lakipalvelut yritysjärjestelyissä

Ratkaisut

Lakipalvelut yritysjärjestelyissä

Asiantuntevaa oikeudellista neuvonantoa ja ohjausta projektin kaikissa vaiheissa.

Avustamme yrityskaupan kaikissa vaiheissa – due diligence –tarkastuksesta sopimusten allekirjoittamiseen.

Rakennejärjestelyt

Laajentumissuunnitelmat, yrityskaupat ja yritysmyynnit tuovat mukanaan monenlaisia haasteita, joiden ratkaiseminen vaikuttaa koko yritysjärjestelyn onnistumiseen. Tarjoamme liiketoimintalähtöistä ja käytännönläheistä neuvontaa yrityskauppojen ja -järjestelyjen suunnittelemiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhdessä voimme saada aikaan toimivat ja kustannustehokkaat yhtiörakenteet sekä operatiiviset toimintamallit.

Oikeudellinen due diligence

Tarjoamme yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa oikeudellisen due diligence -prosessin lisäksi kokonaisvaltaista tukea ja neuvonantoa, sillä työskentelemme tiiviisti myös muiden palvelualueidemme asiantuntijoidemme kanssa, kuten vero-, konsultointi- ja finanssipalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Palvelujamme ovat kohdeyrityksestä vaadittavien tietojen selvitys, kohteen myyntiin tai ostoon liittyvien satunnaisten menoerien ja riskien tunnistus, oikeudellisesti merkityksellisten seikkojen selvittäminen sekä tarvittavien due diligence -raporttien laatiminen.

Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut

Yrityskaupan tai yritysjärjestelyn onnistumisessa keskeisiä tekijöitä ovat rakenteellisen suunnittelun tasokkuus, due diligence -prosessit sekä projektinhallinta. Myös yritysjärjestelyprojektin aikana tehdyt suunnitelmat ja havaitut oikeudellisesti sekä liiketaloudellisesti merkittävät seikat pitää kirjata huolella sopimukseen. Neuvomme ja avustamme mielellämme tarvittavien sopimusten laatimisessa sekä sopimusneuvotteluissa.

Yrityskaupan jälkeiset integraatiotoimet ja päällekkäisyyksien karsiminen, sopivan kohteen löytäminen ja transaktioehtojen neuvotteleminen ovat vasta ensimmäinen vaihe yrityskauppaprojektissa. Kun kauppakirja on allekirjoitettu, on tärkeää toteuttaa operatiivinen ja rakenteellinen integraatio tehokkaasti, jotta yrityskaupan hyödyt saadaan realisoitua. Meillä on vahva osaaminen ja kokemus monenlaisista toimialoista ja sektoreista, jonka vuoksi lakimiestemme tiiviin yhteistyön avulla organisaatiossanne voidaan punnita useita lähestymistapoja ja niiden vaikutuksia yhtiön toimintaan ennen strategiapäätösten tekemistä.

Projektinhallinta

Yrityskauppa tai yritysjärjestelyprojekti voi vaikuttaa monimutkaiselta kokonaisuudelta, mutta pyrimme aina pitämään projektin asiakkaallemme niin selkeänä ja helposti lähestyttävänä kuin mahdollista.
 

Ota yhteyttä

Susanna Tiihonen

Susanna Tiihonen

Head of Deloitte Legal

Susanna on Deloitten lakipalveluiden johtaja Suomessa. Susannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti työoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin ympäristössä. Hän on työskenne... Lisää

Samuli Pyy-Zhong

Samuli Pyy-Zhong

Function Leader, M&A Legal

Samuli on Deloitten lakipalveluiden M&A-vetäjä Suomessa. Samulin erikoisaloja ovat yritysjärjestelyt, sulautumiset, jakautumiset sekä yhtiö- ja sopimusoikeus. Samuli on työskennellyt liiketoimintajärj... Lisää