Näkökulmia

Brexitin vaikutukset tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden hallintoelimiin

Varaudu muutoksiin 

14.12.2020

Vahva oletuksemme on, että Brexitin seurauksena yhtiöiden täytyy nimittää ainakin yhdeksi hallituksen jäseneksi ja toimitusjohtajaksi henkilö, jonka asuinpaikka on ETA-alueella.

Miten Brexit vaikuttaa oletettavasti yritysten hallintoon Suomessa?

Brexit tulee suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan Isossa-Britanniassa kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden sivuliikkeiden statukseen Suomessa. Vaikutukset heijastuvat myös Isossa-Britanniassa asuvien henkilöiden kelpoisuuteen toimia suomalaisten yhtiöiden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajina, sillä Brexitin myötä Isosta-Britanniasta tulee mahdollisesti ETA-alueen ulkopuolinen valtio. Vahva oletuksemme on, että Brexitin seurauksena yhtiöiden täytyy nimittää ainakin yhdeksi hallituksen jäseneksi ja toimitusjohtajaksi henkilö, jonka asuinpaikka on ETA-alueella.

Lisäksi ETA-alueen ulkopuolella kotipaikkaa pitävän yhtiön Suomen sivuliikkeen edustajalla tulee olla kotipaikka Suomessa, minkä lisäksi tällaisen yhtiön tulee saada lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen. Niinpä jatkossa, mikäli Isosta-Britanniasta tulee ETA-alueen ulkopuolinen valtio, Isossa-Britanniassa kotipaikkaa pitävä yritys tarvitsee luvan sivuliikkeen perustamiselle Suomeen.


Miten yritykset voivat varautua?

Isossa-Britanniassa kotipaikkaansa pitävien yritysten Suomen sivuliikkeiden tulisi tarkastaa, onko heillä käytettävissään Suomessa asuvia henkilöitä sivuliikkeen edustajan rooliin. Suomalaisten yritysten tulisi puolestaan varmistaa, että heillä on Brexitin jälkeisellä ETA-alueella asuva henkilö hallituksessa ja toimitusjohtajana. Mikäli tällaista henkilöä ei valmiiksi ole, kannattaa etsiä sopiva kandidaatti ja ryhtyä valmistelemaan nimitystä.


Miten Deloitte Legal voi olla avuksi?

Deloitte Legal voi hoitaa tarvittavat dokumentit vastuuhenkilöiden vaihtamiseksi ja tarvittavien kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisen.

Otathan yhteyttä!

Oliko tieto hyödyllistä?