Global Manufacturing Competitiveness Index

Artikkeli

Ajankohtaista Deloitten teollisuustoimialalla

Ajankohtaista tänä syksynä

Deloitte on mukana lukiolaisten kestävä metsäteollisuus -hackathonissa  29.10.2019

Deloitte osallistuu Kauniaisten lukion metsä-hackathoniin lokakuussa, jonka järjesti Puunjalostusinsinöörit ry yhteistyössä GraniWorksin kanssa. Hackathonin teemana oli käsitellä sitä, miten metsäteollisuus voi ratkaista maailman ympäristöongelmia.

Hackathoniin osallistui noin 70 lukiolaista seitsemästä eri lukiosta.

"On tärkeää tuoda nuorille esille metsäteollisuutta tulevaisuuden ratkaisuiden kehittäjänä sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistäjänä ja työllistäjänä."

- Mika Järvensivu

 
Deloitte on mukana InnoEventissä Tampereella 5.11.2019

InnoEvent Tampere on viikon kestävä innovointifestivaali, joka tuo yhteen opiskelijat ja yritykset. Monialaiset tiimit tuottavat uusia ideoita ja ratkaisuja yritysten aitoihin toimeksiantoihin. Tänä vuonna kantavana teemana on kiertotalous, joka näkyy yritysten toimeksiannoissa sekä tapahtumassa kokonaisvaltaisesti. InnoEventin suojelijana toimii Ilkka Herlin. Hän toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen, itämeren saastumisen ja monimuotoisuuden tuhoutumisen ehkäisemiseksi.

"Kestävän liiketoiminnan palvelut on yksi Deloitten avaintarjoamista – pystymme tukemaan asiakkaitamme esimerkiksi ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja ihmisoikeuksien teemoihin liittyen. Olemme mukana InnoEvent-tapahtumassa edistämässä kestävää kehitystä yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa."

- Mika Järvensivu

Mika Järvensivu, Deloitte
Katso Mikan profiili

Deloitten ja Puunjalostusinsinöörit ry:n aamiaisseminaari kesäkuussa innovaatio- & kasvuteemalla

Deloitte ja Puunjalostusinsinöörit (PI) ry järjestivät 11.6.2019 yhteistyössä aamiaistilaisuuden Deloittella Ruoholahdessa, johon osallistui lähes 100 biometsäteollisuuden vaikuttajaa kuuntelemaan ja keskustelemaan innovaatioista, liiketoiminnan kasvusta ja omistaja-arvosta.

Aiheeseen johdateltiin toimialan merkittävän toimijan Ahlstrom-Munksjön menestystarinan kautta, jonka tilaisuudessa jakoi yrityksen toimitusjohtaja Hans Sohlström. Ahlstrom-Munksjö on johtavia ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia kuitupohjaisissa materiaaleja valmistava yritys. Yrityksen strategisia kulmakiviä ovat asiakasarvon tuottaminen, paikallinen vastuunotto, joustava ja tehokas toimintamalli ja kannattava kasvu. Sohlström kertoi, miten uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja sekä uusia kuitupohjaisia tuoteinnovaatioita. Kasvua Ahlstrom-Munksö on hakenut myös kahdesta strategisesta yritysostosta. 

Deloitten EMEA.n teknologiajohtaja Hans van Griegen esitteli tilaisuudessa laajaan Deloitten tutkimukseen perustuvan eri tyyppisten yritysten kasvupotentiaalia ja markkina-arvoa kuvaavan mallin. Lisäksi van Griegen kertoi yhdeksästä eri tyyppisestä murroksesta ja teknologian merkityksestä murroksen mahdollistajana ja ajurina. Esityksen lopuksi Hans van Griegen kertoi ”Ten  ja types of Innovation” -viitekehyksestä innovoinnin arvioinnin ja johtamisen työkaluna. Lähestymistapa perustuu laajaan tutkimukseen, jossa havaittiin menestyvien yritysten innovoivan usealla eri osa-alueella – kun vastaavasti heikommin menestyvillä yrityksillä innovaatiot liittyvät usein vain  tuotteisiin 

Deloitte on yksi PI:n verkostoon kuuluvasta  47 yritysjäsenestä. "PI:n biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkostossa saamme olla mukana vaikuttamassa tämän Suomelle tärkeän teollisen toimialan tulevaisuuteen", sanoo Mika Järvensivu.

 

Stora Enson hallituksen puh.joht. Jorma Eloranta, Ahlstrom-Munksjön Tj. Hans Sohlström ja Deloitten teollisuustoimialan vetäjä Mika Järvensivu Deloitten ja Puunjalostusinsinöörit ry:n Grab 'n Go -aamiaistilaisuudessa kesäkuussa 2019.
Kuidusta Kasvua -aamiaiatilaisuudessa oli tupa täynnä biometsäteollisuuden vaikuttajia.

Prodeko-opiskelijayhteistyö  – Prodeko-seminaari ja Deloitte-kuntosali Otaniemessä

Deloitte toimi yhteistyökumppanina  ja iltatilaisuuden puhujana Prodecon seminaarissa Business with Purpose Otaniemessä 5.4.2019. Jokavuotinen tapahtuma kokoaa yhteen Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen, alumnin ja opiskelijat.

Lisäksi järjestimme Otaniemessä Deloitte-kuntosalilla 17.4.2019 aamupalatilaisuuden Aalto-yliopiston Tuotantotalouden killalle Prodekolle osana hyvinvointi-yhteistyötämme.

Meidän kaikkien on hyvä muistaa pitää huolta myös itsestämme, ja siksi olemmekin mukana Prodeko-yhteistyössä tärkeällä ajankohtaisella hyvinvointiteemalla.

Deloitten Alumni Pub – Colleagues for life!

Järjestämme vuosittain keväällä alumnitapahtuman, johon kaikki nykyiset ja entiset deloittelaiset ovat tervetulleita verkostoitumaan ja vaihtamaan kuulumisia. Tänä vuonna Alumni Pub järjestettiin 15.3.2019 ja saimme vieraaksemme yli sata entistä deloittelaista. Toimialojemme – teollisuus, finanssitoimiala sekä julkinen sektori – ständeillä tapasimme illan aikana monta vanhaa tuttua.

Deloitte juhlapuhujana Puunjalostajakillan vuosijuhlassa

Deloitte toimi pääjuhlapuhujana Aalto-yliopiston Puunjalostajakilllan Kuumahionta LXXIV -vuosijuhlassa 8.3.2019.
Oli hienoa juhlia 74-vuotiasta Puunjalostajakiltaa ja olla sadan eri opiskelijakiltoja edustvan opiskelijan ja tulevan alan osaajan edessä edustamassa Deloittea", sanoo tilaisuuden juhlapuhujana toiminut Mika Järvensivu, joka toimii Deloittella valmistavan- ja prosessiteollisuuden toimialasta vastaavana partnerina.

Puunjalostukillan vuosijuhla 8.3.2019 & Prodeko-seminaari 5.4.2019
Deloitte ja Puunjalostusinsinöörit ry järjestivät yhteistyössä PI Challenge -opiskelijatapahtuman Helsingin Musiikkitalossa 9.10.2018
Oliko tieto hyödyllistä?