Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Artikkeli

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät Suomessa

Monet tällä hetkellä käytössä olevat järjestelmät ovat elinkaarensa loppupäässä. Deloitten tuoreessa selvityksessä kartoitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilaa ja niiden tulevaisuutta järjestelmiä käyttävien organisaatioiden johdon näkökulmasta. Lähes puolet selvitykseen vastanneista on uudistamassa tietojärjestelmiään seuraavien vuosien aikana.

Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurien muutoksien edessä Suomessa. Palvelurakenteita uudistetaan mittavassa sote-uudistuksessa, jolla on merkittäviä vaikutuksia myös toimialueen tietojärjestelmäkenttään. Asiakkaan valinnanvapauden kasvaessa ja järjestämisen keskittyessä sote-alueen tasolle tuottajien välisen tiedonsiirron merkitys korostuu.

”Sote-uudistuksessakin korostuvan asiakaslähtöisyyden tu­lisi merkittävästi näkyä tulevien järjestelmäuudistuk­sien tavoitteissa. On tärkeää, että kehitysprojekteissa luodaan asiakasta, eli kansalaista, palvelevia toiminta­malleja sekä toimintaa palvelevia järjestelmiä”, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Lauri Salmivalli Deloittelta.

Lataa PDF
Oliko tieto hyödyllistä?