Teollisuus ja työntekijäkokemus

Artikkeli

PI Challenge -opiskelijatapahtuma keräsi yhteen metsäklusterin osaajat

9.10.2018

Deloitte järjesti yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa PI Challenge -opiskelijatilaisuuden Helsingin Musiikkitalossa 9.10.2018. Tapahtumaan osallistui suuri joukko alan opiskelijoita ja yritysmaailman edustajia eri puolilta metsäklusteria. Miten tilaisuuden järjestävä taho ja opiskelijat näkevät biometsäteollisuuden tulevaisuuden ja mikä oli tilaisuuden suurin anti?

Opiskelijoiden ja yritysten kohtaaminen tuo molemminpuolisia oivalluksia

Tarvitsemme alalle moniosaamista, jossa vahvaan tekniseen osaamiseen yhdistyy ymmärrys taloudesta ja asiakkaiden tarpeista sekä hyvistä projektinhallintataidoista.

”Halusimme luoda PI Challengesta poikkitieteellisen tapahtuman, jossa biometsäteollisuuteen liittyviä aloja, kuten kemia, energia ja metsätalous, opiskelevat nuoret saavat tietoa alasta ja sen yrityksistä”, sanoo PI:n (Puunjalostusinsinöörit ry) toimitusjohtaja Antti Lindqvist.

Biometsäteollisuus on jo usean vuoden ajan elänyt vahvan kasvun aikaa, ja ala on investoinut paljon uuteen teknologiaan. Monet tulevaisuuden megatrendit kuten ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus, kaupungistuminen ja raaka-aineiden niukkuus tukevat alan kasvua.

”Oli hienoa saada paikalle opiskelijavaikuttajia yli 15 alan killasta ja opiskelijajärjestöstä ympäri Suomea. Kokeneiden asiantuntijoiden kanssa haasteisiin pureutuminen luo oivalluksia molempiin suuntiin. Toivottavasti tämä myös innostaa opiskelijoita hankkimaan opinnoissaan lisää tietoa alan mahdollisuuksista globaalien haasteiden ratkaisemiseksi”, Lindqvist sanoo.

Antti Lindqvist
Toimitusjohtaja, Puunjalostusinsinöörit ry
antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi

"Tapahtumassa opiskelijat ratkoivat biometsäteollisuuden haasteita yhdessä yritysedustajien kanssa ja lopuksi pitchasivat ratkaisunsa."

Lue lisää tilaisuudesta.

Deloitte mukana vaikuttamassa biometsäteollisuuden tulevaisuuteen

Metsäteollisuudessa pohjoisen kaamos on muuttunut yöttömäksi yöksi uusiutuvan raaka-aineen arvon ymmärryksen siivittämänä.

PI Challenge -haastetehtävän tuomarina toiminut Deloitten partneri Mika Järvensivu näkee, että uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvalla suomalaisella biometsäteollisuudella on loistavat mahdollisuudet menestyä ja tuoda hyvinvointia Suomelle: ”Ekologisesti kestävien ja kierrätettävien biomassapohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa; hyvänä esimerkkinä muovituotteiden korvaaminen biomassasta valmistetuilla tuotteilla. Menestymisen edellytyksenä on rohkeus innovoida ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin sekä tiivis yhteistyö eri toimialan toimijoiden kesken.” 

Tällaisia osallistavia opiskelijatilaisuuksia on tärkeää järjestää, jotta saamme nuorten – tulevaisuuden sukupolven – ajatukset ja näkökulmat näkyviin ja alan eri toimijat yhteen. Valmista ei tule toki kerralla ja meidän järjestävän tahon haasteena on miettiä, miten yhdessä mietittyjä ideoita ja verkostoitumista saadaan jatkojalostettua esimerkiksi digitaalista teknologiaa hyödyntämällä,” Järvensivu pohtii.

 

Mika Järvensivu 
Partneri, valmistava- ja prosessiteollisuus,
Deloitte
mika.jarvensivu@deloitte.fi

”Haluamme olla Deloittella mukana tukemassa biometsäteollisuuden yritysten kasvua, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä."

Opiskelijatilaisuuksissa mahdollisuus luoda tärkeitä kontakteja

Alan kansainvälisyys kiinnostaa ja tavoitteenani on päästä ulkomaille töihin ensi kesänä tai lopputyötä tehdessä.

Minna Ukkonen opiskelee Aalto-yliopistossa kemian-, bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmassa (pääaineena Industrial Energy Processes & Sustainability) ja työskentelee Puunjalostusinsinöörit ry:ssä opiskelujen ohella. Minna toimi PI Challenge -tilaisuuden projektipäällikkönä ja näkee, että on äärimmäisen tärkeää tarjota opiskelijoille mahdollisuus luoda kontakteja alan muihin opiskelijoihin sekä yritysten edustajiin jo opintojen alkuvaiheesta lähtien. 

"Biometsäteollisuuden näen yhtenä tärkeimmistä toimialoista Suomessa, ja ala on myös globaalisti merkittävä. Tällä alalla voi aidosti olla mukana vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja siihen, miltä maailma näyttää 20-30 vuoden päästä. Esimerkiksi tulevaisuudessa suurin osa fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvista tuotteista pystytään korvaamaan puupohjaisilla uusiutuvilla materiaaleilla", Minna kertoo.

 

Minna Ukkonen
Puunjalostusinsinöörit ry / Aalto-yliopisto

"Opiskelijatilaisuuksissa nuoret pääsevät kohtaamaan mahdollisia työnantajia ja oppimaan lisää alastaan, millä voi olla suurikin merkitys tulevaisuuden urapolun rakentumisessa."

Metsätieteilijäpariskunta Joensuusta uskoo biometsätalouden näkymiin

On tärkeää innostua ja kokea ylpeyttä alasta, jolla työskentelee.

Anna Jolkkosen ja Tommi Väisäsen tiet ovat yhdistyneet Itä-Suomen yliopistossa metsätieteitä opiskellessa. Molempien perheet omistavat metsää, ja metsällä on ollut aina tärkeä sija heidän elämässään. Metsäala tuntui hyvin luontevalta valinnalta ja myös alan monipuolisuus ja tulevaisuuden näkymät kiehtovat.

"Nykyisessä maailmantaloudessa uusiutuvien raaka-aineiden merkitys kasvaa. Suomelta löytyy kärkiosaamista metsäpohjaisissa tuotteissa ja luontoarvot ovat kasvava trendi maailmalla. Luonnonvarojen kestävä mutta tehokas käyttö sekä biotalous ovat kiinnostuksen kohteitani, ja tarjoavat mielenkiintoisia työmahdollisuuksia”, Anna pohtii.

"Minua houkuttelevat erityisesti työtehtävät, joissa raaka-aineita ja resursseja pyritään käyttämään entistä tehokkaammin hyödyksi. Tulevalta työnantajaltani odotan lisäksi sosiaalisten verkostojen kehittämistä, sillä sosiaalinen kanssakäyminen on varmasti viimeinen asia, jota voidaan korvata roboteilla", Tommi sanoo.

Tommi Väisänen &
Anna Jolkkonen
Metsätieteilijät, UEF

"Suomi on kärkimaa biopohjaisissa brändeissä ja biometsäteollisuus on tulevaisuuden ala myös työllistymisen kannalta ."

Oliko tieto hyödyllistä?