Into yrityskauppoihin kasvaa terveydenhuoltoalalla

Uutiset

Into yrityskauppoihin kasvaa terveydenhuoltoalalla

The M&A Trends in Life Sciences and Health Care -julkaisun mukaan 70 % terveydenhuoltoalan yrityksistä suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kolmen vuoden aikana. Yritysjärjestelyitä suunnitellessaan yritykset ovat kuitenkin aiempaa haluttomampia ottamaan riskejä. Alan yritykset hakevat kasvua myös tuttujen alueiden ulkopuolelta.

Deloitten ja The Economist Intelligence Unitin tuore tutkimus kartoittaa maailmanlaajuisesti terveydenhuollon parissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä ja ajankohtaisia teemoja. Tutkimuksen mukaan terveydenhuoltoalan yritysten yritysjärjestelyaktiivisuus on nousussa, mutta yritykset ovat järjestelyjä suunnitellessaan aiempaa haluttomampia ottamaan riskejä. Kyselyyn vastasi yhteensä 240 henkilöä.

Viisi keskeistä trendiä:

  1. 70 % terveydenhuoltoalan yrityksistä suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kolmen vuoden aikana. Yrityskauppa-aktiivisuus johtuu alalla vallitsevasta kovasta kilpailusta ja yritysten halusta laajentaa palveluvalikoimaansa. 
  2. Yrityksillä on kova halu kasvaa mutta kasvupaineista huolimatta suurin osa yrityksistä suunnittelee yritysjärjestelyjä tutuilla kotimaanmarkkinoilla nopeammin kasvavien ja kehittyvien markkinoiden sijaan. 
  3. Taloudellinen tilanne ja lainsäädännöllinen ympäristö ovat tärkeimmät tekijät, kun yritykset arvioivat mahdollisuuksiaan uusilla markkina-alueilla.  
  4. Lähes puolet lääketeollisuuden yrityksistä sanoo, että patenttien raukeaminen toimii motiivina yritysjärjestelyille. Terveydenhuollon asiantuntijat ennustavatkin, että erityisesti lääketeollisuuden alalla erilaiset yhteistyömuodot tulevat lisääntymään riskien hajauttamiseksi.
  5. Pohjois-Amerikka on säilyttänyt paikkansa terveydenhuoltosektorin houkuttelevimpana investointikohteena. Perässä seuraavat Aasia ja Tyynenmeren alue. 

”Terveydenhuoltopalveluiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, mikä ajaa yrityksiä etsimään uusia liiketoimintamalleja ja uskon, että erityisesti yritysjärjestelyt tulevat muokkaamaan globaalia terveydenhuoltoalaa. Lisäksi nykyinen taloudellinen tilanne ja lainsäädäntö edellyttävät yrityksiltä toiminnan tehostamista sekä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kilpailukyvyn kannalta innovatiivisten liiketoimintamallien tarve on suurempi kuin koskaan”, sanoo Deloitten terveydenhuoltoalan toimialajohtaja Lauri Salmivalli.

”Yrityksillä on vahva tahto kehittää toimintaansa, vaikkakin kehitys etenee pienin askelin. Terveydenhuoltoalan toimintaympäristö tulee muuttumaan yhä nopeammin ja erilaisilla yritysjärjestelyillä pyritään vastaamaan muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin”, muistuttaa Deloitten Commercial Due Diligence -palveluista vastaava Esa Tolonen

M&A trends in life sciences and health care
Oliko tieto hyödyllistä?