Terveydenhuollon tulevaisuus

Artikkeli

Deloitte mukana digitalisoimassa työterveystarkastusta

Palvelumuotoilulla jättiloikka käyttäjäkokemukseen

Sähköinen työterveyskysely korvaa paperisen lomakkeen osana julkisen puolen työterveystarkastuskäytännön yhtenäistämistä. Uusi palveluratkaisu parantaa hoidon laatua ja kohdentamista sekä mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. Palvelumuotoilulla on varmistettu uudistuksessa hyvä käyttäjäkokemus kaikille osapuolille.

Eri osapuolten tarpeita kuunneltu tarkasti

29.1.2018 – Pöydän ympärillä istuu joukko tyytyväisiä ja hymyileviä naisia. Puheensorina käy ja tunnelma on lämmin.

Espoon työterveyden ylilääkäri Marjo Heikinheimo (vas.), Valtiokonttorin D9-digiiimin palvelumuotoilija Maria Leinvuo ja hankejohtaja Sirpa Fourastie sekä Deloitten palvelumuotoilija Kristiina Suominen toimivat ydintiimissä uudistamassa julkisen puolen työterveystarkastusta. 

Digitalisointi työterveystarkastuksessa

Viimeisen vuoden aikana kehitetty uusi työterveystarkastuskäytäntö ja sen osana toimiva sähköinen työterveyskysely on suunniteltu tarkasti eri kohderyhmien tarpeita kuunnellen. Mukana kehitysprojektin ydinryhmässä ovat olleet Espoon työterveyshuolto, Työterveyslaitos tärkeänä valtakunnallisena asiantuntijatahona, joukko muiden kuntien työterveyden asiantuntijoita ja työntekijöitä, asiakasymmärrystä tukenut Valtiokonttorin D9-digitiimi* sekä Deloitten palvelumuotoilun ja visuaalisen suunnittelun asiantuntijat. Vuosi on ollut työntäyteinen, mutta onnistunutta lopputulosta, erityisesti palveluratkaisun käyttäjäystävällisyyttä ja huomattavia kustannushyötyjä, kiittävät kaikki.

”Paperista kyselyä ei vain digitalisoitu, vaan lähdimme uudistamaan koko työterveystarkastuskäytäntöä, joka vastaa nyt eri osapuolten todellisiin tarpeisiin. Pilottihankkeeseen osallistuivat Espoon terveydenhuollon yötyöntekijät (noin 450 henkilöä), mutta pilotista kerätyt opit ovat helposti laajennettavissa kansallisella tasolla myös muihin terveystarkastuksiin. Tämä on ollut iso ja onnistunut palvelu-uudistus, jossa on huomioitu asiakkaan ääni”, sanoo Valtiokonttorin D9-digitiimin hankejohtaja Sirpa Fourastie.

Säästöjä ja tehokkuutta digitalisoinnista

Työterveystarkastuskäytännön uudistamisen keskeisenä osana kehitetty sähköinen työterveyskysely on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Nykyisessä työterveysmallissa työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset ovat pohjautuneet pitkälti paperisen työterveyskyselyn läpikäyntiin ja kaikki työntekijät on kutsuttu saman pituisille vastaanottokäynneille. Tästä on aiheutunut paljon manuaalista työtä ja kustannuksia.

Uudistus koskee kaikkia henkilöitä, joiden työterveyshuolto järjestetään kunnallisen työterveyshuollon kautta. Sähköisen kyselyn suunnittelussa on huomioitu työntekijöiden erilaisuus ja heidän yksilölliset tarpeensa työterveyshuollon tuelta. ”Kysymyksen asettelua on mietitty käyttäjälähtöisesti, ja kyselyllä voidaan luokitella yksilöllisten tarpeiden mukaisesti jatkotoimenpiteet. Kaikkien työntekijöiden ei enää tarvitse tulla fyysisesti vastaanotolle. Työterveyskäyntejä voidaan myös muuttaa ennalta ehkäisevimmiksi ja kohdentaa entistä yksilöllisemmin”, kertoo Espoon työterveyden ylilääkäri Marjo Heikinheimo.

Palvelumuotoilulla päästiin villakoiran ytimeen

Deloitte tuli työterveystarkastuskäytännön uudistamiseen mukaan syksyllä 2017, kun Valtiokonttorin D9-tiimi kilpailutti ulkopuolisen lisäresurssin tukemaan hanketta. Deloitten palvelumuotoilija Kristiina Suominen työskenteli kuluneen syksyn Espoossa tiiviinä osana projektitiimiä. ”Uskon palvelumuotoilulle ominaisen työntekijöiden osallistamisen, uusien työskentelytapojen ja visuaalisuuden helpottaneen tulevaisuuden työterveystarkastuskäytännön tarkastelua ja suunnittelua eri osapuolten näkökulmasta”, Suominen pohtii.

Marjo Heikinheimo yhtyy näihin näkemyksiin: ”Deloitte tarjosi hankkeeseen ammattimaista palvelumuotoilua ja tärkeää ulkopuolista näkemystä. Deloitten käyttökokemus- ja visuaalinen suunnittelija Viivi Tuominen visualisoi lyhyessä ajassa sähköisen palvelun sisällön ja Kristiina haastoi upeasti jo ensi tapaamisessa projektitiimiä myönteisellä tavalla. Me hallitsemme kapulakielen, ja Deloitten asiantuntijat osasivat tuoda uutta näkökulmaa siihen, miltä tavoiteltu lopputulos näyttää.”

Onnistunut pilottihanke toimii esimerkkinä

Digitaalinen kyselylomake otetaan laajempaan pilottikäyttöön alkuvuodesta. ”Kyselyn suunnittelussa on huomioitu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon rajapintojen kohtaaminen, jossa Työterveyslaitoksen asiantuntemus on ollut suurena apuna”, Fourastie kiittelee.

”Tämä onnistunut projekti auttaa meitä osoittamaan myös muissa julkisen puolen hankkeissa, mitä tuloksia palvelumuotoilulla voidaan saada aikaan ja ohjaamaan ostajia sen hankinnassa,” sanoo Kristiina Suomisen työparina toiminut D9-digitiimin palvelumuotoilija Maria Leinvuo. ”Tämä työ ei ole merkittävä ainoastaan osana sote- ja maakuntauudistusta, vaan erinomainen esimerkki ihan koko julkishallinnon alalla”, summaa Fourastie. 

---
* Valtiokonttorin D9-digitiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä.

 

Teksti: Piia Inkinen, Deloitte
Kuvat: Emmi-Karoliina Sillanpää, Deloitte

 

"Tämä toimeksianto on malliesimerkki uudenlaisesta asiakaslähtöisestä palvelukehittämisestä, jossa yhdistetään fyysiset ja virtuaaliset palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi. Palvelumuotoilulla voidaan samaan aikaan parantaa asiakaskokemusta ja ottaa merkittäviä tuottavuusloikkia."

Lauri Salmivalli (alla)
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja, Deloitte

Lauri Salmivalli
Oliko tieto hyödyllistä?