Teollisuus ja työntekijäkokemus

Artikkeli

Riittääkö teollisuudessa työntekijöitä myös tulevaisuudessa?  

Osaavan työvoiman löytäminen teollisuuteen on jatkossa yhä vaikeampaa, ja sitoutunut henkilöstö on entistä kallisarvoisempi voimavara. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa teollisuusyrityksiä uudistumaan ja ketteröitymään, jotta Suomen teollisuus pysyy teknologiamurroksessa ja työntekijöiden kasvavissa odotuksissa mukana.

4.10.2018

Tulevaisuudessa työntekijät teollisuuden keskiössä

Teollisuusyritykset eivät ole keikkuneet viime vuosina halutuimpien työpaikkojen kärkisijoilla – vaikka brändikuva on kirkastunut, on vielä paljon tehtävää. 

Teollisuusyritysten ydin on jatkossakin laitteet ja koneet, tehokkaat prosessit ja huippuluokan teknologia, mutta tulevaisuudessa työntekijöiden merkitys kasvaa huomattavasti.

Teollisuuden haasteena on löytää monipuolista osaamista hyvin erilaisiin tehtäviin. Tehtaissa kirjo työnkuvista on valtava ja osaamistarve ihan toisenlainen kuin esimerkiksi pääkonttorin tukitoiminnoissa. Myös työntekijöiden odotukset ja vaatimukset lisääntyvät, ja työnantajalta odotetaan yhä enemmän sekä yksilöllistä urakehitystä, palkitsemista, omien alan verkostojen kehittämisestä että sosiaalista vastuuta. 

Tiimitaidot ja hiljaisen tiedon tärkeys korostuvat

Tekoäly ja robotit tehostavat työtä ja muovaavat työuria, samalla osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen tärkeys kasvavat. Rutiinitöiden automatisoituessa teollisuuden työntekijältä vaaditaan aiempaa vahvempaa moniosaamista: luovuutta, valmiutta oppia uutta, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä ymmärtää kokonaisuuksia (Technology Trends 2018). Tämä on henkilöstölle valtava oppimishaaste, ja johdon tulee ymmärtää koulutustarpeet ja kouluttaa sekä motivoida henkilöstöään vahvuuksien kautta.

Muuttuneessa teollisessa työympäristössä tarvitaan kykyä tehdä joustavasti yhteistyötä ja yhdistää itseohjautuvaa ja tiimityöskentelyä. "Tyypillisesti samassa tiimissä saattaa työskennellä työuraansa vasta aloittelevia sekä eläkeikää lähestyviä työntekijöitä. Lisäksi tehtaiden ikääntyvällä henkilöstöllä on valtavasti hiljaista osaamista ja tietoa, jonka kerääminen tulisi olla koko yrityksen tavoitteissa", sanoo Deloitten valmistavan- ja prosessiteollisuuden partneri Mika Järvensivu.

Mika Järvensivu 
Industrial Products and Services
mika.jarvensivu@deloitte.fi

Miten sitouttaa millenniaalit?

Nuoret osaajat kyseenalaistavat, onko heillä tarpeeksi osaamista valmistautua neljännen teollisen vallankumouksen vaatimuksiin omassa työssään. Millenniaalit (vuosien 1983-1994 välillä syntyneet) kääntyvät näiden valmiuksien kehittämisessä yhä useammin työnantajansa puoleen, selviää Deloitten Millennial 2018 -tutkimuksesta. Samalla vain joka kolmas johtaja kokee olevansa hyvin luottavainen omiin kykyihinsä johtaa omaa organisaationsa tässä muutoksessa. (Industry 4.0 Readiness Report)

”Tulevaisuuden teollinen nuori osaaja valitsee työnantajansa sen mukaan, kuka pystyy parhaiten kouluttamaan ja kehittämään hänen osaamistaan laaja-alaiseksi sekä lisäämään työn mielekkyyttä. Organisaatioilla, jotka tarjoavat näitä asioita työntekijöilleen kilpailijoitaan tehokkaammin, on suurempi todennäköisyys houkutella ja sitouttaa alan parhaat osaajat”, uskoo Céline Fogde Deloitten Human Capital -tiimistä.

Céline Fogde
Human Capital
celine.fogde@deloitte.fi

Jokaisella organisaatiolla on erilainen DNA

Kun yrityksen toimintatapoja muovataan ketterämmiksi ja yhteensopiviksi tulevaisuuden markkinoiden kanssa, on olennaista tiedostaa, että mikä toimii muualla, ei todennäköisesti istu omaan yritykseen sellaisenaan.

Deloitten Global Human Capital Trends 2018 mukaan houkuttelevassa työkulttuurissa panostetaan positiiviseen työympäristöön ja yksilön mahdollisuuksiin kehittyä. Teollisuudessa tulee uudenaikaistaa palkitsemismalleja. Johtajan tehtävä on kannustaa, kyseenalaistaa, haastaa, luoda tavoitteita ja auttaa – toimia enemmänkin ihmisten valmentajana kuin käskynjakajana. Urapoluista ollaan siirtymässä yhä enemmän urakokemuksiin.

”Jokaisella organisaatiolla on oma DNA, joka näkyy kulttuurissa, ihmisissä ja tavassa tehdä asioita. Sen vuoksi on tärkeää rakentaa muutos myös sisältä käsin ja yhteistyössä työntekijöiden ja johdon kanssa – menestyksekäs muutos vaatii taustalleen aina motivoituneen henkilöstön ja yhteisen tahtotilan”, sanoo Tommi Mäenpää Deloitte Digitalista.

 

Tommi Mäenpää,
Deloitte Digital, Deloitte 
tommi.maenpaa@deloitte.fi

Deloitte tukemassa teollisuuden työn murrosta

Deloittella teollisuustoimiala, Human Capital -asiantuntijat sekä Deloitte Digital tekevät tiivistä yhteistyötä ja autamme yrityksiä muun muassa seuraavissa osa-alueissa:

  • Organisaation ketteröittäminen
  • Johtamisjärjestelmien ja palkitsemisen kehittäminen sekä käytäntöön vieminen
  • Osaamisen kehittäminen.

Keskustellaan, miten voimme auttaa!

Mika Järvensivu, Partner, Industrial Products and Services
mika.jarvensivu@deloitte.fi
+358 (0)40 7725 889

Céline Fogde, Human Capital
celine.fogde@deloitte.fi
+358 (0)40 5553 304

Tommi Mäenpää, Deloitte Digital
tommi.maenpaa@deloitte.fi
+358 (0)40 1407 832

 

"Tulevaisuudessa organisointimallit, jotka muodostuvat itseohjautuvista verkostoista ja virtuaalitiimeistä, kasvavat tehokkaimpana tapana organisoida työn tekemistä uudelleen."

Oliko tieto hyödyllistä?