Tietosuoja

Artikkeli

Tietosuoja

(Data Privacy)

Autamme asiakasorganisaatioitamme hyödyntämään tietokantojen ja järjestelmien sisältämät henkilötiedot optimaalisesti sekä varmistamaan, että asianmukaisia tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudatetaan. Yleinen tietoisuus tietosuoja-asioista on nousussa, ja voimme auttaa rakentamaan siitä kilpailuvaltin.

Vaatimusten noudattamisen arvioinnit

Suoritamme erilaisia vaatimusten noudattamiseen, digitaaliseen valmiuteen ja riskeihin liittyviä arviointeja. Saat selkeät, perustellut raportit tietosuojaa koskevista puutteista ja riskeistä sekä niitä korjaavista ratkaisuista. Voimme esimerkiksi arvioida, miten organisaatiosi tietojenkäsittelykäytännöt vastaavat Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) vaatimuksia.

Voimme arvioida myös alihankkijoiden, toimittajien ja muiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt ja näin varmistaa, että ne täyttävät organisaationne asettamat vaatimukset.

Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit

Suunnitteleeko organisaationne uutta toimintoa tai järjestelmää, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä? Teemme tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin (PIA, privacy impact assessment) ja selvitämme, liittyykö hankkeeseen tietosuojariskejä ja miten ne voisi parhaiten ottaa huomioon heti suunnitteluvaiheessa.

Tietosuoja-asioiden hallinta

Autamme luomaan organisaatiorakenteen, jonka kautta tietosuojaan liittyvien hankkeiden, toimien ja valvonnan suunnittelu ja ylläpito sujuvat järjestelmällisesti ja tehokkaasti.

Avustamme myös tietosuojavaatimusten määrittämisessä ja niistä neuvottelemisessa sekä niiden viemisessä esim. palvelusopimuksiin ja muihin sopimuksiin.

Viestintä tietosuojaviranomaisten kanssa

Avustamme organisaatiotanne viestinnässä ja tietojenvaihdossa tietosuojaviranomaisten kanssa (esim. tarvittavien ilmoitusten kartoittaminen ja laatiminen). Toimimme kaikilla lainkäyttöalueilla sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella.

Voimme auttaa myös henkilötietojen käsittelyä kuvaavien sisäisten tietosuojakäytäntöjen ja ulkoisten tietosuojailmoitusten laatimisessa.

Koulutus ja asiantuntemuksen lisääminen

Järjestämme räätälöityä tietosuojakoulutusta yksittäisille työntekijöille tai tarpeen vaatimalla tavalla laajemminkin koko organisaatiossanne.

Tietosuojan mahdollisuudet

Meiltä saat käyttöösi tietosuojan, yritystoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoista koostuvan tiimin, joka tukee organisaatiotasi kuluttajaviestinnässä ja markkinoilla erottautumisessa. Tietosuoja ei ole enää vain riskitekijä tai vaatimusten asettaja, vaan uusi mahdollisuus kehittää liiketoimintaa.

Oliko tieto hyödyllistä?