Lehdistötiedotteet

Suomalaisen Teollisuuden Tulevaisuus

Teollisuuden kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Teollisten työpaikkojen siirtäminen Suomesta ulkomaille jatkuu. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakoida paremmin asiakastarpeita ja trendejä sekä toimia verkostoissa. Kilpailijoista erottautuminen vaatii rohkeaa panostamista uusiin kehityskohteisiin ja kilpailukyvyn kannalta oikeisiin asioihin.

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus

Asiantuntijayritys Deloitten tuore tutkimus selvitti suomalaisten teollisuusyritysten tulevaisuuden näkemyksiä ja kehityssuuntia. Nykytilan kartoittamisen lisäksi tutkimus keskittyi löytämään suomalaisille teollisuusyrityksille konkreettisia kilpailuedunlähteitä tuotteen ja tehokkaan tuotannon ulkopuolelta.

”Tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu yhä vahvemmin tuotetta täydentävään asiakaskokemukseen sekä innovatiivisiin liiketoimintamalleihin. Tämä vaatii yritysten eri osaamisten hyödyntämistä uudella tavalla asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi. Tutkimukseen osallistuneilla yrityksillä näyttää olevan yhdenmukainen näkemys siitä, miten menestys tehdään: keskittymällä asiakastarpeiden ymmärtämiseen, verkostoitumiseen, uusiin ansaintamalleihin ja brändiin. Tunnistettuja kilpailukyvyn lähteitä tulisikin kehittää johdonmukaisesti ja investoida niihin rohkeasti”, sanoo tutkimuksesta vastannut johtaja Kimmo Salakka Deloittelta.

Teolliset työpaikat siirtyvät edelleen ulkomaille. Noin 60 % suur- ja pk-yrityksistä on jo siirtänyt tuotantotoimintaa pois Suomesta. Tutkimuksen mukaan vauhti jatkuu, sillä jopa 70 % suuryrityksistä suunnittelee jatkavansa siirtoja tulevan viiden vuoden aikana. Lisäksi lähes puolet suurista teollisuusyrityksistä on siirtänyt tuotekehitys-, hankinta-, asiakaspalvelu- ja myyntitoimintojaan muualle. Monikansalliset yritykset valitsevat sopivimmat sijaintimaat toiminnoilleen. Suomen kannalta on tärkeää, että löydämme uusia tapoja luoda lisäarvoa laajasti eri toimintojen yhteistyöllä.

Hyvä tuote ansaitsee maailmanluokan myynti- ja markkinointiosaamista

Suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyky perustuu vankkaan tuote- ja palveluosaamiseen. Yhdeksi kehitysalueeksi Suomessa koetaan kaupallistaminen sekä strateginen myynti- ja markkinointiosaaminen. Tuote ei myy enää itse itseään.

Toisena haasteena pidetään kykyä muodostaa riittävä näkemys asiakkaan tarpeista, mikä pahimmillaan ohjaa tuotesuunnittelupanokset muualle kuin asiakkaan arvostamien ominaisuuksien suuntaan. Tulokset osoittavat myös verkostojen merkityksen, ja vastaajat uskovat, että parempi yhteistyö yritysten kesken on merkittävä kilpailukykytekijä.

”Yhteistyöhön pitäisi mennä rohkeammin ja keskittyä ensisijaisesti asiakkaille tuotettavaan lisäarvoon. Yksin tekemisen kulttuuri on Suomessa vahva, ja verkostoitumista rajoittaa jopa tulevien voitonjakomallien miettiminen liian aikaisessa vaiheessa”, Salakka jatkaa.

Suomen menestyksen eväät

Suomen teollinen tulevaisuus on yhteispelin varassa. Suomalaiset kansainvälistyneet teollisuusyritykset toimivat globaalin kilpailun pelisäännöillä. Niiden toimintaedellytyksiin Suomessa vaikuttavat monet tekijät: työvoiman hinta ja joustavuus, talous- ja verojärjestelmien ennustettavuus ja kriittisen osaamisen saatavuus.

”Suomalainen ratkaisuihin keskittyvä osaaminen luo erinomaisen pohjan uusiin teollisiin muutosvoimiin perustuvalle liiketoiminnalle. Näitä ovat muun muassa digitalisoituminen tai 3D tulostus -teknologian hyödyntäminen, ja niiden kaupallistaminen. Tulevaisuuden kilpailukyvyn avaimet on myös tunnistettu. Menestyminen vaatii suomalaisilta päättäväistä yhteistyötä ja monien menestystarinoidemme hyödyntämistä”, arvioi tutkimuksen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistunut Deloitten tuore toimitusjohtaja Tomi Pitkänen.

Suomalaisen Teollisuuden Tulevaisuus 2014 

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus on Deloitten vuosittainen tutkimussarja, joka toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa. Tutkimus on suoritettu keväällä 2014 verkkokyselynä ja suomalaisten teollisuusyritysten ylimmän johdon teemahaastatteluina. Tutkimukseen osallistui yli 100 henkilöä 60 teollisuusyrityksestä, ja vastaajista yli 80 % edustaa yrityksen tai liiketoimintayksikön toimitusjohtajia, tai yritysten hallitusten jäseniä.

Kimmo Salakka
johtaja, Deloitte
puh.  0400 671 765
kimmo.salakka(a)deloitte.fi

Lisätietoja ja tarkemmat tulokset

Oliko tieto hyödyllistä?