Global Manufacturing Competitiveness Index

Artikkeli

Ajankohtaista Deloitten teollisuustoimialalla

Ajankohtaista syksyllä 2020

Puunjalostusinsinöörien syysseminaari 17.11.2020: Ilmastonmuutoksen vaikutukset vuoteen 2050 mennessä
 

Deloittella riskienhallintapalveluissa vähähiilisyydestä vastaavana asiantuntijana toimiva  Mikko Paloneva kävi läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsä- ja biotuoteteollisuuden  toimintaympäristöön
Puunjalostusinsinöörien syysseminaarissa. 


Ilmastonmuutos aiheuttaa suomalaisille yrityksille useita riskejä. Oikea aika varautua niihin on nyt.

"Yhteiskunnan siirtyminen kohti vähähiilisyyttä aiheuttaa siirtymäriskejä, jotka liittyvät esimerkiksi tiukentuvaan lainsäädäntöön, mainevaikutuksiin ja markkinoiden odotuksiin. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa puolestaan fyysisiä riskejä, joihin kuuluvat esimerkiksi raaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä vaikutukset toimitusketjuihin ja logistiikkaan", kertoo Paloneva .

Suosittelemme yrityksiä varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin siirtymä- ja fyysisiin riskeihin hyvissä ajoin. Fyysisten riskien osalta varautuminen tarkoittaa oman arvoketjun kartoittamista ilmastoriskien kannalta, tietopohjan kartuttamista, skenaarioanalyysiä ja jatkotoimenpiteiden määrittämistä. Siirtymäriskeihin varautuminen käsittää uusien päästövähennysmahdollisuuksien kartoittamista, kiertotalouden hyödyntämistä sekä hiilinielujen kasvattamista ja tarkempaa arviointia.

"Ilmastonmuutos on hyvin tärkeä ja ajankohtainen aihe teollisuussektorin yrityksille. Liiketoiminnan ylintä johtoa kiinnostaa erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamat toimintaympäristön, asiakaskunnan ja kysynnän muutokset sekä niihin varautuminen", sanoo Deloitten teollisuustoimialan johtaja Mika Järvensivu.

Lue lisää esitysmateriaaleista (linkki oikealla). Autamme asiakkaitamme varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin. Olethan yhteydessä, jos haluat keskustella lisää.

Mikko Paloneva
mikko.paloneva@deloitte.fi
+358 (0)20 755 5981                                    

Mika Järvensivu
mika.jarvensivu@deloitte.fi
+358 (0)40 7725 889

Deloitten vähähiilisyysasiantuntija Mikko Paloneva, Puunjalostusinsinöörit (PI) ry:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist ja Deloitten teollisuustoimialan johtaja Mika Järvensivu PI:n syysseminaarissa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset biometsätalouteen olivat myös tärkeänä aiheena agendalla.

Virtual Event 25.8.2020: Journey Towards Value-based Pricing in the Industrial Sector

Importance of differentiated offering and experiments with different pricing methods were emphasized in value-based pricing seminar hosted by Deloitte and Aalto University.

Deloitte hosted together with Aalto University an online seminar on value-based pricing in the industrial sector. The event focused on the transformation journey from cost-plus to value-based pricing and winning practices for a successful transformation. The topical theme aroused a lot of interest and over 130 participants from different industrial sectors joined the seminar.

Ilmari Veijola, Head of Sales of Industry Services, Siemens, presented an interesting real case example on value-based pricing describing how Siemens has applied value-based pricing with Nestlé. Digitalization and digital solutions enabling the measurement of value played important role as enablers in the case. In his presentation Veijola also emphasized the importance of the trust building and commitment of top management in value-based pricing.

One of the key findings in Harti Hänninen’s, Aalto University, research involving over 30 practitioners working with value-based pricing in the Finnish industry was that for the commoditized offerings value-based pricing does not work. Hänninen highlighted that value-based pricing requires that the supplier has differentiated capabilities to create value and that those capabilities are not competing with the customers’ strategic capabilities.

Ville Tiainen presented Deloitte’s value-based pricing maturity assessment tool consisting of eight key elements. Unique value proposition was seen as the most important theme in terms of value-based pricing also by the seminar participants. Trust building and risk-sharing in turn was seen as the most challenging theme by the participants.

Joseph Zale, a leader in the Pricing and Profitability Management practice in Deloitte, presented Deloitte’s study revealing that value-based pricing leads to competitive advantage. The study the most profitable firms are those that combine value-based pricing with efficient execution capabilities. Based on his experience working with clients across a variety of industries, including automotive, consumer and industrial products, medical products, and pharmaceuticals, Joseph called for more experiments and trials on different pricing methods from the industrial players. 

Please contact us if you are interested in hearing more about how we can support you with your journey towards value-based pricing in the industrial sector.

Mika Järvensivu
Partner, Energy, Resources and Industrials
mika.jarvensivu@deloitte.fi
+358 (0)40 7725 889

Essi Huttu
Management consultant
essi.huttu@deloitte.fi
+358 (0)40 8409 259

Ville Tiainen
Management consultant
ville.tiainen@deloitte.fi
+358 (0)50 3881 452                                     

 

Value-based pricing
Thank you speakers Mika Järvensivu | Deloitte (on the left), Pekka Töytäri | Aalto, Essi Huttu | Deloitte, Harti Hänninen | Aalto and Ville Tiainen | Deloitte. Additionally, thank you Ilmari Veijola | Siemens.
Value-based pricing
Ville Tiainen, Essi Huttu and Mika Järvensivu
Mika Järvensivu, Deloitte
Essi Huttu, Deloitte
Ville Tiainen, Deloitte

Ajankohtaista syksyllä 2019

Deloitte on mukana lukiolaisten kestävä metsäteollisuus -hackathonissa  29.10.2019

Deloitte osallistuu Kauniaisten lukion metsä-hackathoniin lokakuussa, jonka järjesti Puunjalostusinsinöörit ry yhteistyössä GraniWorksin kanssa. Hackathonin teemana oli käsitellä sitä, miten metsäteollisuus voi ratkaista maailman ympäristöongelmia.

Hackathoniin osallistui noin 70 lukiolaista seitsemästä eri lukiosta.

"On tärkeää tuoda nuorille esille metsäteollisuutta tulevaisuuden ratkaisuiden kehittäjänä sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistäjänä ja työllistäjänä."

- Mika Järvensivu

 
Deloitte on mukana InnoEventissä Tampereella 5.11.2019

InnoEvent Tampere on viikon kestävä innovointifestivaali, joka tuo yhteen opiskelijat ja yritykset. Monialaiset tiimit tuottavat uusia ideoita ja ratkaisuja yritysten aitoihin toimeksiantoihin. Tänä vuonna kantavana teemana on kiertotalous, joka näkyy yritysten toimeksiannoissa sekä tapahtumassa kokonaisvaltaisesti. InnoEventin suojelijana toimii Ilkka Herlin. Hän toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen, itämeren saastumisen ja monimuotoisuuden tuhoutumisen ehkäisemiseksi.

"Kestävän liiketoiminnan palvelut on yksi Deloitten avaintarjoamista – pystymme tukemaan asiakkaitamme esimerkiksi ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja ihmisoikeuksien teemoihin liittyen. Olemme mukana InnoEvent-tapahtumassa edistämässä kestävää kehitystä yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa."

- Mika Järvensivu

Deloitten ja Puunjalostusinsinöörit ry:n aamiaisseminaari kesäkuussa innovaatio- & kasvuteemalla

Deloitte ja Puunjalostusinsinöörit (PI) ry järjestivät 11.6.2019 yhteistyössä aamiaistilaisuuden Deloittella Ruoholahdessa, johon osallistui lähes 100 biometsäteollisuuden vaikuttajaa kuuntelemaan ja keskustelemaan innovaatioista, liiketoiminnan kasvusta ja omistaja-arvosta.

Aiheeseen johdateltiin toimialan merkittävän toimijan Ahlstrom-Munksjön menestystarinan kautta, jonka tilaisuudessa jakoi yrityksen toimitusjohtaja Hans Sohlström. Ahlstrom-Munksjö on johtavia ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia kuitupohjaisissa materiaaleja valmistava yritys. Yrityksen strategisia kulmakiviä ovat asiakasarvon tuottaminen, paikallinen vastuunotto, joustava ja tehokas toimintamalli ja kannattava kasvu. Sohlström kertoi, miten uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja sekä uusia kuitupohjaisia tuoteinnovaatioita. Kasvua Ahlstrom-Munksö on hakenut myös kahdesta strategisesta yritysostosta. 

Deloitten EMEA.n teknologiajohtaja Hans van Griegen esitteli tilaisuudessa laajaan Deloitten tutkimukseen perustuvan eri tyyppisten yritysten kasvupotentiaalia ja markkina-arvoa kuvaavan mallin. Lisäksi van Griegen kertoi yhdeksästä eri tyyppisestä murroksesta ja teknologian merkityksestä murroksen mahdollistajana ja ajurina. Esityksen lopuksi Hans van Griegen kertoi ”Ten  ja types of Innovation” -viitekehyksestä innovoinnin arvioinnin ja johtamisen työkaluna. Lähestymistapa perustuu laajaan tutkimukseen, jossa havaittiin menestyvien yritysten innovoivan usealla eri osa-alueella – kun vastaavasti heikommin menestyvillä yrityksillä innovaatiot liittyvät usein vain  tuotteisiin 

Deloitte on yksi PI:n verkostoon kuuluvasta  47 yritysjäsenestä. "PI:n biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkostossa saamme olla mukana vaikuttamassa tämän Suomelle tärkeän teollisen toimialan tulevaisuuteen", sanoo Mika Järvensivu.

 

Stora Enson hallituksen puh.joht. Jorma Eloranta, Ahlstrom-Munksjön Tj. Hans Sohlström ja Deloitten teollisuustoimialan vetäjä Mika Järvensivu Deloitten ja Puunjalostusinsinöörit ry:n Grab 'n Go -aamiaistilaisuudessa kesäkuussa 2019.
Kuidusta Kasvua -aamiaiatilaisuudessa oli tupa täynnä biometsäteollisuuden vaikuttajia.
Oliko tieto hyödyllistä?