lakipalvelut yritysjärjestelyissä

Ratkaisut

Lakipalvelut yritysjärjestelyissä

Legal M&A Services

Asiantuntevaa oikeudellista neuvonantoa ja ohjausta yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa

Avustamme yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa – suunnittelussa, due diligence –tarkastuksessa, sopimusten neuvottelemisessa ja laatimisessa sekä yritysjärjestelyn toteutus- ja integraatiovaiheessa.

Yritysjärjestelyt 

Laajentumissuunnitelmat, yrityskaupat ja muut toiminnan muutostilanteet tuovat mukanaan monenlaisia haasteita, joiden ratkaiseminen vaikuttaa koko yritysjärjestelyn onnistumiseen. Tarjoamme liiketoimintalähtöistä ja käytännönläheistä neuvontaa yritysjärjestelyiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Deloitten juristien avustuksella saatte luotua toimivat ja kustannustehokkaat yhtiörakenteet sekä operatiiviset toimintamallit.

Oikeudellinen due diligence

Suoritamme yritysjärjestelyihin liittyviä oikeudellisia due diligence –tarkastuksia asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Oikeudellisen due diligence –tarkastuksen avulla pyritään varmistumaan siitä, että osapuolilla on mahdollisimman oikeat ja riittävät tiedot kaupan kohteeseen liittyvistä oikeudellisista seikoista. Huolellisesti toteutettu due diligence -tarkastus on usein välttämätöntä asiakkaan tavoitteiden ja ennakkokäsitysten varmistamiseksi sekä oikeudellisten riskien havaitsemiseksi.

Deloitten M&A-juristit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden Deloitten palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa kokonaisvaltaisen neuvonannon tarjoamiseksi.

Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut

Deloitten M&A-juristit avustavat kauppakirjojen ja muiden yritysjärjestelyprojektin edellyttämien sopimusten ja asiakirjojen neuvottelemisessa ja laadinnassa. Avustamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Deloitten kansainvälinen M&A-lakipalvelutiimi pystyy tarjoamaan tukea yritysjärjestelyprojekteissa Suomen lisäksi yli kahdeksassakymmenessä eri maassa.

Yrityskaupan jälkeiset integraatiotoimet ja päällekkäisyyksien karsiminen

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, on tärkeää toteuttaa operatiivinen ja rakenteellinen integraatio tehokkaasti, jotta yrityskaupan hyödyt saadaan realisoitua. Meillä on vahva osaaminen ja kokemus yrityskaupan jälkeisistä integraatiotoimista eri toimialoilla ja sektoreilla. Tätä osaamista ja koemusta hyödyntämällä voitte punnita useita lähestymistapoja ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä toteuttaa tarvittavat integraatiotoimet.

Projektinhallinta

Projektinhallinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Yrityskauppa tai muu yritysjärjestelyprojekti voi vaikuttaa monimutkaiselta kokonaisuudelta, mutta me tarjoamme apua myös tämän osa-alueen hoitamiseen ja pyrimme aina pitämään projektin asiakkaallemme niin selkeänä ja helposti lähestyttävänä kuin mahdollista.

Ota yhteyttä!

Nikolas Sjöberg

Nikolas Sjöberg

Head of M&A Legal

Nikolas Sjöberg toimii Deloitte Suomen lakipalveluiden M&A-toimeksiantoja hoitavan tiimin vetäjänä. Nikolaksella on laaja kokemus kotimaisten ja rajat ylittävien yrityskauppojen hoitamisesta sekä erit... Lisää