Terveydenhuollon tulevaisuus

Lehdistötiedotteet

Analytiikka kehittää terveydenhuoltoa harppauksin 

Lähitulevaisuudessa terveydentilasi voi tarkistaa robotti

Viiden vuoden kuluessa maailmassa diagnosoidaan muistisairaus joka kolmas sekunti ja yli miljardin ihmisen ennustetaan olevan ylipainoisia. Terveydenhuoltopalvelut ovat pitkälle digitalisoituja, puettavat älylaitteet alkavat olla arkipäivää ja analytiikka ohjaa terveydenhuoltoa. Yhdistämällä käytettävissä olevaa dataa ihmisten terveydentilasta, voidaan analytiikalla tunnistaa ja seuloa vaikkapa kohonneet kansantautiriskit.

Väestön vanheneminen lisää terveydenhuollon palveluiden kysyntää maailmanlaajuisesti ja muistisairaiden määrä kasvaa viidessä vuodessa 50 miljoonasta 75 miljoonaan. Terveydenhuollon menoista käytetään puolet sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään.

Ennusteet käyvät ilmi tuoreesta Deloitten kansainvälisestä terveydenhuoltoalan tulevaisuutta luotaavasta Healthcare and Life Sciences Predictions 2022 -raportista.

”Edellä mainitut maailmanlaajuiset trendit nostavat terveydenhuollon palveluiden kysyntää merkittävästi myös Suomessa. Samalla teknologiakehitys hillitsee terveydenhuollon kustannusten nousua ja parantaa hoidon saatavuutta”, uskoo Deloitten sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Lauri Salmivalli. Suomessa ollaankin jo ottamassa käyttöön uusia digitaalisia hyvinvointipalveluja, joiden kautta voidaan toteuttaa sähköisiä hyvinvointitarkastuksia ja tarjota sähköisiä palvelupolkuja esimerkiksi diabeteksen hoitoon.

Vuonna 2022 kuluttajat ovat maailmanlaajuisesti entistä tietoisempia oikeuksistaan terveydenhuollon palveluihin ja ihmisillä on valtavasti tietoa omasta terveydestään. ”Dataa on saatavilla paljon ja vaihtoehtojen sekä palvelutuottajien vertailu on helppoa. Hoitoja vaaditaan parhaalta palveluntarjoajalta, parhaalla mahdollisella vaikuttavuudella. Ihmiset kokevat myös vahvasti olevansa vastuussa omasta terveydestään”, sanoo Salmivalli.

Robotiikka ja analytiikka tehostavat terveydenhuoltoa

Deloitten ennusteen mukaan robotiikan ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet muuttavat radikaalisti terveydenhuollon toimialaa ympäri maailman. Perinteistä terveydenhuoltoa voidaan tarjota yhä useampaan tarpeeseen virtuaalisesti kotoa käsin. Puettavat älylaitteet, videokonsultaatiot, e-lääkärikäynnit ja leikkausrobotiikka muuttuvat pian arkipäiväksi. Pelkästään vuonna 2016 maailmassa julkaistiin yli 100 000 uutta terveyssovellusta.

”Sähköisten terveystarkastusten ja puettavien mittalaitteiden kuten aktiivisuusrannekkeiden kautta syntyy laajasti tietoa koko väestöstä yksilötasolla. Yhdistämällä tähän analytiikkaa voimme tukea itse kunkin hyvinvointia ja toisaalta pyrkiä ohjaamaan tuen tarvitsijat jo varhaisessa vaiheessa tuen pariin”, sanoo Deloitten analytiikkajohtaja Jouni Alin.

Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi ryhmitellä kansalaisia heidän terveydentilansa perusteella ja siten kohdistaa apu täsmällisemmin. ”Tulevaisuudessa voimme tekoälyn ja robotiikan avulla datalähtöisesti terveystarkastaa koko väestön kansansairauksien osalta, ja kutsua asiakkaat lisämittauksiin tai konsultaatioon riskiperusteisesti. Jo parin vuoden sisällä datasta tulee terveydenhuollon uusi valuutta”, Alin sanoo.

Syksyllä 2017 julkaistu Deloitten Healthcare and Life Sciences Predictions 2022 -raportti ennustaa terveydenhuoltoalan globaaleja näkymiä seuraavan viiden vuoden päähän.  

Oliko tieto hyödyllistä?