihonen@deloitte.fi
+358 (0)40 5487 111

Annamaria Mattila
annamaria.mattila@deloitte.fi

+358 (0)40 158 5673

Oliko tieto hyödyllistä?