veroriita

Näkökulmia

Uudet teknologiat vauhdittavat tiedolla johtamista teollisuudessa

Kohti datapohjaista päätöksentekoa ja digitalisaatiota

Teollisuuden prosessien kehittämisessä ja optimoinnissa on jo vuosikymmenien ajan ymmärretty tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen tärkeys. Tämä toimii hyvänä pohjana neljännen teollisen vallankumouksen mahdollistamille uusille kehittyneille teknologioille, joita voidaan hyödyntää prosessien simuloinnissa ja päätöksenteossa. Monet yritykset kuitenkin vielä kipuilevat toimintavalmiuksien, osaamisen saatavuuden ja investointipäätösten kanssa.

Deloitten globaalin öljyalan selvityksen mukaan tietopohjainen lähestymistapa voi alentaa tuotannon vuotuisia seisokkeja 70 prosentilla ja vähentää ei-suunniteltujen huolto- ja kunnossapitokustannusten osuutta kokonaiskustannuksista nykyisestä 50 prosentista 22 prosenttiin. Pilvipalvelun hyödyntäminen olemassa olevan sensori- ja anturidatan analysoinnissa ja simuloinnissa tuo huomattavia säästöjä tuotantoprosesseihin. Uuden teknologian hyödyntäminen suunnitellussa voi myös vähentää alan korkeaa pääomariippuvaisuutta.

Kehittyneellä analytiikalla sekä tietopohjaisella simuloinnilla ja päätöksenteolla voidaan saavuttaa merkittäviä tehostamishyötyjä ja -säästöjä  teollisuusyrityksissä. Viime vuosina suurien tietomäärien käsittelyn kustannukset ovat laskeneet, minkä ansiosta prosessin vaiheita voidaan tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti. Näin saadaan muodostettua todellisempi kokonaiskuva prosessien osavaiheista.

Osa yhtiöistä on jo oivaltanut, että esimerkiksi putket ja venttiilit voivat olla ”älykkäitä”, mutta vain 50 prosenttia alan yrityksistä kokee tiedolla johtamisen hyvin tärkeäksi. ”Yrityksille näyttää olevan vielä epäselvää, mihin digitaaliset investoinnit kannattaisi kohdistaa ja minkälainen uusi teknologia vastaa parhaiten liiketoiminnan tarpeisiin", sanoo teollisuuden ja kaupan ohjaus- ja analytiikkaratkaisuista Deloittella vastaava partneri Jussi Sairanen.

Aloita muutos pienellä kokonaisuudella

Toiminnan digitalisointi edellyttää yrityksiä tekemään yksityiskohtaisen operaatioiden läpikäynnin, joka auttaa lähtötilanteen ymmärtämisessä ja tavoitetilan suunnittelussa. Tähän soveltuu avuksi esimerkiksi Deloitten DOT-malli (Digital Operations Transformation), joka perustuu laajaan tutkimukseen tuotantoprosessien digitalisaatiosta, ja käyttää apunaan merkittävimpien automaatio- ja ohjelmistoyhtiöiden ratkaisuja ja teknologioita (kuva mallista alla).

”Uutta teknologiaa kannattaa lähteä testaamaan ensin yhdellä liiketoiminta-alueella ja skaalata toimivat ratkaisut laajemmin yrityksen toimintaan. Digitaalista muutosta ei tulisi nähdä kertaluontoisena investointina, vaan monivuotisena pitkäntähtäimen kehityssuunnitelmana, joka vaatii ketteryyttä muutoksille sekä jatkuvaa arviointia", Sairanen sanoo.

Jussi Sairanen
Teollisuuden ja kaupan
ohjaus- ja analytiikkaratkaisut 
jussi.sairanen@deloitte.fi

"Digitaalista muutosta ei tulisi nähdä kertaluontoisena investointina, vaan monivuotisena pitkäntähtäimen kehityssuunnitelmana, joka vaatii ketteryyttä muutoksille sekä jatkuvaa arviointia."

Vinkit yrityksille – kohti digitaalista tulevaisuutta:

  • Vakuuta hallitus ja johto muutoksen tarpeellisuudesta. Suunnittele visio ja tiekartta, sitouta hallitus ja johto sekä tarvittavat muut sidosryhmät. Etene sopivin askelein ja johda digitalisaatiota hyötyjen kautta.
  • Vahvista kilpailuetuasi ja hyödynnä parhaat käytännöt. Mieti, millä alueilla voit vahvistaa kilpailuetuasi ja milloin taas kannattaa hyödyntää jo tunnistettuja parhaita käytäntöjä. Vältä sudenkuopat ja tunnista sekä hyödynnä oma erityisosaaminen ja toimialan parhaat käytännöt.
  • Hyödynnä henkilöstösi etujoukkoja. Nopeuta muutosprosessia ja paranna yhteistyötä yrityksesi digilähettiläiden avulla, jotka tukevat digitaalisen muutoksen läpivientiä sekä yrityksen sisällä että suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin.

Deloitten DOT-malli

Oliko tieto hyödyllistä?