Ratkaisut

Legal management consulting

LMC Services

Legal Management Consulting –asiantuntijamme tukevat erityisesti asiakkaiden johtoa sekä yrityksen sisäistä lakipalvelutoimintoa tai -yksikköä. Yksityiselle ja julkiselle sektorille tarjottavassa palvelussamme perinteinen oikeudellinen neuvonanto yhdistyy liikkeenjohdon konsultointiin ja riskienhallintaan, hyödyntäen laajaa osaamistamme ja kokemustamme eri toimialoista, sääntelystä sekä toimintaympäristöistä.

Palvelumme on tarvelähtöinen ja tukee yrityksen päätöksentekijöitä muun muassa regulatiivisesta ja riskienhallinnan näkökulmasta. Esitämme perusteltuja ratkaisumalleja liiketoiminnan kielellä. Autamme myös kehittämään yrityksen sisäistä lakipalvelua vastaamaan kokonaisvaltaisesti yrityksen tai konsernin liiketoiminnan tarpeisiin muun muassa toimintamallien, roolien, tehtävien sekä palveluvalikoiman osalta.

Muuttuva lainsäädäntö, toimintaympäristön muutokset, läpinäkyvyys, liiketoiminnan globalisoituminen, kehittyvä teknologia ja digitalisaatio ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikuttavat liiketoiminnan vaatimuksiin. LMC-palvelumme tarjoavat laajan näkökulman liiketoiminnan moninaisiin haasteisiin ja ratkaisuvaihtoehtoja näiden haasteiden hallinnointiin asiakaslähtöisesti.

Markkinatutkimuksessamme, joka toteutettiin yhteistyössä eri organisaatioiden omien juristien, toimitusjohtajien, talousjohtajien ja muun ylimmän johdon kanssa, tunnistettiin mm. tarve systemaattisemmalle lähestymistavalle oikeudellisten asioiden hoitoon ja hallintaan.

Lue lisää tutkimuksestamme >>> 

LMC-palveluiden kehittämisessä on myös hyödynnetty oppeja viimeisen vuosikymmenen aikana tekemästämme työstä verokonsultoinnissa. Deloitten Tax Mangement Consulting (TMC) on nyt maailmanlaajuinen, monialainen palvelu, joka auttaa vero-osastoja ja verojohtajia strategioiden luomisessa, toimintamalleissa ja teknologioissa.

Lue lisää Tax Management Consultingista >>> 

Legal Management Consulting –palvelut

Autamme yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yhdistämällä osaamisemme ja kokemuksemme eri toimialoista, juridiikasta, liikkeenjohdon konsultoinnista sekä riskienhallinnasta.

Tyypillisiä LMC-palveluitamme ovat esimerkiksi:

  • strategisen, taktisen ja operatiivisen tason tuki yrityksen johdolle ja päätöksentekijöille;
  • oikeudellisten riskien tunnistaminen ja hallinta;
  • sisäisten lakipalveluiden kehittäminen (nyky- ja tavoitetilan määrittely, tehtävien ja sisäisten palveluiden priorisoinnin tuki ja uusien toimintamallien suunnittelu ja toteutus);
  • yrityksen sisäisten politiikkojen, ohjeiden, roolien ja vastuiden määrittely; sekä
  • projektisuunnittelu.

Autamme organisaatioita oikeudellisten riskien hallinnassa, vaatimusten noudattamisessa ja maineen suojaamisessa. LMC-palveluiden ”Lakimies Plus”-asiantuntijamme ottavat liiketoimintaan, riskienhallintaan ja lakipalveluihin kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka mahdollistaa tarvelähtöiset ratkaisut asiakaslähtöisesti.

The Deloitte Approach— Legal Management Consulting

Looking to be a tech specialist with the world’s largest professional
services network?

Looking to be a tech specialist with the world’s largest professional services network?

You can with Deloitte Tax & Legal.

Contact

Antti Kiuru

Antti Kiuru

Antti Kiuru toimii Deloitte Suomen lakipalveluiden Legal Management Consulting -toimeksiantoja hoitavan tiimin vetäjänä. Antilla on pitkä ja laaja-alainen käytännön kokemus kotimaisesta ja kansainväli... Lisää