Uutiset

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta hyväksyi hiljattain uuden työaikalain, joka korvaa kokonaisuudessaan nykyisen vuodelta 1996 olevan lain. Uuden lain tarkoituksena on tuoda joustavuutta työaikasäännöksiin sekä saattaa työaikalaki vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia.

4.4.2019

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2020.

Vaikka vuodenvaihteeseen on vielä aikaa, työnantajien kannattaa varautua tuleviin muutoksiin hyvissä ajoin. Uuden työaikalain keskeisiä uudistuksia/muutoksia ovat:

• Kotona tehty työ (ns. etätyö) tulee jatkossa työaikalain piiriin
• Joustotyöaika (uusi työaikamalli)
• Lakisääteinen työaikapankki
• Muutokset liukuvaa työaikaa koskevissa säännöksissä
• Mahdollisuus työnantajalle ja työntekijälle sopia vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään 2 tunnilla (laissa säädetyin rajoituksin)

Mitä muutokset tarkoittavat työnantajan näkökulmasta?

Koska uusi työaikalaki tuo olennaisia muutoksia nykyisiin säännöksiin, kaikki työpaikan työaikaa koskevat ohjeistukset, käytännöt ja sopimukset tulisi käydä läpi ja päivittää tarpeellisilta osin. Tietyt muutokset voivat myös edellyttää asioiden läpikäyntiä yhdessä henkilöstön/henkilöstön edustajien kanssa yhteistoiminnassa.

Erityisesti ns. etätyöskentelyä koskien on hyvä huomata, että kotona tehtävä työ on jatkossa työaikalain ja siten työaikaseurannan piirissä. Uuden lain myötä työnantajalla ja työntekijällä on kuitenkin halutessaan mahdollisuus solmia ns. joustotyösopimus, jonka ehtojen mukaisesti työntekijällä on sovituissa rajoissa (vähintään kuitenkin 50 % työajasta) oikeus päättää työnteon ajankohdasta sekä paikasta. Joustotyöaikamalli on tarkoitettu käytettäväksi etenkin vaativassa asiantuntijatyössä, mutta se voi soveltua myös muihin tehtäviin, jotka eivät ole kiinteästi sidottuja tiettyyn työaikaan ja työntekopaikkaan.

Tiihonen

Susanna Tiihonen
Head of Deloitte Legal
susanna.tiihonen@deloitte.fi
+358 (0)40 5487 111

Mattila

Annamaria Mattila
annamaria.mattila@deloitte.fi
+358 (0)40 158 5673

New Working Hours will enter into force on 1 January 2020

The Finnish Parliament has recently approved the new Working Hours Act which shall replace entirely the current Act from 1996. The purpose of the new legislation is to bring flexibility to the working hour regulations and update the legislation to meet the demands of today’s working life. The new Working Hours Act will come into force on 1 January 2020.

Although there is still some time before turn of the year, employers should start preparing for the change in good time. Key elements/changes of the new legislation include:

• Work performed at the employee’s home will no longer be outside of scope of the Working Hours Act
• New available working time arrangement for flexible working hours (i.e. employee’s right to independently arrange his/her working hours)
• Statutory working hours bank
• Changes in flexitime regulations
• Possibility for the employer and the employee to individually agree on a 2-hour extension to the regular daily working hours (within certain limits)

What does this mean from the employer’s perspective?

As the new Working Hours Act will bring essential changes to the current legislation, all relevant company policies, agreements and practices should be reviewed and updated taking into account the new legislation. It should be noted that certain matters may also need to be handled in co-operation with the personnel in accordance with the statutory legislation.

Employers with employees working from home (as is the case e.g. with many small foreign employers in Finland) should take into account that work performed by the employee at his/her home office will no longer be out of scope of the Working Hours Act starting from 1 January 2020. Thus, this means that the employer should start monitoring the employee’s working hours and retain all required records of the working hours. The other alternative is that the employer and the employee conclude a separate agreement in accordance with the new rules regarding flexible working hours.

Who to contact?

We would be happy to provide you with more information of the upcoming changes and assist you with reviewing needed actions.

Please reach out to your Deloitte contact person or Susanna Tiihonen or Annamaria Mattila in Deloitte Legal for any further information.

Oliko tieto hyödyllistä?