terveydenhuollon tulevaisuus 2019

Artikkeli

Miltä terveydenhuollon tulevaisuus näyttää?

Global Healthcare Outlook 2019

Deloitten tuoreen Global Healthcare Outlook 2019 -tutkimuksen mukaan terveydenhuollon menojen ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 5,4 prosentin vuosivauhdilla vuosina 2018-2022. Ikääntyminen ja väkiluvun kasvu, kroonisten sairauksien lisääntyminen ja uuden tehokkaan – mutta usein hintavan - teknologian kehitys ja hyödyntäminen kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia.

Raportissa käydään läpi muun muassa uusia potilaslähtöisiä palvelumalleja, uudenlaisia rahoitusratkaisuja, sekä digitalisaation ja toimialalle kehittyvien ekosysteemien vaikutuksia terveydenhuoltoon. Alla esitetään tutkimuksen keskeisiä löydöksiä, tulemme myös julkaisemaan vuodenaikana artikkelisarjan tutkimuksen keskeisistä teemoista.

Tutkimuksen tärkeimmät löydökset

Tutkimuksen tärkeimmät löydökset

Uudet palvelutuotantomallit parantavat hoitoonpääsyä ja kustannustehokkuutta. Väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien lisääntymisen myötä terveydenhuollon painopiste siirtyy sairauksien hoidosta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn pitkällä tähtäimellä. Terveydenhuollossa tarvitaankin uudenlaisia rakenteita ja palvelutuotantomalleja, jotka tukevat tätä muutosta ja joiden avulla voidaan vähentää kustannuksia, parantaa laatua ja nopeuttaa hoitoonpääsyä.

Terveydenhuollossa täytyy aiempaa paremmin huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset. Terveydenhuollon potilailla on entistä suuremmat odotukset terveydenhuollon eri toimijoita kohtaan. Asiakkaat haluavat hyödyntää yhä enemmän digitaalista teknologiaa, kuten erilaisia terveyssovelluksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa mittaamiseen ja seuraamiseen. Asiakkaiden uudenlaiset tarpeet ja toiveet huomioivat terveydenhuollon toimijat pystyvät todennäköisesti sitouttamaan asiakkaansa paremmin ja auttamaan yksilöitä tekemään parempia terveyteen liittyviä päätöksiä.

Terveydenhuollon ekosysteemit ja verkostot auttavat hyödyntämään digitaalisia innovaatioita. Erilaiset digitaaliset innovaatiot – esimerkiksi lohkoketjuteknologia, pilvipalvelut, virtuaalinen terveydenhuolto, tekoäly, robotiikka, digitaalinen todellisuus ja teollinen internet – muokkaavat terveydenhuollon tulevaisuutta ja tuovat uusia keinoja parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja saatavuutta. Näiden innovaatioiden hyödyntäminen vaatii myös terveydenhuoltoalalta uutta osaamista – terveydenhuollon eri toimijoiden kannattaa rakentaa verkostoja, joiden avulla tietoa ja uutta osaamista voidaan jakaa.

Lauri Salmivalli, Terveydenhuollon toimialan vetäjä, Deloitte Finland
lauri.salmivalli@deloitte.fi

LUE LISÄÄ TUTKIMUKSESTA --> Global Healthcare Outlook on Deloitten globaali tutkimus, joka luotaa terveydenhuollon kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Lue lisää trendeistä lataamalla raporttimme!

Oliko tieto hyödyllistä?